ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் –  12

You may also like...

2 Responses

  1. புதியவன்ராஜ் says:

    சங்கர் அவர்களே, முன்பு போல கருத்து பகுதியில் like and dislike buttons போடும் வசதியை செய்யுங்கள். இந்த தொடர் படிக்க சுவாரசியமாக உள்ளது. உண்மையை கண்டறிய பத்திரிகையாளர்கள் எத்தனை தியாகம் செய்கிறார்கள் என அறிய முடிகிறது.

  2. Nizam says:

    கிரைம் நாவல் படிக்கிற திரில் வந்திருச்சு உங்கள் நிஜ கதையை படிக்கும் போது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress