ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 2

You may also like...

4 Responses

 1. aha says:

  there r some anti brahmin thugs also there. Even if somebody kills brahmins, another brahmin will say, blood is coming , but i dont know who stabbed you. No wonder Brahmsin are under Nazi reservation in TN. On Converstion, go to all busstops in CHennai and blore in hte morning . You will notice. Even Gandhi condemned. If these fellows dont trust Gandhi who else will they trust?Lies of DK thugs wont win forever.

 2. A. Sahasranamam says:

  கட்டுரை மிக நன்றாக உள்ளது. வரும் கட்டுரைகளில் இளம் எழுத்தாளர்கள் பயன் பெரும் வகையில் தமது அனுபவங்களைச் சொன்னால், அனைவரும் படித்தாலும் சிலராவது கற்றுக்கொண்டு பயன் அடைவர்.

 3. Ramu says:

  Tamil Nadu nowhere near many other states for attracting investments. World Bank Report

  http://www.dnaindia.com/money/report-gujarat-ranks-first-in-ease-of-doing-business-world-bank-report-2125147

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress