ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 10

You may also like...

5 Responses

 1. Rajaram says:

  Due to walter devaram the leftist naxalite menace was exteriminated from Tamilnadu .otherwise we would be another chatisgarh and would be suffering.This so called human rights leftist anarchist news reporters were reporting ” excesses” but MGR dismissed it with the contempt it deserved and because of that our state is peaceful

 2. Chellathurai says:

  Please be frequent sir …

  Chellathurai

 3. Ragsa says:

  Naqvi is no more. The writer has written as if he is alive. Saba Naqvi, formerly with Outlook, is his daughter.

 4. daffa says:

  நானறிந்த வரை பயனீர் பத்திரிகை ஆசிரியர் சந்தன் மித்ரா, சயீத் நக்வி இவர்கள் போன்றோர் தவிர ஆங்கிலத்தை அவ்வளவு அழகாக, மொழி அறிந்தவர்களை அப்படியே அசத்தும் வண்ணம் எழுதும் திறன் பெற்ற செய்தியாளர்கள் ஓரிருவர் இருந்தால் அதிகம் எனச் சொல்லுவேன்.

  நூறில் ஒருவர் ஆங்கிலம் கூட அறியாத நாட்டில் ஆங்கில புலமை ஒரு நிருபருக்கு தேவையா .

 5. Scorpio says:

  The postings could be frequent like bi-weekly if not daily. I want to know whether the Rama . Sambandham of Dinamani a Karunanithi bootlicker– who made a colourful front page and last page coverage in Dinamani when karunanithi was ” ELECTED” as DMK party chief for the seventh or eighth time ” UNOPPOSED”–and this sambandham are one and the same?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress