எட்டுத்திக்கிலும் எதிர்ப்பு : முழி பிதுங்கும் அரசு

You may also like...

242 Responses

 1. Rajesh says:

  DMK’s achievements …
  1. 2g mega great world scandal. Caught red handed by accepting 200 crore scam money for kalignar TV where main dmk family members kanimozhi, karunanidhi wife daylu main accused with substantial evidence.
  2, Introduced 12 -14 hours power cut to all over tamilnadu to favour few industries in chennai for commission
  3, unprecedented price raise.
  5, land mafia under DMK ministers looted agriculture lands to real estate plots
  6, DMK ministers and DMK secretaries in each region acted as small kings looted others properties like malls, cinema theatre’s, bus routes by black mailing.
  7, DMK leaders watching namitha show and delighted with paid self praise shows.
  8, Official sathik basha murder the witness in 2g scam. Ex DMK minister kiruttinan murder for DMK family interest.
  Prison ex Ministers for looting others properties using political weight like kn nehru, ponmudi, veerapandi arumugam.
  NKKP Raja for beating a man in open public for not accepting to agree to the demand to sell his land.
  9, In the corruption of sand querying, granite querying, ration rice hijack, horlicks bottle scam
  10, all headlines dayalu ammal (karunanidhi wife) Kanimozhi, Raja, dyanathi maran blockage in jail on various corruption charges.
  The supreme Court denied bail and closed in tihar. Dayalu ammal to avoid jail quoted famous “alzemeir” disease pathetically.
  11, Indian history of sakria commissison ruling of skillful scientific corruption to karunanidhi. later escaped from court sentence by making and begging to indra gandhi to with draw the case in exchange tamil nadu core interest like katcha thivvu, cauvery water etc
  12, With proxy tatumanal corruption
  13, Stalin and kanimozhi 5000 crore deal for malls in coimbatore, chennai etc
  14, Police launched murderous attacks on lawyers and judges before the court.
  15, Anti-Dalit and Anti backward class policies
  17, court warned of law and order for numerous thefts and day time robbery.
  18, Massacre of honest officers.
  20, Blocked Granite investigation as Alagiri and dayanathi alagiri son/ grand son of karunanidhi directly involved.
  21, cancellation of subsidies for the elderly.
  22, Acting before public for liquor ban to cheat peopls when doing nothing for liquor ban during DMK rule when 60 % of DMK ministers and party mens owing the liquor factory that supplies liquor to tasmaq.
  23, Used DMK supporter Cowan using corrupt money to raise voice for liquor ban hiding the facts DMK is the reason who brought liquor into the state.
  25, Spend time watching “manda mayilada” the famous half nude namitha show with zero governance while the state was in 14 hours power cut.
  26, Thirumangalam success the famous vote for money introduction by alagiri (son of karunanidhi)
  27, Gave away Tamil nadu’s core river and dam interest like mullai periyar , cauvery to congress demand just for few ministerial posts to enjoy the looting and corruption in central government port folio’s.
  28, Just for family interest and few ministerial posts that are key critical corrupt posts for looting, gave away Ellem tamil peoples and supported the congress/rajabaksha to lead the war that kill lakhs of peoples.
  29, Famous three hours fasting drama for ellam war and cheated the TN people.
  30, Went for most destructive Methane project approval by Stalin in the interest of corrupt commission money (http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/mou-signed-for-production-of-coal-bed-methane/article1033130.ece) even after knowing that it would spoil the entire lively hood of farming and farmers in delta to stone age from activist like nam alvar by repeated protest. As when caught red handed cunningly and shamelessly asking sorry as he signed with out knowing it.
  31, Awarded Mani megali sonia for giving family members posts in central government and discarded Ellem peoples, southern districts peoples interest in mullai periyar.
  32, Introduced family culture in politics discarding the core principles of DMK by its founding members like Annadurai.

  இதற்குமேல எழுதற பொறுமை எனக்கில்லையே தவிர இது கையளவுதான்…இன்னும் கடலளவு இருக்கு

 2. Rajesh says:

  Misrule of DMK in Tamil Nadu
  1. Tamil Nadu Fishermen Killing by Srilankan Navy:
  Everyday our Indian Fishermen from Tamil Nadu are being attacked and killed by the brutal Srilankan Navy over years for no genuine reasons that too in our own maritime boundary. So far more than 536 fishermen were killed and many thousands were injured. They have been fishing in the Bay of Bengal and Indian Ocean for thousands of years just for winning their daily breads. They have no intention for crossing the Indian maritime boundary except for fishing. Though the DMK government talks more about Tamil & Tamil Nadu wellbeing, they really do nothing for us. With their strong presence in UPA Government, they have bargained for the profitable portfolios for their kith & kin’s, but have never forced the Central Government for a stern action against the brutal Srilankan Navy against killing of our Indian fishermen from Tamil Nadu.
  2. Eelam Tamil’s issues:
  It is needless to explain you the Eezham Tamil Genocides in Srilanka for the past few years. The entire world community knows that more than 3 Lakhs Eezham Tamils were brutally murdered by the butcher Rajabakshe. Still our shameless UPA Government in which DMK is a part supported and voted in favor of Srilankan Government in the United Nations for hiding the genocides, which shows the clear intention of Indian government against the wishes of 7 crores Indian Tamils and their anguish. DMK with their strong presence in UPA Government, have done nothing to save the Eezham Tamils or not even reflected the anguish of Indian Tamils. But strengthened the ties with congress and joined hands to aggravate the pathetic situation of Eezham Tamils and the Internally Displaced Tamils in Srilanka. DMK government has done nothing except harping for the continued ties with UPA alliance, which shows clear intention of DMK towards the betterment of their own family but not the Tamils.
  3. Water dispute with neighboring states:
  Cauvery Dispute: The Tamil Nadu Farmers are losing their livelihood rights of Cauvery Water due to arrogance of Karnataka Government and negligence of Tamil Nadu Government. Though the river originates in Karnataka and flows through Tamil Nadu, only Tamil Nadu has the rights to utilize the Cauvery water as the first lineage user of the water from Ancient Tamil civilization itself. The root cause of today’s Cauvery Water dispute starts with the negligence of the then DMK government in 1974, which failed to renew the old agreement signed in 1924. Today’s DMK government still continues the negligence and betrays the Cauvery Delta Farmers. The DMK leader is too keen in protecting his daughter’s family, TV Channels and other business in Karnataka but not the Farmer’s families in Cauvery Delta.
  Mullaiperiyar Water Dispute: Mullaiperiyar dam controversy is not about sharing of water as in the case of Cauvery. Kerala cannot use the dam water as most of it is going to the sea and the Kerala is least bothered about use of water that flows through the dam. But Kerala is reducing the level of Dam stating that the dam is weak and it cannot bear the maximum level of the dam it is designed for. Tamil Nadu went to the Supreme Court and succeeded in convincing the Court in its favour to increase the height of the reservoir level to 142 ft from the present 136 ft. Kerala countered it by unanimously passing a legislation to empower the Kerala Dam Safety Authority to fix maximum reservoir level for scheduled dams and to instruct custodians of the dam accordingly. The DMK government has done nothing fruitful to restore the permitted level to irrigate and supply drinking water in the rain shadow districts of Theni, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Sivaganga and Ramanathapuram which would otherwise have no access to any water facilities. Moreover, the Kerala Government is now trying to build a new dam near the present Dam. In September 2009, the Ministry of Environment and Forests of Government of India granted environmental clearance to Kerala for conducting survey for new dam downstream. Even as the custodian of the present Dam, we are unable to get our full level of water due to arrogance of Kerala. If the new dam is constructed, Tamil Nadu may not have control over the new Dam or the waters and nobody can save the Theni, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Sivaganga and Ramanathapuram districts from becoming deserts. The UPA government’s Ministry of Environment & Forest might have taken decision to allow Kerala for a survey on construction of new dam, only after due consultation with DMK the major coalition partner. This raises many doubts about the double standard of DMK in indirect support to Kerala and betraying the Tamil Nadu people.
  Pallar River Disputes: Pallar River is the Perennial source of water for Vellore, Kancheepuram, Tiruvannamalai, Thiruvallur and Chennai Districts of Tamil Nadu for so many years. Pallar River originates in present Karnataka and flows through 93 KM in Karnataka, 33 KM in Andhra Pradesh and finally 222 KM in Tamil Nadu states before reaching Bay of Bengal. Though the river flows in all the states, only Tamil Nadu has the rights to utilize the water as the first lineage user of the water right from old Tamil civilization. Now Andhra is trying to build a dam across Pallar and trap the water in their territory itself thereby refusing the rights of Tamil Nadu. The DMK ruler does nothing to protect the rights of Tamil Nadu and has done nothing to stop Andhra.
  In all the above said water disputes, the DMK is not doing anything to preserve the rights of Tamil Nadu and save the livelihood of Tamil Nadu. The above disputes reveal’s the hidden agenda of DMK advocating for Dravidian policy is to take care of Kerala, Karnataka & Andhra at the cost of Tamil Nadu. Both the Dravidian parties are not keen in resolving the water disputes with the neighboring states and they want to keep it alive for their political leverage.
  4. Smuggling of PDS Rice:
  Rice supplied under the Rs One per kg scheme to Public Distribution Shops is being smuggled by DMK party men with the help of police & officials to other states or sold in black market at a very high price. The purpose of the scheme to feed the people below the poverty line is defeated and the benefit is reaped by the DMK men for their betterment to feed their treasury.
  5. Illegal Sand quarrying:
  Though the sand quarrying is in the control of State Government, the mining is totally controlled by illegal miners. The illegal sand miners are overexploiting the sand, but the environment and law remain inactive since they are backed by the DMK men in power. The government officials, DMK men and even DMK ministers help the miners elude and escape from all possible clutches of legal system. DMK is keen in only taking care of their treasury and not the environment or the people.
  6. Power Crisis:
  The Electricity Boards in all the states is to look after Generation, Transmission & Distribution of Power. But in Tamil Nadu, the Electricity Board is to look after power cuts, instead of power generation. Power cuts for over six hours in the rural & urban areas have become regular in Tamil Nadu. This raises many doubts on the state trying to attract more investment by giving assurances of uninterrupted power supply. Load shedding which was originally meant for an hour is now extended for more than 6 hours a day. Every home, commercial establishments and industries have been hit by load shedding. Industries are forced to shut down operations for an entire day in a week. Though it is expensive, the industries are forced to run their units on diesel generators which, escalates the price of the products even by more than double. The DMK government failed to assess and bridge the gap between Power Generation & Distribution. Apart from other facts, Tamil Nadu is hit heavily in Industrial sector due to power shortage and has attracted far lesser investment than it should have.
  7. Free TV:
  Free TV has contributed nothing for the people below poverty line. This free TV adds a second TV in many homes. There are many essentials requirements for the poor people in which the DMK government should have concentrated and provided at free of cost. Through the Free TV scheme, the beneficiary is not poor people but it is only the DMK leader’s family through the increased viewers, the ratings of their TV channels has increased in large and due to which their advertisement revenue has increased by many fold. When the state is already in worst power scenario with a deficiency of nearly 2000 MW, the Free TV scheme makes still worst through additional power requirement of 650 MW. Instead of Free TV, if the DMK government gives 4 CFL for each houses, it can reduce the energy expenditure for every houses and in the same time it reduces power demand by at least 3000 MW, which is more than the present gap between generation and the demand.
  8. Kalaignar Housing Scheme – Rise in Construction Materials Cost:
  Immediately after announcement of the Kalaignar Housing Scheme, the prices of the construction materials has increased by more than double. The poor people have already dismantled their huts and are unable to build their new concrete house under this scheme due to sudden rise in construction material cost. The immediate rise of construction material raises many doubts among the common man about the nexus of DMK and the construction material suppliers. Though the poor common man is the looser in this scheme due to price rise, the real beneficiary is the DMK.
  9. 2G Scam by A. Raja:
  The former Telecom Minister A. Raja had allegedly manipulated procedures in allocation of 2G Spectrum. This scam is the biggest ever in the Indian history with the total revenue loss of Rs.1,76,000 Crores to the nation and was revealed by the Comptroller of Auditor General (CAG) report. The main accused in this scam is the former Telecom Minister A. Raja of DMK with the complete backing of M.K. Kanimozhi M.P and M. Karunanidhi, Chief Minister of Tamil Nadu. The 2G Scam has damaged the image of Tamil Nadu in the national level because A. Raja being a Tamilian. Though Congress party itself is very well known for the scams and scandals, now the partnership of DMK has shown the way for the biggest scams in the Indian history.
  10. Kalaingar Free Health Insurance Scheme:
  Kalaingar Free Health Insurance Scheme raises many doubts about the actual beneficiary is whether the Star Insurance company or the poor people of Tamil Nadu. If it is really for the benefit of poor people, instead of providing the Free Health Insurance through the private insurance company they might have implemented through Public Sector Insurance Companies. Moreover the very purpose of the Insurance scheme is to make the poor people to access the medical facilities of private corporate hospitals, which in itself big blunder to malign the image of government hospitals in providing free quality treatment. If the facilities of Government hospitals are amended and specialist Doctors are appointed on par with the corporate hospital, we may not require the Free Health Insurance Scheme, which is benefiting the profit making Private Insurance Company and the profit making Private Hospitals. If the amount spent in terms of premium to the private Insurance Company is spent on improvement of Government Hospitals, it will help the poor for the better treatment at free of cost. It seems that the DMK is personally benefiting out of the Private Insurance Company and the Private Hospitals.
  11. Deterioration of Law & Order:
  Now the situation of law and order in Tamil Nadu is at its low as never before. Nobody in Tamil Nadu is safe today; even the police are not safe today. The incident of killing of the Police Sub-Inspector Vetrivel in front of two Tamil Nadu ministers under daylight is in itself a strong evidence for the worst law & order situation of Tamil Nadu. Police van from Police station is itself smuggled and the police have no clue for the crime. Police Department, the guardian of Law & Order is directionless and clueless under the leadership of the DMK chief.
  12. Corruption:
  The last 4 ½ year of DMK government is worst corrupt, bribe ridden. The corruption is at its peak. The wealth of common men is looted by the DMK government. Tenders of Tamil Nadu Government are mostly fixed by the DMK men and even qualified contractors are being rejected / disqualified to favor their men. The sale of government properties are fixed for very low prices and the DMK ministers are compensated for the reduced price. State Government organization like SIPCOT are selling the government properties at very least price. Government properties are being looted and exploited by the DMK.
  13. Price Rise:
  Though the DMK government is supplying PDS rice at Rs. 1 per Kg, prices of all other essential commodities are increased by manifold and it is inaccessible for the common men. Instead of providing the infrastructural development scheme, the DMK government is appeasing the poor people through various free schemes keeping vote bank politics in mind. Lack of infrastructural development paves way for the price rise in Tamil Nadu. If DMK ministers are asked about the price raise they say that the income level of the people is increased and hence prices are increased. This remark shows their careless attitude to the sensitive issues like prices of essential commodities. May be income level of DMK men are increased, may be income level of IT industries are increased, may be income level of film personalities are increased. But the net income of poor people are not increased, net income of middle class are not increased, net income of small scale industries are not increased. Solution for price rise can be achieved only if the DMK government thinks beyond the vote bank politics and free schemes and starts thinking of real infrastructural developments. The other way for price rise issue is to throw away the DMK-Congress regime and vote the development oriented party to power.

 3. jamal says:

  தமிழகத்தின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் விதமாக இந்த ஐந்தாண்டு காலங்களில் ஏதேனும் ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, நிதி ஒதுக்கி, பணி நடைபெறுவதாக கூற முடியுமா? அதிமுக ஆதரவாளர்களால் விவாதிக்க தான் முடியுமா??
  நிச்சயம் முடியாது. ஏனென்றால் அறிவித்தவைகள் அனைத்துமே ஏட்டு அறிவிப்புக்கள் மட்டுமே!
  பிறகு ஏன் ஜெயலலிதாவை மீண்டும் இங்கே தலைதூக்க விட வேண்டும்.

  • Rajesh says:

   50000 கோடி கொடுத்து ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனத்தை வாங்கிய பொழுது தெரியவில்லை

   1000 கோடி கொடுத்து ஐ பி எல் கிரிக்கெட் நிறுவனத்தை வாங்கியது தெரியவில்லை

   5000 கோடி செலவில் சண் டி டி ஹச் நிறுவனம் அமைத்தது தெரியவில்லை

   1000 கோடி மதிப்பு உள்ள சரவனபவனை வாங்கி பினாமி பெயரில் இயக்குவது தெரியவில்லை

   சுமங்கலி கேபிள் விசன் என்று பெயரில் , ஊரில் இருந்த சிறிய சிறிய கேபிள் நிறுவனங்களை எல்லாம் வாங்கி அடிமை ஆக்கி ஒரே ஆளாக மாதம் 500 கோடி சம்பாதித்தது தெரியவில்லை

   300 கோடி பட்ஜெட் உடைய எந்திரன் படத்தை உலகில் உள்ள பணக்கார நிறுவனங்கள் எல்லாம் தயங்கிய பொழுது , அதை வாங்கும் கேபாசிடி இருக்கும் பொழுது தெரியவில்லை.

   ஆளான ஏ வி எம் நிறுவனத்திடம் இருந்து அயன் படத்தை மிரட்டி வாங்கியது தெரியவில்லை

   பில்கேட்ஸ் உடன் 500 கோடி பேரம் பேசி அவரை அதிர வைத்தது தெரியவில்லை

   நோக்கியா நிறுவனம் 3000 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்ய வைத்தது தெரியவில்லை

   ஸ்ரீ பெரும்பத்தூர் பகுதியில் ஆரம்பிக்கும் தொழிற்சாலையில் 20 சதவித பங்கு வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தெரியவில்லை

   பின்லாந்து நாட்டில் வாங்கி போட்ட தீவுகள் தெரியவில்லை

   ஹாங்காங் சுற்றி இருக்கும் தீவுகளை வாங்கி போட்டது தெரியவில்லை

   ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் இருக்கும் ஒய்யார ரிசார்ட் போன்றவற்றை வாங்கி குவிக்கும் பொழுது தெரியவில்லை

   மாதம் மாதம் பின்லாந்துக்கு தனி விமானத்தில் மாறன் குடும்பம் போய் வருவது தெரியவில்லை

   உலகிலே அதிக சம்பளம் வாங்குவது கலாநிதி மாறன் பொண்டாட்டி தான் என்ற கதை தெரியவில்லை

   இனிமேலும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதுவும் தெரிய போவது இல்லை.

 4. Hari says:

  முடங்கி கிடக்கும் தமிழக அரசு
  2ஆண்டுகள் ஆகியும் கூட்டப்படாத காவல் துறை அதிகாரிகள் கூட்டம்
  கொலையும் கொள்ளையும் தாண்டவம் ஆடுகிறது !!
  இன்னும் இந்த அரசு நீடிக்க வேண்டுமா முடிவெடுங்கள் வாக்காள பெருங்குடி மக்களே்

  7) முதலீட்டாளர் மாநாடு நடந்து 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது.
  தமிழக அரசின் நிர்வாகத்தில் சீர்கேடுகள்:-
  தமிழகத்தைத் தேடி வந்த தொழில்கள் எல்லாம் வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று விட்டது பற்றி பெரிய புகார் கூறப்பட்டது. அதற்காக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தப் போகிறோம் என்று அரசு அறிவித்து இரண்டு மூன்று முறை ஒத்தி வைத்து பிறகு 100 கோடி ரூபாய்ச் செலவில் நடத்தப்பட்ட போது, முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 2 லட்சத்து 42 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்தத் தொழில்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதத்தில் அனுமதி கொடுக்கப்படும் என்று மிகப் பெரிய விளம்பரங்கள் செய்து அறிவித்தார். ஆனால் அதற்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு, தொழில்கள் தொடங்கப்பட வில்லை. மாறாக ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சி 5 சதவிகிதத்திலிருந்து 2 சதவிகிதமாகக் குறைந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள்

  • guru says:

   பற்றாக்குறை நோயால் தமிழகம் அவதி. ஏன் பற்றாக்குறை வராது, செம்மொழி மாநாடு என்ற பேரில் 1200 கோடி ரூபாயை நாசம் செய்தீர்களே, 1200 கோடி ரூபாயில் தண்ணீர் தொட்டி சட்டமன்றம் கட்டி வீணடிதீர்களே, அதற்கும் 2 கோடி ரூபாய் வேஸ்ட் செய்து செட்டிங் டூம் போட்டு வீணடிதீர்களே, சேது சமுத்திர திட்டத்தில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடலில் கொட்டினீர்களே, இலவச தொலைகாட்சிக்கு 1,20,000 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தண்டமாக செலவு செய்தீர்களே?பாலம் கட்டுகிறேன் பேர்வழி என்று பல ஆயிரம் கோடி ருபாய் ச்வாஹா செய்தீர்கள், அந்த அண்ணா நூலகத்தில் எவ்வளவு கொள்ளை அடித்தீர்கள்? இந்த திட்டங்களில் எவ்வளவு கொள்ளையடிதீர்களோ அந்த கடவுளுக்கே வெளிச்சம். அந்த மலைகோட்டையாவது விட்டுவையா என்று கட்டுமரம் நேருவை செல்லமாக கிண்டல் செய்யும் அளவிற்கு கொள்ளையடித்தீர்களே… இவ்வளவும் தண்டமாக செலவு செய்துவிட்டு கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு வழித்து நக்கி துடைத்துவிட்டு சென்றால் எப்படி பற்றாக்குறை வராமல் இருக்கும்? இந்த பற்றாக்குறை தீரவேண்டும் என்றால் நீங்கள் 2G யில் அடித்து வைத்துள்ள அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் (1.76 லட்சம் கோடி) யில் இருந்து அரசு கஜானாவில் 30 சதவிகிதம் சேர்த்தாலே ஐந்து வருடத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பட்ஜெட் போடலாம். அப்படி செய்வீர்களா? செய்யமாட்டீர்களே, அந்த 2G பணத்தில் கை வைக்க உங்களுக்கு மனசே வராதே… நாங்கள் வியர்வை சிந்தி சம்பாதித்து கட்டிய வரி பணத்தை எங்கோ ஒரு தீவில் யாருக்கும் பயன்படாமல் பதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்களே, இது ஞாயமா? 1.76 லட்சம் கோடி ரூபாயை எத்தனை கட்டுகளாக கட்டலாம், எத்தனை மூட்டைகளில் கட்டலாம், எத்தனை கண்ட்டைனர்கள் ஏற்றலாம் என்று தொலைக்காட்சி செய்தியில் பார்த்ததில் இருந்து பிரமித்து போய்விட்டேன். இவ்வளவு பணத்தையும் என்ன தான் செஞ்சீங்க? எங்க தான் ஒளிச்சி வச்சிருக்கீங்க? எங்கள பார்த்தா உங்களுக்கு பாவமா இல்லையா? கொஞ்சம் பெரிய மனசு வச்சி அதுல பாதி அரசு கஜானாவில் சேர்க்க கூடாதா மிஸ்டர் கட்டுமரம்? அமலாக்க துறைக்கு பயந்து நீங்களும் செலவு பண்ண முடியாமல், நாங்களும் செலவு செய்யாமல் எங்கோ கேட்பாரற்று பதுக்கி வச்சிருக்கீங்களே, இது உங்களுக்கே ஞாயமா? சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டோட கடன் தீரவேண்டும் என்று உண்மையில் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கும் என்றால் 2G பணத்தை அரசிடம் ஒப்படையுங்கள், அப்படி நீங்கள் செய்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒட்டு போடுறோம். சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி சுடலையன் பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. சட்டக்கல்லூரி வாசலில் ஒரு மாணவனை அடித்து கொன்றது சட்டம் ஒழுங்கா? இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிவேலை நடு ரோட்டில் வெட்டி கொன்று, அவர் உயிருக்கு போராடியபோது போலீஸ் காரர்கள் வேடிக்கை பார்த்தது சட்டம் ஒழுங்கா? ஒரு கவுன்சிலர் மகன் ஒட்டு மொத்த ட்ராபிக் ஜாம் செய்தது சட்டம் ஒழுங்கு, தாகி கொன்றபோது ஏன் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை? சுடலை சார், நீங்கள் என்ன தான் செங்கண்ணனை பல்லக்கில் வைத்து தூக்கி சென்றாலும் அவரு உங்களுடன் கூட்டணிக்கு வர போவதில்லை. நீங்க அதிக தொகுதிகளை ஒத்துக்கிறேன் என்று கட்டம் கட்டி அவரை தோற்கடித்து விடுவீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும், அதனால் நீங்க என்ன தான் சோப்பு போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது.

 5. naveen says:

  50000 கோடி கொடுத்து ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனத்தை வாங்கிய பொழுது தெரியவில்லை

  1000 கோடி கொடுத்து ஐ பி எல் கிரிக்கெட் நிறுவனத்தை வாங்கியது தெரியவில்லை

  5000 கோடி செலவில் சண் டி டி ஹச் நிறுவனம் அமைத்தது தெரியவில்லை

  1000 கோடி மதிப்பு உள்ள சரவனபவனை வாங்கி பினாமி பெயரில் இயக்குவது தெரியவில்லை

  சுமங்கலி கேபிள் விசன் என்று பெயரில் , ஊரில் இருந்த சிறிய சிறிய கேபிள் நிறுவனங்களை எல்லாம் வாங்கி அடிமை ஆக்கி ஒரே ஆளாக மாதம் 500 கோடி சம்பாதித்தது தெரியவில்லை

  300 கோடி பட்ஜெட் உடைய எந்திரன் படத்தை உலகில் உள்ள பணக்கார நிறுவனங்கள் எல்லாம் தயங்கிய பொழுது , அதை வாங்கும் கேபாசிடி இருக்கும் பொழுது தெரியவில்லை.

  ஆளான ஏ வி எம் நிறுவனத்திடம் இருந்து அயன் படத்தை மிரட்டி வாங்கியது தெரியவில்லை

  பில்கேட்ஸ் உடன் 500 கோடி பேரம் பேசி அவரை அதிர வைத்தது தெரியவில்லை

  நோக்கியா நிறுவனம் 3000 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்ய வைத்தது தெரியவில்லை

  ஸ்ரீ பெரும்பத்தூர் பகுதியில் ஆரம்பிக்கும் தொழிற்சாலையில் 20 சதவித பங்கு வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தெரியவில்லை

  பின்லாந்து நாட்டில் வாங்கி போட்ட தீவுகள் தெரியவில்லை

  ஹாங்காங் சுற்றி இருக்கும் தீவுகளை வாங்கி போட்டது தெரியவில்லை

  ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் இருக்கும் ஒய்யார ரிசார்ட் போன்றவற்றை வாங்கி குவிக்கும் பொழுது தெரியவில்லை

  மாதம் மாதம் பின்லாந்துக்கு தனி விமானத்தில் மாறன் குடும்பம் போய் வருவது தெரியவில்லை

  உலகிலே அதிக சம்பளம் வாங்குவது கலாநிதி மாறன் பொண்டாட்டி தான் என்ற கதை தெரியவில்லை

  இனிமேலும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதுவும் தெரிய போவது இல்லை.

  • Rajesh says:

   அதிமுகவின் ஐந்தாண்டு சாதனைகள்…(ஏதோ நம்மால் முடிந்தது அம்மாவுக்காக)
   1. 2 மடங்கு பஸ்கட்டண உயர்வு
   2, பலமடங்கு மின்கட்டண உயர்வு
   3, பால் விலை உயர்வு
   4, வரலாறு காணாத விலைவாசி
   5 ,பாலில் ஊழல்
   அதிமுக பிரமுகர் சிறை
   அமைச்சர் மாதவரம் மூர்த்தி பதவி பறிப்பு.
   6 ,பருப்பில் ஊழல்
   7 ,அரசு பணியிடங்கள் வழங்குவதில் ஊழல்
   8 ,அதிகாரி முத்துக்குமாரசாமி கொலை.
   அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சிறை.
   9, முட்டையில் ஊழல்
   10,இதற்கெல்லாம் தலைப்பு செய்தியாக ஜெயலலிதா ஊழல் வழக்கில் சிறையில் அடைப்பு.
   உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் மறுப்பு.
   11,இந்தியச் சரித்திரத்தில் ஒரு ஊழல் பெருச்சாளியை நீதிமன்றமே பதவியிலிருந்து தூக்கி எறிந்தது.
   12,அம்மாஉணவக பணியாளர்களிடம் தலா 50000 வளர்ச்சிநிதி வசூல்.
   13,பினாமியோடு தாதுமணல் ஊழல்
   14,சசிகலாவின் 1000 கோடி திரையரங்க பேரம்.
   15,மாணவர்கள்
   மாற்றுத்திறனாளிகள்
   செவிலியர்கள்
   ஆசிரியர்கள் மீது காவல்துறையை ஏவி கொலைவெறி தாக்குதல்.
   16,தலித் விரோத அரசு.
   17,நாறிப்போயுள்ளதாக நீதிமன்றமே சான்றழித்த சட்டம் ஒழுங்கு
   18,நேர்மையான அதிகாரிகள் தொடர்ந்து படுகொலை.
   19,தாதுமணல் விசாரணை அறிக்கையை மூடி மறைத்தது.
   20,கிரானைட் விசாரணைக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டது.
   21,முதியோர் உதவித்தொகை ரத்து.
   22,போலீசை வாட்ச்மேனாக போட்டு சாராயக்கடை நடத்தியது.மதுவிலக்குக்காக
   போராடியவர்களை தேசத்துரோகிகளாக சித்தரித்தது.
   23,அவதூறில் எச்.ராஜாவுக்கு ஒரு தராசு.
   உண்மையை சொன்ன கோவனுக்கு வேறு தராசு.
   24,111 ஆக 110 கதைகள்
   25,கொடநாட்டில் குளிர்காற்று வாங்கியது.
   26,ஆர்கே நகர் அசிங்கப்பட்ட வெற்றி.
   27,அரசு பணத்தில் மொட்டை,முளைப்பாரி,காவடி….இன்னபிற
   28,நீதிமன்றங்களின் தயவால் ஐந்து முறை முதலமைச்சர் என்ற பட்டம்.
   29,மோடிக்கு வெகுமானம்
   கலாமுக்கு அவமானம்.
   30,இதற்குமேல எழுதற பொறுமை எனக்கில்லையே தவிர இது கையளவுதான்…இன்னும் கடலளவு இருக்கு.

   • Rajesh says:

    DMK’s achievements …
    1. 2g mega great world scandal. Caught red handed by accepting 200 crore scam money for kalignar TV where main dmk family members kanimozhi, karunanidhi wife daylu main accused with substantial evidence.
    2, Introduced 12 -14 hours power cut to all over tamilnadu to favour few industries in chennai for commission
    3, unprecedented price raise.
    5, land mafia under DMK ministers looted agriculture lands to real estate plots
    6, DMK ministers and DMK secretaries in each region acted as small kings looted others properties like malls, cinema theatre’s, bus routes by black mailing.
    7, DMK leaders watching namitha show and delighted with paid self praise shows.
    8, Official sathik basha murder the witness in 2g scam. Ex DMK minister kiruttinan murder for DMK family interest.
    Prison ex Ministers for looting others properties using political weight like kn nehru, ponmudi, veerapandi arumugam.
    NKKP Raja for beating a man in open public for not accepting to agree to the demand to sell his land.
    9, In the corruption of sand querying, granite querying, ration rice hijack, horlicks bottle scam
    10, all headlines dayalu ammal (karunanidhi wife) Kanimozhi, Raja, dyanathi maran blockage in jail on various corruption charges.
    The supreme Court denied bail and closed in tihar. Dayalu ammal to avoid jail quoted famous “alzemeir” disease pathetically.
    11, Indian history of sakria commissison ruling of skillful scientific corruption to karunanidhi. later escaped from court sentence by making and begging to indra gandhi to with draw the case in exchange tamil nadu core interest like katcha thivvu, cauvery water etc
    12, With proxy tatumanal corruption
    13, Stalin and kanimozhi 5000 crore deal for malls in coimbatore, chennai etc
    14, Police launched murderous attacks on lawyers and judges before the court.
    15, Anti-Dalit and Anti backward class policies
    17, court warned of law and order for numerous thefts and day time robbery.
    18, Massacre of honest officers.
    20, Blocked Granite investigation as Alagiri and dayanathi alagiri son/ grand son of karunanidhi directly involved.
    21, cancellation of subsidies for the elderly.
    22, Acting before public for liquor ban to cheat peopls when doing nothing for liquor ban during DMK rule when 60 % of DMK ministers and party mens owing the liquor factory that supplies liquor to tasmaq.
    23, Used DMK supporter Cowan using corrupt money to raise voice for liquor ban hiding the facts DMK is the reason who brought liquor into the state.
    25, Spend time watching “manda mayilada” the famous half nude namitha show with zero governance while the state was in 14 hours power cut.
    26, Thirumangalam success the famous vote for money introduction by alagiri (son of karunanidhi)
    27, Gave away Tamil nadu’s core river and dam interest like mullai periyar , cauvery to congress demand just for few ministerial posts to enjoy the looting and corruption in central government port folio’s.
    28, Just for family interest and few ministerial posts that are key critical corrupt posts for looting, gave away Ellem tamil peoples and supported the congress/rajabaksha to lead the war that kill lakhs of peoples.
    29, Famous three hours fasting drama for ellam war and cheated the TN people.
    30, Went for most destructive Methane project approval by Stalin in the interest of corrupt commission money (http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/mou-signed-for-production-of-coal-bed-methane/article1033130.ece) even after knowing that it would spoil the entire lively hood of farming and farmers in delta to stone age from activist like nam alvar by repeated protest. As when caught red handed cunningly and shamelessly asking sorry as he signed with out knowing it.
    31, Awarded Mani megali sonia for giving family members posts in central government and discarded Ellem peoples, southern districts peoples interest in mullai periyar.
    32, Introduced family culture in politics discarding the core principles of DMK by its founding members like Annadurai.

    இதற்குமேல எழுதற பொறுமை எனக்கில்லையே தவிர இது கையளவுதான்…இன்னும் கடலளவு இருக்கு

 6. jamal says:

  The Tamilnadu State Transport Corporation has incurrred a loss of Rs 6,150 crore due to `misrule` during the DMK regime but it was being run smoothly after the AIADMK government came to power.

  “The corporation incurred a loss of 6150 crore due to DMK misrule.After AIADMK came to power,Chief Minister Jayalalithaa sanctioned Rs 60 crore every month to enable it run smoothly. With this money, salaries and other pending payments to staff were granted.TNSTC would induct 3000 more buses into its fleet this year. A similar number of buses were purchased last year and are in operation.
  government`s health scheme for TNSTC crew has so far benefitted 22,477 drivers and 1,290 conductors. They had undergone free medical check up and treatment at the Institute of Road Transport Medical College Hospital at Perundurai..46 new Depots would be formed of which Erode district will get two- one at Kodumudi and another in the city, where the State Express Transport Corporation depot would be formed

  • Babu says:

   அதிமுகவின் ஐந்தாண்டு சாதனைகள்…(ஏதோ நம்மால் முடிந்தது அம்மாவுக்காக)
   1. 2 மடங்கு பஸ்கட்டண உயர்வு
   2, பலமடங்கு மின்கட்டண உயர்வு
   3, பால் விலை உயர்வு
   4, வரலாறு காணாத விலைவாசி
   5 ,பாலில் ஊழல்
   அதிமுக பிரமுகர் சிறை
   அமைச்சர் மாதவரம் மூர்த்தி பதவி பறிப்பு.
   6 ,பருப்பில் ஊழல்
   7 ,அரசு பணியிடங்கள் வழங்குவதில் ஊழல்
   8 ,அதிகாரி முத்துக்குமாரசாமி கொலை.
   அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சிறை.
   9, முட்டையில் ஊழல்
   10,இதற்கெல்லாம் தலைப்பு செய்தியாக ஜெயலலிதா ஊழல் வழக்கில் சிறையில் அடைப்பு.
   உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் மறுப்பு.
   11,இந்தியச் சரித்திரத்தில் ஒரு ஊழல் பெருச்சாளியை நீதிமன்றமே பதவியிலிருந்து தூக்கி எறிந்தது.
   12,அம்மாஉணவக பணியாளர்களிடம் தலா 50000 வளர்ச்சிநிதி வசூல்.
   13,பினாமியோடு தாதுமணல் ஊழல்
   14,சசிகலாவின் 1000 கோடி திரையரங்க பேரம்.
   15,மாணவர்கள்
   மாற்றுத்திறனாளிகள்
   செவிலியர்கள்
   ஆசிரியர்கள் மீது காவல்துறையை ஏவி கொலைவெறி தாக்குதல்.
   16,தலித் விரோத அரசு.
   17,நாறிப்போயுள்ளதாக நீதிமன்றமே சான்றழித்த சட்டம் ஒழுங்கு
   18,நேர்மையான அதிகாரிகள் தொடர்ந்து படுகொலை.
   19,தாதுமணல் விசாரணை அறிக்கையை மூடி மறைத்தது.
   20,கிரானைட் விசாரணைக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டது.
   21,முதியோர் உதவித்தொகை ரத்து.
   22,போலீசை வாட்ச்மேனாக போட்டு சாராயக்கடை நடத்தியது.மதுவிலக்குக்காக
   போராடியவர்களை தேசத்துரோகிகளாக சித்தரித்தது.
   23,அவதூறில் எச்.ராஜாவுக்கு ஒரு தராசு.
   உண்மையை சொன்ன கோவனுக்கு வேறு தராசு.
   24,111 ஆக 110 கதைகள்
   25,கொடநாட்டில் குளிர்காற்று வாங்கியது.
   26,ஆர்கே நகர் அசிங்கப்பட்ட வெற்றி.
   27,அரசு பணத்தில் மொட்டை,முளைப்பாரி,காவடி….இன்னபிற
   28,நீதிமன்றங்களின் தயவால் ஐந்து முறை முதலமைச்சர் என்ற பட்டம்.
   29,மோடிக்கு வெகுமானம்….
   கலாமுக்கு அவமானம்.
   30,இதற்குமேல எழுதற பொறுமை எனக்கில்லையே தவிர இது கையளவுதான்…இன்னும் கடலளவு இருக்கு.

   • guru says:

    பற்றாக்குறை நோயால் தமிழகம் அவதி. ஏன் பற்றாக்குறை வராது, செம்மொழி மாநாடு என்ற பேரில் 1200 கோடி ரூபாயை நாசம் செய்தீர்களே, 1200 கோடி ரூபாயில் தண்ணீர் தொட்டி சட்டமன்றம் கட்டி வீணடிதீர்களே, அதற்கும் 2 கோடி ரூபாய் வேஸ்ட் செய்து செட்டிங் டூம் போட்டு வீணடிதீர்களே, சேது சமுத்திர திட்டத்தில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடலில் கொட்டினீர்களே, இலவச தொலைகாட்சிக்கு 1,20,000 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தண்டமாக செலவு செய்தீர்களே?பாலம் கட்டுகிறேன் பேர்வழி என்று பல ஆயிரம் கோடி ருபாய் ச்வாஹா செய்தீர்கள், அந்த அண்ணா நூலகத்தில் எவ்வளவு கொள்ளை அடித்தீர்கள்? இந்த திட்டங்களில் எவ்வளவு கொள்ளையடிதீர்களோ அந்த கடவுளுக்கே வெளிச்சம். அந்த மலைகோட்டையாவது விட்டுவையா என்று கட்டுமரம் நேருவை செல்லமாக கிண்டல் செய்யும் அளவிற்கு கொள்ளையடித்தீர்களே… இவ்வளவும் தண்டமாக செலவு செய்துவிட்டு கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு வழித்து நக்கி துடைத்துவிட்டு சென்றால் எப்படி பற்றாக்குறை வராமல் இருக்கும்? இந்த பற்றாக்குறை தீரவேண்டும் என்றால் நீங்கள் 2G யில் அடித்து வைத்துள்ள அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் (1.76 லட்சம் கோடி) யில் இருந்து அரசு கஜானாவில் 30 சதவிகிதம் சேர்த்தாலே ஐந்து வருடத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பட்ஜெட் போடலாம். அப்படி செய்வீர்களா? செய்யமாட்டீர்களே, அந்த 2G பணத்தில் கை வைக்க உங்களுக்கு மனசே வராதே… நாங்கள் வியர்வை சிந்தி சம்பாதித்து கட்டிய வரி பணத்தை எங்கோ ஒரு தீவில் யாருக்கும் பயன்படாமல் பதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்களே, இது ஞாயமா? 1.76 லட்சம் கோடி ரூபாயை எத்தனை கட்டுகளாக கட்டலாம், எத்தனை மூட்டைகளில் கட்டலாம், எத்தனை கண்ட்டைனர்கள் ஏற்றலாம் என்று தொலைக்காட்சி செய்தியில் பார்த்ததில் இருந்து பிரமித்து போய்விட்டேன். இவ்வளவு பணத்தையும் என்ன தான் செஞ்சீங்க? எங்க தான் ஒளிச்சி வச்சிருக்கீங்க? எங்கள பார்த்தா உங்களுக்கு பாவமா இல்லையா? கொஞ்சம் பெரிய மனசு வச்சி அதுல பாதி அரசு கஜானாவில் சேர்க்க கூடாதா மிஸ்டர் கட்டுமரம்? அமலாக்க துறைக்கு பயந்து நீங்களும் செலவு பண்ண முடியாமல், நாங்களும் செலவு செய்யாமல் எங்கோ கேட்பாரற்று பதுக்கி வச்சிருக்கீங்களே, இது உங்களுக்கே ஞாயமா? சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டோட கடன் தீரவேண்டும் என்று உண்மையில் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கும் என்றால் 2G பணத்தை அரசிடம் ஒப்படையுங்கள், அப்படி நீங்கள் செய்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒட்டு போடுறோம். சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி சுடலையன் பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. சட்டக்கல்லூரி வாசலில் ஒரு மாணவனை அடித்து கொன்றது சட்டம் ஒழுங்கா? இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிவேலை நடு ரோட்டில் வெட்டி கொன்று, அவர் உயிருக்கு போராடியபோது போலீஸ் காரர்கள் வேடிக்கை பார்த்தது சட்டம் ஒழுங்கா? ஒரு கவுன்சிலர் மகன் ஒட்டு மொத்த ட்ராபிக் ஜாம் செய்தது சட்டம் ஒழுங்கு, தாகி கொன்றபோது ஏன் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை? சுடலை சார், நீங்கள் என்ன தான் செங்கண்ணனை பல்லக்கில் வைத்து தூக்கி சென்றாலும் அவரு உங்களுடன் கூட்டணிக்கு வர போவதில்லை. நீங்க அதிக தொகுதிகளை ஒத்துக்கிறேன் என்று கட்டம் கட்டி அவரை தோற்கடித்து விடுவீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும், அதனால் நீங்க என்ன தான் சோப்பு போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது.

 7. Hari says:

  தமிழ்நாட்டில் திமுக முறைகேடான
  இலங்கை கடற்படையினரால் Killing 1. தமிழக மீனவர்கள்:
  தினமும் தமிழகத்தில் இருந்து எங்கள் இந்திய மீனவர்கள் உண்மையான காரணங்களுக்காக ஆண்டுகளில் தாக்கி கொடூரமான இலங்கை கடற்படையினரால் கொல்லப்படுகிறார்கள், அதுவும் நம் சொந்த கடல் எல்லை உள்ளது. இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மேற்பட்ட 536 மீனவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் மற்றும் பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் காயமுற்றனர். அவர்கள் அவர்களின் அன்றாட ரொட்டி வென்ற ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வங்காளம் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பே பகுதியில் மீன்பிடித்துக். அவர்கள் மீன்பிடிக்க தவிர இந்திய கடல் எல்லை கடந்து எண்ணம் இல்லை. தமிழ் மற்றும் தமிழ்நாடு நன்மைக்காக பற்றி திமுக அரசு பேச்சுக்களை என்றாலும், அவர்கள் உண்மையில் நம்மை ஒன்றும் செய்வதில்லை. ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு தங்கள் வலுவான முன்னிலையில், அவர்கள் தமது உற்றார் மற்றும் உறவினர்களின் தான் லாபம் அமைச்சர்கள் பேரம், ஆனால், தமிழகத்தில் இருந்து நம் இந்திய மீனவர்கள் கொலை என்பன எதிரான மிருகத்தனமான இலங்கை கடற்படை எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை, மத்திய அரசு கட்டாயம் இல்லை.
  2. ஈழத்தமிழர் பிரச்சினைகளில்:
  அது கடந்த சில ஆண்டுகளாக இலங்கையில் நீங்கள் ஈழத் தமிழ் இனப் படுகொலை விளக்க தேவையில்லை. முழு உலக சமூகம் விட 3 லட்சம் ஈழத் தமிழர்கள் கொடூரமாக கசாப்பு Rajabakshe கொலை செய்யப்பட்டனர் என்று தெரிகிறது. இன்னும் நம் வெட்கமற்ற ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு இதில் திமுக ஒரு பகுதியாக ஆதரவு மற்றும் 7 கோடி இந்திய தமிழர்கள் மற்றும் அவர்களின் வேதனையை விருப்பத்திற்கு எதிராக இந்திய அரசாங்கத்தின் தெளிவாக நோக்கத்துடன் காட்டுகிறது இனப் படுகொலை, மறைத்து, ஐக்கிய நாடுகள் சபையில், சிறிலங்கா அரசு ஆதரவாக வாக்களித்தனர் உள்ளது. ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு தங்கள் வலுவான முன்னிலையில் திமுக, ஈழத் தமிழர்களின் காப்பாற்ற எதுவும் செய்யவில்லை அல்லது இந்தியத் தமிழர்களின் வேதனையை பிரதிபலித்தது இல்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் பிணைப்புக்களை வலுப்படுத்திக் ஈழத் தமிழர்கள் மற்றும் இலங்கையில் இடம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் பரிதாபகரமான நிலைமையை மோசமாக்க கைகோர்த்திருந்தனர். திமுக அரசு தங்கள் சொந்த குடும்ப நன்மைக்காக ஆனால் தமிழர்களை நோக்கி திமுக தெளிவாக நோக்கத்துடன் காட்டுகிறது ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி கூட்டணி தொடர்கிறார் உறவுகளை என்றே தவிர வேறு எதையும் செய்யவில்லை.
  அண்டை நாடுகளுடன் 3. நீர் தகராறு:
  காவிரி பிணக்கு: தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் காரணமாக தமிழ் நாடு அரசாங்கத்தின் கர்நாடக அரசு திமிர் மற்றும் அலட்சியத்தால் காவிரி நீர் அவர்களின் வாழ்வாதார உரிமைகள் இழந்து வருகின்றனர். ஆற்றில் கர்நாடகம் தோன்றி, தமிழ்நாடு வழியாக பாய்கிறது என்று ஒரே தமிழ்நாடு பண்டைய தமிழ் நாகரிகம் தன்னை இருந்து தண்ணீர் முதல் பரம்பரையில் பயனர் காவிரி நீர் பயன்படுத்த உரிமைகள் உள்ளன. இன்றைய காவிரி நீர் தகராறு மூல காரணம் இன்றைய திமுக அரசு இன்னும் அலட்சியம் தொடர்கிறது காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் துரோகம் 1924 ல் கையெழுத்திடப்பட்ட பழைய ஒப்பந்தத்தை நீட்டிக்க தவறியது 1974 இல் பின்னர் திமுக அரசாங்கத்தின் அலட்சியம், தொடங்குகிறது. திமுக தலைவர் கர்நாடக தன் மகளின் குடும்பம், தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மற்றும் பிற வணிக பாதுகாப்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளது ஆனால் காவிரி டெல்டா இல்லை விவசாயிகள் குடும்பங்கள்.
  முல்லைப் நீர் பிரச்சனையில்: முல்லைப் பெரியாறு அணை சர்ச்சை காவிரி வழக்கில் போன்ற நீர் பகிர்வு பற்றி அல்ல. அது மிகவும் கடல் போகிறது மற்றும் கேரளா குறைந்தது அணை வழியாக பாய்கிறது நீர் பயன்பாட்டின் பற்றி கவலைப்படுவார்கள் என கேரளா அணை நீர் பயன்படுத்த முடியாது. ஆனால் கேரளா அணை பலவீனமாக உள்ளது என்று கூறி அணை அளவைக் குறைப்பதன் உள்ளது மற்றும் அது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அணை அதிகபட்ச அளவில் தாங்க முடியாது. தமிழ்நாடு உச்ச நீதிமன்றம் சென்று தற்போதைய 136 அடி இருந்து 142 அடி நீர்த்தேக்க நிலை உயரத்தை அதிகரிக்க அதன் ஆதரவாக நீதிமன்றம் சமாதனப்படுத்த வெற்றி. கேரள ஒருமனதாக சரி செய்ய கேரள அணை பாதுகாப்பு அதிகாரசபை அதிகாரம் ஒரு சட்டத்தை இயற்றியது எதிர்த்து திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அணைகள் அதிகபட்ச நீர்த்தேக்கம் நிலை அதன்படி அணை பொறுப்பாளர்கள் அறிவுறுத்துவது. திமுக அரசு நீர் பாசனம் மற்றும் இல்லையெனில் எந்த நீர் வசதிகள் இல்லை அணுகல் வேண்டும் என்று தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மழை நிழல் மாவட்டங்களில் குடிநீர் வழங்க, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை மீட்க பயனுள்ள எதுவும் செய்யவில்லை. மேலும், கேரள அரசு இப்போது தற்போதைய அணை அருகே புதிய அணை கட்ட முயற்சி. செப்டம்பர் 2009 இல், சுற்றாடல் அமைச்சின் மற்றும் இந்திய அரசின் வனத்துறை கீழ்நிலை புதிய அணை கணிப்பு நடத்தியுள்ளது கேரளாவிற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. தற்பொழுது கூட அணை பாதுகாத்து, நாம் காரணமாக கேரள ஆணவத்தின் நீர் எங்கள் முழு நிலை பெற முடியவில்லை. புதிய அணை கட்டப்பட்டு வருகிறது என்றால், தமிழ்நாடு புதிய அணை அல்லது நீர் மற்றும் வருகிறது பாலைவனங்களில் இருந்து தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் சேமிக்க முடியும் யாரும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இருக்கலாம். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன UPA அரசாங்கத்தின் அமைச்சு திமுக கலந்தாலோசனை முக்கிய கூட்டணி பங்காளியான பிறகு, புதிய அணை கட்டும் ஒரு ஆய்வு கேரளா அனுமதிக்க முடிவு எடுத்து. இந்த இரட்டை கேரளாவிற்கு மறைமுக ஆதரவை திமுக நிலையான மற்றும் தமிழ்நாடு மக்கள் காட்டிக்கொடுப்பதாக பற்றி பல சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.
  பள்ளர் நதி விவாத: பள்ளர் நதி பல ஆண்டுகளாக தமிழகத்தின் வேலூர், காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர், சென்னை ஆகிய மாவட்டங்களில் தண்ணீர் வற்றாத ஆதாரமாக உள்ளது. பள்ளர் நதி தற்போது கர்நாடக தோன்றி, கர்நாடகத்தில் 93 கிமீ ஆந்திர மாநிலத்தில் 33 கி.மீ. வழியாக பாய்கிறது மற்றும் இறுதியாக 222 தமிழ்நாட்டில் கே.எம் வங்காள விரிகுடா அடையும் முன் கூறுகிறது. ஆற்றில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாய்கிறது என்று ஒரே தமிழ்நாடு, பழைய தமிழ் நாகரிகத்தின் இருந்து தண்ணீர் முதல் பரம்பரையில் பயனர் நீர் பயன்படுத்த உரிமைகள் உள்ளன. இப்போது ஆந்திர தன்னை அதன் மூலம் தமிழ்நாடு உரிமைகளை மறுக்கும் தங்களது எல்லையில் நீர் பள்ளர் முழுவதும் மற்றும் பொறி ஒரு அணை கட்ட முயற்சி. திமுக ஆட்சியாளர் தமிழ்நாடு உரிமைகள் பாதுகாக்க எதுவும் இல்லை மற்றும் ஆந்திர நிறுத்த எதுவும் செய்யவில்லை.
  எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கூறினார் நீர் பிரச்சினைகளுக்கு திமுக தமிழ்நாடு உரிமைகளை பாதுகாக்கவும், மற்றும் தமிழ்நாடு வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற எதுவும் செய்யவில்லை. மேலே சர்ச்சைகளை திமுக திராவிட கொள்கைக்கு வாதிடுவது மறைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி தமிழ்நாடு செலவில் கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர பாதுகாப்பு எடுக்க தான் வெளிப்படுத்துகின்றன. இரண்டு திராவிட கட்சிகளின் அண்டை மாநிலங்கள் நீர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண, ஆர்வமாக இல்லை, அவர்கள் தங்கள் அரசியல் செல்வாக்கை உயிரோடு வைக்க வேண்டும்.
  ஜனநாயக சோசலிச ரைஸ் 4. கடத்தல்:
  பொது விநியோக கடைகள் கிலோ திட்டப்படி ரூ ஒன் வழங்கப்படுகின்றன அரிசி ஒரு மிக அதிக விலையில் மற்ற மாநிலங்களில் போலீஸ் மற்றும் அதிகாரிகள் உதவியுடன் திமுக ஆண்கள் கடத்தி அல்லது கருப்பு சந்தையில் விற்கப்படும். வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழே மக்கள் உணவு, திட்டத்தின் நோக்கம் முறியடிக்கப்படுகிற நன்மை அவற்றின் கருவூல உணவளிக்க மேன்மைக்கும் திமுக ஆண்கள் அறுவடை செய்யப்படும்.
   5. சட்டவிரோத மணல் குவாரி:
  மணல் குவாரி மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்றாலும், சுரங்க முற்றிலும் சட்டவிரோத சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. சட்டவிரோத மணல் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் மணல் overexploiting, ஆனால் அவர்கள் அதிகாரத்தில் தி.மு.க வினர் ஆதரவு என்பதால் சூழல் மற்றும் சட்டம் செயலற்று இருக்கும். அரசாங்க அதிகாரிகள், தி.மு.க வினர் கூட திமுக அமைச்சர்கள் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் தப்பி செல் மற்றும் சட்ட முறைமை சாத்தியமான அனைத்து பிடியில் இருந்து தப்பிக்க உதவும். திமுக சூழல் அல்லது மக்கள் தங்கள் கருவூல கவனித்து மற்றும் இல்லை ஆர்வமாக உள்ளது.
   6. பவர் நெருக்கடி:
  அனைத்து மாநிலங்களிலும் மின்சார வாரியத்துக்கு உற்பத்தி, பரிமாற்றம் மற்றும் பவர் விநியோகம் பிறகு பார்க்க வேண்டும். ஆனால் தமிழ்நாட்டில், மின்சார சபை, அதற்கு பதிலாக, மின் உற்பத்திச், மின்சார வெட்டு பிறகு பார்க்க வேண்டும். கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் ஆறு மணி நேரம் மின்சார வெட்டு தமிழ்நாட்டில் வழக்கமான மாறிவிட்டன. இந்த தடையின்றி மின்சாரம் உத்தரவாதங்களை கொடுத்து மேலும் முதலீட்டை ஈர்க்கும் முயற்சிக்கும் மாநில பல சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. முதலில் ஒரு மணி நேரம் இத் சுமை குறைப்பு இப்போது மேற்பட்ட 6 மணி நேரம் ஒரு நாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வீட்டில், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் மின்வெட்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் முழுதும் செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிட்டார்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர். அது செலவு என்றாலும், தொழிற்சாலைகள், கூட இரட்டை விட அதிக மூலம் பொருட்களின் விலை பெரிதாக வெடித்தால் எந்த டீசல் ஜெனரேட்டர்கள் தங்கள் அலகுகள் இயக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். திமுக அரசு மதிப்பீடு மற்றும் பவர் ஜெனரேஷன் மற்றும் விநியோக இடையே இடைவெளியை தோல்வியடைந்தது. தவிர மற்ற உண்மைகளை இருந்து, தமிழ்நாடு காரணமாக மின் பற்றாக்குறை கைத்தொழில் துறையில் பெரும் பாதிப்பிற்கு உட்பட்ட மற்றும் அது இருக்க வேண்டும் விட குறைந்த முதலீட்டு ஈர்த்துள்ளது.
   7. இலவச டிவி:
  இலவச டிவி வறுமை கோட்டிற்கு கீழே மக்கள் எதுவும் பங்களிப்பு செய்துள்ளது. இந்த இலவச டிவி பல வீடுகள் இரண்டாவது தொலைக்காட்சி சேர்க்கிறது. திமுக அரசு குவிப்பு மற்றும் இலவசமாக வழங்கப்படும் வேண்டும் ஏழைகள் பல அத்தியாவசிய தேவைகள் உள்ளன. இலவச டிவி இத்திட்டத்தின் மூலம், பயனாளியின் ஏழை மக்கள் அல்ல ஆனால் அது அதிகரித்துள்ளது பார்வையாளர்கள் மூலம் மட்டுமே திமுக தலைவர் குடும்பம் இருக்கிறது, தங்கள் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மதிப்பீடுகள் பெரிய அதிகரித்துள்ளது மற்றும் இது காரணமாக தங்கள் விளம்பர வருவாய் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. மாநில கிட்டத்தட்ட 2000 மெகாவாட் பற்றாக்குறை ஏற்கனவே மோசமான மின் நிலைமை இருக்கும் போது, இலவச டிவி திட்டம் 650 மெகாவாட் கூடுதல் மின்சாரம் தேவை மூலம் இன்னும் மோசமான செய்கிறது. அதற்கு பதிலாக இலவச டிவி திமுக அரசு ஒவ்வொரு வீடுகள் 4 CFL கொடுக்கிறது என்றால், அது ஒவ்வொரு வீடுகள் ஆற்றல் செலவு குறைக்க முடியும் மற்றும் அதே நேரத்தில் அதை குறைந்தது 3000 அதிகாரத்தை தேவையை குறைக்கும் தலைமுறை மற்றும் இடையிலான தற்போதைய இடைவெளி விட இது மெகாவாட், தேவை.
   8. கலைஞர் வீடமைப்புத் திட்டம் – கட்டுமானம் பொருட்கள், விலைவாசி ஏற்றம்:
  உடனே கலைஞர் வீடமைப்பு திட்டத்தின் அறிவிப்பு பின்னர், கட்டுமான பொருட்கள் விலை இருமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஏழை மக்கள் ஏற்கனவே காரணமாக கட்டுமான பொருள் செலவு திடீரென எழுச்சி தங்கள் குடிசைகளை கலைக்கப்பட்ட மற்றும் இத்திட்டத்தின் கீழ் தங்கள் புதிய கான்கிரீட் வீடு கட்ட முடியவில்லை. கட்டுமான பொருள் உடனடியாக உயர்வு திமுக பிணைப்பில் கட்டுமான பொருள் சப்ளையர்கள் பற்றி சாதாரண மனிதன் மத்தியில் பல சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. ஏழை சாதாரண மனிதன் இந்த திட்டத்தின் காரணமாக விலை அதிகரிப்பு இழப்பாளி என்றாலும், உண்மையான பயனாளி திமுக உள்ளது.
   ஆ.ராசா 9. 2 ஜி ஊழல்:
  முன்னாள் தொலை தொடர்பு அமைச்சர் ராசா கூறப்படும் 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு நடைமுறைகள் சூழ்ச்சிகளை கையாண்டார்கள். இந்த ஊழல் நாட்டிற்கு Rs.1,76,000 கோடி மொத்த வருவாய் இழப்பு இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய ஆகிறது மற்றும் ஆடிட்டர் ஜெனரல் கட்டுப்பாட்டு (சிஏஜி) அறிக்கை மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஊழல் வழக்கில் முக்கிய எம்.கே. முழுமையான ஆதரவுடன் திமுக முன்னாள் தொலை தொடர்பு அமைச்சர் ராசா ஆகிறது கனிமொழி எம்.பி. மற்றும் கருணாநிதி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர். ராசா ஒரு தமிழர் இருப்பதால் 2 ஜி ஊழல் தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு படத்தை சேதமடைந்துள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி நன்றாக தன்னை மோசடி மற்றும் அவதூறுகளும் என்றும், ஆனால் இப்போது திமுக கூட்டு இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய மோசடி வழி காட்டுகிறது.
   10. Kalaingar இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்:
  Kalaingar இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் உண்மையான பயனாளி பற்றி பல ஐயங்களை எழுப்பியுள்ளது ஸ்டார் காப்புறுதி நிறுவனம் அல்லது தமிழ்நாடு ஏழை மக்கள் என்பதை. என்றால் அது பதிலாக அவர்கள் பொதுத்துறை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும், தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் மூலம் இலவச சுகாதார காப்பீடு வழங்கும், ஏழை மக்களின் நலனுக்காக உண்மையில். மேலும் காப்புறுதித் திட்டத்தின் மிக நோக்கம் ஏழை மக்கள் தன்னை பெரிய தவறு இலவச தரமான சிகிச்சை வழங்குவதில் அரசு மருத்துவமனைகளில் படத்தை நிந்திப்பதற்கும் இது தனியார் கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ வசதிகள், அணுக செய்ய உள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் வசதிகள் திருத்தப்பட்ட மற்றும் சிறப்பு மருத்துவர்கள் நிறுவன மருத்துவமனையில் இணையாக நியமிக்கப்பட்ட என்றால், நாம் தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் செய்து இலாபம் இலாப பயனடையும் இது இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம், தேவைப்படும் இருக்கலாம். தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் பிரீமியம் அடிப்படையில் செலவு தொகை அரசு மருத்துவமனைகள் முன்னேற்றம் செலவிடப்படுகிறது என்றால், அது இலவசமாக சிறந்த சிகிச்சைக்கான ஏழை உதவும். அது திமுக தனிப்பட்ட முறையில் தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் வெளியே நலம் என்று தெரிகிறது.
   சட்டம் & ஒழுங்கு 11. சிதைந்துபோனாலோ சீரழிந்துப்போனாலோ:
  தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை ஒருபோதும் முன் அதன் குறைந்த உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் யாரும் இன்று பாதுகாப்பானது; கூட போலீசார் இன்று பாதுகாப்பாக இல்லை. பகல் கீழ் இரண்டு தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் முன் போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிவேல் கொலை சம்பவம் தன்னை தமிழ்நாடு மோசமான சட்டம் ஒழுங்கு நிலைகளை ஒரு வலுவான ஆதாரம் உள்ளது. போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து போலீஸ் வேன் தன்னை கடத்தி மற்றும் போலீஸ் குற்றம் துப்பு இல்லை. காவல் துறை, சட்டம் & ஒழுங்கு காப்பாளர் திமுக தலைவர் தலைமையின் கீழ் directionless மற்றும் clueless உள்ளது.
  12. ஊழல்:
  திமுக அரசாங்கத்தின் கடந்த 4, ½ ஆண்டு மோசமான சிதைந்துள்ளது நிறைந்த லஞ்சம். ஊழல் அதன் உச்சக்கட்டத்தில் உள்ளது. பொதுவான ஆண்கள் செல்வம் திமுக அரசாங்கத்தால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு. தமிழ் நாடு அரசாங்கத்தின் பத்திரங்கள் பெரும்பாலும் தி.மு.க வினர் மூலம் சரி மற்றும் கூட தகுதி ஒப்பந்தக்காரர்கள் / நிராகரித்தார் அவர்கள் ஆண்கள் சாதகமாக தகுதிநீக்கம் வருகின்றன. அரசு சொத்துக்களை மிகவும் குறைந்த விலையில் நிலையான மற்றும் திமுக அமைச்சர்கள் குறைந்த விலையில் இழப்பீடு செய்யப்படுகிறது. சிப்காட் போன்ற மாநில அரசு அமைப்பு மிகவும் குறைந்தது விலையில் பண்புகள் விற்பனை. அரசு பண்புகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு, திமுக சுரண்டப்பட்டு வருகிறது.
  13. விலை எழுச்சி:
  திமுக அரசு ரூ ஜனநாயக சோசலிச அரிசி வழங்கும் என்று என்றாலும். கிலோ 1, மற்ற அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது, சாதாரண ஆண்கள் அணுக முடியாதது. மாறாக உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு திட்டத்தின் வழங்கும் திமுக அரசாங்கத்தின் மனதில் வாக்கு வங்கி அரசியலை வைத்து பல்வேறு இலவச திட்டங்கள் மூலம் ஏழை மக்கள் சாந்தப்படுத்துவதற்காக. உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு பற்றாக்குறை தமிழ்நாடு விலை உயர்வு வழிவகுக்கிறது. திமுக அமைச்சர்கள் விலை உயர்வு பற்றி கேட்டார் இருந்தால், அவர்கள் மக்கள் வருமான மட்டம் அதிகரித்துள்ளது எனவே விலை அதிகரித்துள்ளது என்று சொல்கிறார்கள். இந்த கருத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை போன்ற முக்கிய பிரச்சினைகள் தங்கள் கவனக்குறைவாக அணுகுமுறை காட்டுகிறது. , தி.மு.க வினர் வருமான மட்டம் அதிகரித்துள்ளது இருக்கலாம் அதிகரித்துள்ளது தகவல் தொழில்நுட்பத் தொழில் துறையின் வருமான மட்டம் இருக்கலாம், அதிகரித்துள்ளது திரைப்பட ஆளுமைகள் வருமான மட்டம் இருக்கலாம். ஆனால் ஏழை மக்கள் நிகர வருமானம் சிறிய அளவு தொழிற்சாலைகள் நிகர வருமானம் அதிகரித்துள்ளது இல்லை, நடுத்தர வர்க்கத்தின் நிகர வருமானம் அதிகரித்துள்ளது இல்லை, அதிகரித்த. விலை உயர்வுக்கு தீர்வு திமுக அரசு வாக்கு வங்கி அரசியலை மற்றும் இலவச திட்டங்கள் அப்பால் நினைக்கிறார்கள் மற்றும் உண்மையான உள்கட்டமைப்பு முன்னேற்றங்கள் நினைத்து தொடங்கும் மட்டுமே அடைய முடியும். விலைவாசி உயர்வை மற்ற வழி திமுக-காங்கிரஸ் ஆட்சி தூக்கி எறிய ஆட்சிக்கு வளர்ச்சி சார்ந்த கட்சி வாக்களிக்க உள்ளது.

 8. hari says:

  Misrule of DMK in Tamil Nadu
  1. Tamil Nadu Fishermen Killing by Srilankan Navy:
  Everyday our Indian Fishermen from Tamil Nadu are being attacked and killed by the brutal Srilankan Navy over years for no genuine reasons that too in our own maritime boundary. So far more than 536 fishermen were killed and many thousands were injured. They have been fishing in the Bay of Bengal and Indian Ocean for thousands of years just for winning their daily breads. They have no intention for crossing the Indian maritime boundary except for fishing. Though the DMK government talks more about Tamil & Tamil Nadu wellbeing, they really do nothing for us. With their strong presence in UPA Government, they have bargained for the profitable portfolios for their kith & kin’s, but have never forced the Central Government for a stern action against the brutal Srilankan Navy against killing of our Indian fishermen from Tamil Nadu.
  2. Eelam Tamil’s issues:
  It is needless to explain you the Eezham Tamil Genocides in Srilanka for the past few years. The entire world community knows that more than 3 Lakhs Eezham Tamils were brutally murdered by the butcher Rajabakshe. Still our shameless UPA Government in which DMK is a part supported and voted in favor of Srilankan Government in the United Nations for hiding the genocides, which shows the clear intention of Indian government against the wishes of 7 crores Indian Tamils and their anguish. DMK with their strong presence in UPA Government, have done nothing to save the Eezham Tamils or not even reflected the anguish of Indian Tamils. But strengthened the ties with congress and joined hands to aggravate the pathetic situation of Eezham Tamils and the Internally Displaced Tamils in Srilanka. DMK government has done nothing except harping for the continued ties with UPA alliance, which shows clear intention of DMK towards the betterment of their own family but not the Tamils.
  3. Water dispute with neighboring states:
  Cauvery Dispute: The Tamil Nadu Farmers are losing their livelihood rights of Cauvery Water due to arrogance of Karnataka Government and negligence of Tamil Nadu Government. Though the river originates in Karnataka and flows through Tamil Nadu, only Tamil Nadu has the rights to utilize the Cauvery water as the first lineage user of the water from Ancient Tamil civilization itself. The root cause of today’s Cauvery Water dispute starts with the negligence of the then DMK government in 1974, which failed to renew the old agreement signed in 1924. Today’s DMK government still continues the negligence and betrays the Cauvery Delta Farmers. The DMK leader is too keen in protecting his daughter’s family, TV Channels and other business in Karnataka but not the Farmer’s families in Cauvery Delta.
  Mullaiperiyar Water Dispute: Mullaiperiyar dam controversy is not about sharing of water as in the case of Cauvery. Kerala cannot use the dam water as most of it is going to the sea and the Kerala is least bothered about use of water that flows through the dam. But Kerala is reducing the level of Dam stating that the dam is weak and it cannot bear the maximum level of the dam it is designed for. Tamil Nadu went to the Supreme Court and succeeded in convincing the Court in its favour to increase the height of the reservoir level to 142 ft from the present 136 ft. Kerala countered it by unanimously passing a legislation to empower the Kerala Dam Safety Authority to fix maximum reservoir level for scheduled dams and to instruct custodians of the dam accordingly. The DMK government has done nothing fruitful to restore the permitted level to irrigate and supply drinking water in the rain shadow districts of Theni, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Sivaganga and Ramanathapuram which would otherwise have no access to any water facilities. Moreover, the Kerala Government is now trying to build a new dam near the present Dam. In September 2009, the Ministry of Environment and Forests of Government of India granted environmental clearance to Kerala for conducting survey for new dam downstream. Even as the custodian of the present Dam, we are unable to get our full level of water due to arrogance of Kerala. If the new dam is constructed, Tamil Nadu may not have control over the new Dam or the waters and nobody can save the Theni, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Sivaganga and Ramanathapuram districts from becoming deserts. The UPA government’s Ministry of Environment & Forest might have taken decision to allow Kerala for a survey on construction of new dam, only after due consultation with DMK the major coalition partner. This raises many doubts about the double standard of DMK in indirect support to Kerala and betraying the Tamil Nadu people.
  Pallar River Disputes: Pallar River is the Perennial source of water for Vellore, Kancheepuram, Tiruvannamalai, Thiruvallur and Chennai Districts of Tamil Nadu for so many years. Pallar River originates in present Karnataka and flows through 93 KM in Karnataka, 33 KM in Andhra Pradesh and finally 222 KM in Tamil Nadu states before reaching Bay of Bengal. Though the river flows in all the states, only Tamil Nadu has the rights to utilize the water as the first lineage user of the water right from old Tamil civilization. Now Andhra is trying to build a dam across Pallar and trap the water in their territory itself thereby refusing the rights of Tamil Nadu. The DMK ruler does nothing to protect the rights of Tamil Nadu and has done nothing to stop Andhra.
  In all the above said water disputes, the DMK is not doing anything to preserve the rights of Tamil Nadu and save the livelihood of Tamil Nadu. The above disputes reveal’s the hidden agenda of DMK advocating for Dravidian policy is to take care of Kerala, Karnataka & Andhra at the cost of Tamil Nadu. Both the Dravidian parties are not keen in resolving the water disputes with the neighboring states and they want to keep it alive for their political leverage.
  4. Smuggling of PDS Rice:
  Rice supplied under the Rs One per kg scheme to Public Distribution Shops is being smuggled by DMK party men with the help of police & officials to other states or sold in black market at a very high price. The purpose of the scheme to feed the people below the poverty line is defeated and the benefit is reaped by the DMK men for their betterment to feed their treasury.
  5. Illegal Sand quarrying:
  Though the sand quarrying is in the control of State Government, the mining is totally controlled by illegal miners. The illegal sand miners are overexploiting the sand, but the environment and law remain inactive since they are backed by the DMK men in power. The government officials, DMK men and even DMK ministers help the miners elude and escape from all possible clutches of legal system. DMK is keen in only taking care of their treasury and not the environment or the people.
  6. Power Crisis:
  The Electricity Boards in all the states is to look after Generation, Transmission & Distribution of Power. But in Tamil Nadu, the Electricity Board is to look after power cuts, instead of power generation. Power cuts for over six hours in the rural & urban areas have become regular in Tamil Nadu. This raises many doubts on the state trying to attract more investment by giving assurances of uninterrupted power supply. Load shedding which was originally meant for an hour is now extended for more than 6 hours a day. Every home, commercial establishments and industries have been hit by load shedding. Industries are forced to shut down operations for an entire day in a week. Though it is expensive, the industries are forced to run their units on diesel generators which, escalates the price of the products even by more than double. The DMK government failed to assess and bridge the gap between Power Generation & Distribution. Apart from other facts, Tamil Nadu is hit heavily in Industrial sector due to power shortage and has attracted far lesser investment than it should have.
  7. Free TV:
  Free TV has contributed nothing for the people below poverty line. This free TV adds a second TV in many homes. There are many essentials requirements for the poor people in which the DMK government should have concentrated and provided at free of cost. Through the Free TV scheme, the beneficiary is not poor people but it is only the DMK leader’s family through the increased viewers, the ratings of their TV channels has increased in large and due to which their advertisement revenue has increased by many fold. When the state is already in worst power scenario with a deficiency of nearly 2000 MW, the Free TV scheme makes still worst through additional power requirement of 650 MW. Instead of Free TV, if the DMK government gives 4 CFL for each houses, it can reduce the energy expenditure for every houses and in the same time it reduces power demand by at least 3000 MW, which is more than the present gap between generation and the demand.
  8. Kalaignar Housing Scheme – Rise in Construction Materials Cost:
  Immediately after announcement of the Kalaignar Housing Scheme, the prices of the construction materials has increased by more than double. The poor people have already dismantled their huts and are unable to build their new concrete house under this scheme due to sudden rise in construction material cost. The immediate rise of construction material raises many doubts among the common man about the nexus of DMK and the construction material suppliers. Though the poor common man is the looser in this scheme due to price rise, the real beneficiary is the DMK.
  9. 2G Scam by A. Raja:
  The former Telecom Minister A. Raja had allegedly manipulated procedures in allocation of 2G Spectrum. This scam is the biggest ever in the Indian history with the total revenue loss of Rs.1,76,000 Crores to the nation and was revealed by the Comptroller of Auditor General (CAG) report. The main accused in this scam is the former Telecom Minister A. Raja of DMK with the complete backing of M.K. Kanimozhi M.P and M. Karunanidhi, Chief Minister of Tamil Nadu. The 2G Scam has damaged the image of Tamil Nadu in the national level because A. Raja being a Tamilian. Though Congress party itself is very well known for the scams and scandals, now the partnership of DMK has shown the way for the biggest scams in the Indian history.
  10. Kalaingar Free Health Insurance Scheme:
  Kalaingar Free Health Insurance Scheme raises many doubts about the actual beneficiary is whether the Star Insurance company or the poor people of Tamil Nadu. If it is really for the benefit of poor people, instead of providing the Free Health Insurance through the private insurance company they might have implemented through Public Sector Insurance Companies. Moreover the very purpose of the Insurance scheme is to make the poor people to access the medical facilities of private corporate hospitals, which in itself big blunder to malign the image of government hospitals in providing free quality treatment. If the facilities of Government hospitals are amended and specialist Doctors are appointed on par with the corporate hospital, we may not require the Free Health Insurance Scheme, which is benefiting the profit making Private Insurance Company and the profit making Private Hospitals. If the amount spent in terms of premium to the private Insurance Company is spent on improvement of Government Hospitals, it will help the poor for the better treatment at free of cost. It seems that the DMK is personally benefiting out of the Private Insurance Company and the Private Hospitals.
  11. Deterioration of Law & Order:
  Now the situation of law and order in Tamil Nadu is at its low as never before. Nobody in Tamil Nadu is safe today; even the police are not safe today. The incident of killing of the Police Sub-Inspector Vetrivel in front of two Tamil Nadu ministers under daylight is in itself a strong evidence for the worst law & order situation of Tamil Nadu. Police van from Police station is itself smuggled and the police have no clue for the crime. Police Department, the guardian of Law & Order is directionless and clueless under the leadership of the DMK chief.
  12. Corruption:
  The last 4 ½ year of DMK government is worst corrupt, bribe ridden. The corruption is at its peak. The wealth of common men is looted by the DMK government. Tenders of Tamil Nadu Government are mostly fixed by the DMK men and even qualified contractors are being rejected / disqualified to favor their men. The sale of government properties are fixed for very low prices and the DMK ministers are compensated for the reduced price. State Government organization like SIPCOT are selling the government properties at very least price. Government properties are being looted and exploited by the DMK.
  13. Price Rise:
  Though the DMK government is supplying PDS rice at Rs. 1 per Kg, prices of all other essential commodities are increased by manifold and it is inaccessible for the common men. Instead of providing the infrastructural development scheme, the DMK government is appeasing the poor people through various free schemes keeping vote bank politics in mind. Lack of infrastructural development paves way for the price rise in Tamil Nadu. If DMK ministers are asked about the price raise they say that the income level of the people is increased and hence prices are increased. This remark shows their careless attitude to the sensitive issues like prices of essential commodities. May be income level of DMK men are increased, may be income level of IT industries are increased, may be income level of film personalities are increased. But the net income of poor people are not increased, net income of middle class are not increased, net income of small scale industries are not increased. Solution for price rise can be achieved only if the DMK government thinks beyond the vote bank politics and free schemes and starts thinking of real infrastructural developments. The other way for price rise issue is to throw away the DMK-Congress regime and vote the development oriented party to power.

 9. EVR says:

  DMK’s achievements …
  1. 2g mega great world scandal. Caught red handed by accepting 200 crore scam money for kalignar TV where main dmk family members kanimozhi, karunanidhi wife daylu main accused with substantial evidence.
  2, Introduced 12 -14 hours power cut to all over tamilnadu to favour few industries in chennai for commission
  3, unprecedented price raise.
  5, land mafia under DMK ministers looted agriculture lands to real estate plots
  6, DMK ministers and DMK secretaries in each region acted as small kings looted others properties like malls, cinema theatre’s, bus routes by black mailing.
  7, DMK leaders watching namitha show and delighted with paid self praise shows.
  8, Official sathik basha murder the witness in 2g scam. Ex DMK minister kiruttinan murder for DMK family interest.
  Prison ex Ministers for looting others properties using political weight like kn nehru, ponmudi, veerapandi arumugam.
  NKKP Raja for beating a man in open public for not accepting to agree to the demand to sell his land.
  9, In the corruption of sand querying, granite querying, ration rice hijack, horlicks bottle scam
  10, all headlines dayalu ammal (karunanidhi wife) Kanimozhi, Raja, dyanathi maran blockage in jail on various corruption charges.
  The supreme Court denied bail and closed in tihar. Dayalu ammal to avoid jail quoted famous “alzemeir” disease pathetically.
  11, Indian history of sakria commissison ruling of skillful scientific corruption to karunanidhi. later escaped from court sentence by making and begging to indra gandhi to with draw the case in exchange tamil nadu core interest like katcha thivvu, cauvery water etc
  12, With proxy tatumanal corruption
  13, Stalin and kanimozhi 5000 crore deal for malls in coimbatore, chennai etc
  14, Police launched murderous attacks on lawyers and judges before the court.
  15, Anti-Dalit and Anti backward class policies
  17, court warned of law and order for numerous thefts and day time robbery.
  18, Massacre of honest officers.
  20, Blocked Granite investigation as Alagiri and dayanathi alagiri son/ grand son of karunanidhi directly involved.
  21, cancellation of subsidies for the elderly.
  22, Acting before public for liquor ban to cheat peopls when doing nothing for liquor ban during DMK rule when 60 % of DMK ministers and party mens owing the liquor factory that supplies liquor to tasmaq.
  23, Used DMK supporter Cowan using corrupt money to raise voice for liquor ban hiding the facts DMK is the reason who brought liquor into the state.
  25, Spend time watching “manda mayilada” the famous half nude namitha show with zero governance while the state was in 14 hours power cut.
  26, Thirumangalam success the famous vote for money introduction by alagiri (son of karunanidhi)
  27, Gave away Tamil nadu’s core river and dam interest like mullai periyar , cauvery to congress demand just for few ministerial posts to enjoy the looting and corruption in central government port folio’s.
  28, Just for family interest and few ministerial posts that are key critical corrupt posts for looting, gave away Ellem tamil peoples and supported the congress/rajabaksha to lead the war that kill lakhs of peoples.
  29, Famous three hours fasting drama for ellam war and cheated the TN people.
  30, Went for most destructive Methane project approval by Stalin in the interest of corrupt commission money (http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/mou-signed-for-production-of-coal-bed-methane/article1033130.ece) even after knowing that it would spoil the entire lively hood of farming and farmers in delta to stone age from activist like nam alvar by repeated protest. As when caught red handed cunningly and shamelessly asking sorry as he signed with out knowing it.
  31, Awarded Mani megali sonia for giving family members posts in central government and discarded Ellem peoples, southern districts peoples interest in mullai periyar.
  32, Introduced family culture in politics discarding the core principles of DMK by its founding members like Annadurai.

  இதற்குமேல எழுதற பொறுமை எனக்கில்லையே தவிர இது கையளவுதான்…இன்னும் கடலளவு இருக்கு

  • jamal says:

   Here is a point by point rebuttal:

   1) None of the DMK leaders have been convicted so far, on the other hand beloved Jaya was thrown out of her CM post. And the fact is there is no charge against top leaders of DMK like Stalin and Karuna whereas the leader of ADMK has herself been convicted.
   2) There were 2 hour power cuts and you adimais called Arcot Veerasamy Power cut minister. When ADMK came to rule, they increased it to 12 hours. And still now not even a single MW added. Numerous Savukku articles point to that
   3) This is highly laughable as you adimai didnt point where the price raise was. But Just after she was sworn in Jaya raised the prices of Milk, Power and Bus fare. People who paid 50 Rs for electricity now pay 500 Rs thanks to corrupt Nattham Visawanatham.
   4) Seems like you adimai cant even count. You missed this point.
   5) There are numerous charges against ministers like Senthil Balaji, Gokula Inthira etcc that they have forcibly acquired lands. And Nattham and his son swallowed a number of villages for Adani’s power projects. Funny you adimai talk about land grabbing. AND BY THE WAY, EVEN KODANAD WAS GRABBED FROM SOMEONE ELSE.
   6) Here it is different because instead of Adimai ministers, the mannargudi clan robs everything and then share them with adimai ministers.
   போயஸ் தோட்டத்தின் புதிய இளவரசன் http://www.vikatan.com/article.php?aid=113303
   http://www.vinavu.com/2012/04/02/sasikala-is-back/
   7) Amma has become world famous because of STICKER boys. The whole country spit upon you adimais for putting stickers on relief materials. And all adimai ministers had one job only..ie praising Amma all the time and seems like Amma always like these self praising adimais.
   8) Everyday murder and corruption have become rampant under Amma. Ramajayam murder, pottu suresh murder, law and order problems…hahaa you must be joking when you adimai talk about law and order
   9) Sand mafias thrive under jaya. Manal manithan arumugasamy is amma’s creation. Read this link adimai. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-01/news/58675766_1_beach-sand-periyasamypuram-tuticorin-ashish-kumar … its worth 1 lakh crore
   There are numerous other scams under amma like egg procurement scam, aavin scam(whre a mere admk worker got hundreds of crores), sudukadu scam, TASMAC scam etcc…i can list some more
   10) HAhah your amma itself is convicted Mr.Adimai. None of the names you have mentioned have ever been convicted. Soon all adimais like Nattham(for TASMAC scam), Vaithiingam (for Housing scam) etc.. will be convicted..And don’t forget that Amma begged SC to grant bail because she is ill
   11) You must be a blind adimai when you talk about Thaathu manal kollai. It was proved in court that Jaya has invested in VV minerals owned by Vaikundarajan. And you blame DMK for that? It is Jaya who is protecting vaikundarajan till now.
   13) Luxe cinemas for 1000 crore, Coal mine in Indonesia for 20000 crore, kodanad worth 800 crore- all are savings of amma?
   14) What is police doing now adimai? In Sivaganga a minor girl was raped by police..it is hushed..DSP Vishnupriya harassed and killed…Hushed by police..and even blind people are thrashed by AMma’s adimai police
   15) HAhhah Jaya is truly pro-dalit? Adimaiye Jaya sent back thousands of central govt fund meant for SC/ST welfare. Samatthuvapuram concept of DMK shelved back…Can u please elaborate what Jaya has done for SC/ST welfare MR.Adimai?
   16)Adimai missed this point too..ahahha blind adimai
   17) Supreme court has repeatedly scolded Jaya for numerous issues. TN tops the country among states that failed to fulfil SC orders. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/why-so-many-criminal-defamation-cases-from-tamil-nadu/article7933484.ece
   18)Elaborate Mr.Adimai….I will do for Jaya govt…Sagayam transferred immediately after exposing the granite scam. Udhaya Chandran who did good work in TNPSC was shifted immediately. Vijay Pingale was transferred because he exposed corruption in Chennai corporation
   http://thelogicalindian.com/news/meet-the-ias-officer-who-was-transferred-for-warning-about-the-chennai-floods/
   if we take old issues, Chandralekha was thrown acid. An auditors hand was cut off…all by admk adimais like you
   18) Adimai missed this point too
   20) What prevented Jaya from arresting all these people? Because PRP was so close to Jaya that he was asked to fund the whole ADMK campaign and you adimai don’t know that?
   21) HAhah please elaborate Mr. ADimai…seems your are running out of ideas
   22) And it is ADMK who get all the commission and thanks to Nattham all liquor commission goes to amma. MIDAS is owned by Sasikala and it is the one suppying 60% to TASMAC. And i don’t know where adimais like you get the figure
   23)Kovan was an unknown figure till your Jaya put her in jail because she was so afraid that if liquor ban is implemented she will lose her commission. Adimais put their feet in their mouth themselves when the issue snow balled and the whole country started spitting on your faces.
   24) Adimai missed this point
   25) This point you have already added adimai…Running out of ideas?
   26) And jaya was the first to introduce mass bribing of voters in election.She tried it in assembly implemented in bye-election and fully implemented in last Lok sabha election. But it will not work this time Mr.Adimai as people are so angry.
   27) It applies to Jaya only adimai mundame. What has she done to secure TN interest in these rivers? Infact AP police killed TN men in cold blood and what did Jaya do?
   28) who are mannargudi mafia mundame? Are they ministers? They are only controlling all dealings. And jaya earning for them is for who’s interest?
   29) And jaya famously said “when it comes to war, people die”. She didn’t even give approval for Mullivaikkal memorial.
   30) http://www.thenewsminute.com/article/protests-against-pepsi%E2%80%99s-new-plant-tamil-nadu-are-turning-loud-and-bloody-and-no-one-cares
   http://indianexpress.com/article/india/india-others/adani-solar-power-deal-opposition-parties-bjp-slam-jayalalithaa-govt/
   links are self explanatory
   31) And in adimai government, all awards go for jaya only. Even award in Abdul Kalam’s name is given with Jaya picture. Such is her narcisstic attitude
   32) Mannargudi mafia is Jaya’s family. When you talk about karuna family, it is Jaya’s family which is more corrupt. And whole TN is laughing at Jaya’s whatsapp message when she says she has no family.

   And finally dishonesty of adimai like you is revealed when you skip numbers just to increase the number of points. That itself show how ADMK adimais are

 10. Rajesh says:

  some peoples here tend to debate DMK brought development and so it is better with out knowing the hidden facts that got forgotten in period of time If over bridges are the only indicators of development then they are totally ignorant . Talking about roads it is not only DMK who build it, there are lot other districts and for example my village and many villages in erode district for got new widen roads in this government, hence we cant conclude subjectively on this who build better roads and that differ area to area. With regard to power cut, let us take what is the status of power cuts now and previous dmk rule. At the end of dmk rule it was 12- 14 hours power cut in my village and all districts expect Chennai. Most small scale industries and farmers went into total loss because of this and many got yellow paper. There are peoples who got loss at that time lost all their complete livelihood. Now the power is stable, we get power to our farming and small scale industries uninterrupted.
  we know why the 12 hour power cut happen during dmk rule.
  1, They gave approval to industries just for 45% commission for the project with out minding the gap between power production and consumption. hence this industries suck the power that lead to powercuts corruption for farmers and all small scale industries through out the state. Just for the benefits of few high scale industries power was distributed to them. Many poor family along with farmers went with out job because of this. Those kind of mindless approval just for commission got ended now and thus the power is distributed to all areas (not just chennai) and they are able to run our industries and farming better now.
  2,There is no power cuts during 2001 – 2006 and now in this government from 2011 to till now because this government improves the power supply regulations and ended approving mindless projects for heavy industries just for corrupt commission.
  3, yes dmk government start power projects that we all know, but for what that projects are is the hidden agenda. They start it and find the commission by all means and leave the project with out completing it in their period after looting the project money and blame the successive government for not completing it. This is the jackal cunning tactics they do and they are good in it. people of TN well aware of all this.

  Hence so if DMK supporter say DMK is better then yes that is true and everyone would accept that are better in handling corruption systematically with out leaving much loop holes.

 11. Babu says:

  தமிழகத்தின் அதிகரிக்கும் கடன்.. தோல்வியடைந்த ஜெயலலிதா!!
  நம் நாட்டில் அதிகளவில் கடன் வாங்கியுள்ள மாநிலம் குறித்து ரிசர்வ் வங்கியின் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் இந்தியா ஸ்பெண்ட் (IndiaSpend) என்ற பொருளாதார இணையதளம் ஆய்வு நடத்தி சமீபத்தில் ஆய்வறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தியாவிலேயே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மிக அதிகமாக கடன் வாங்கியுள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளதாகவும், தமிழகத்தில் வாழும் ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அளவு 28,778 ரூபாயாக இருப்பதாகவும் இந்தியா ஸ்பெண்ட் தெரிவித்துள்ளது.
  தமிழகத்தின் கடன்!
  கடந்த 2010 முதல் 2015-ம் நிதி ஆண்டு (பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்) வரையிலான காலத்தில் மிக அதிகளவில் கடன் இருக்கும் மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தின் மொத்தக் கடன் தொகை ரூ.3,38,730 கோடி. அதற்கு அடுத்தப்படியாக ரூ.2,93,620 கோடி கடனுடன் உத்தரப்பிரதேசமும், ரூ.2,80,440 கோடி கடனுடன் மேற்கு வங்கமும், ரூ.2,20,450 கோடி கடனுடன் ஆந்திராவும், ரூ.2,10,040 கோடி கடனுடன் குஜராத் என அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
  ரூ.1,95,290 கோடி கடனுடன் தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. தொடர்ந்து ரூ.1,56,760 கோடி கடனுடன் கர்நாடகா ஏழாவது இடத்திலும், ரூ.1,43,990 கோடி கடனுடன் ராஜஸ்தான் எட்டாவது இடத்திலும், ரூ.1,37,990 கோடி கடனுடன் கேரளா ஒன்பதாம் இடத்திலும், ரூ.1,13,070 கோடி கடனுடன் பஞ்சாப் பத்தாவது இடத்திலும் உள்ளது.
  முந்தும் தமிழகம்!
  அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலங்களில் தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் இருந்தாலும், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மற்ற மாநிலங்களைவிட மிக வேகமாக மற்றும் மிக அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. அதிக கடன் வாங்கிய மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தனது வட்டியைக் குறைத்து வருகிறது. ஆனால், தமிழகம் கடனை வாங்கிக் குவித்து, அதிகளவில் வட்டியைக் கட்டி வருவதாகவும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழகத்தின் கடன் அளவு 92 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இந்த ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
  ஆளுக்கு ரூ.28,778
  அதே போல, மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலத்தில் ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அடிப்படையிலும் தமிழகத்தின் தனிநபர் கடன் அதிகளவிலேயே உள்ளது. அதாவது, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மக்கள் தொகை 11.42 கோடி. தமிழகத்தில் 6.78 கோடி. இதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அளவு 28,778 ரூபாயாக உள்ளது. இதுவே மகாராஷ்டிராவில் 29,661 ரூபாயாக உள்ளது.
  தெளிவாக படிக்க க்ளிக் படத்தை செய்யவும்
  கடன் வாங்குவது தவறா?
  தமிழகத்தின் கடன் சுமை அதிகரித்ததற்கு எதிர் கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. அரசு என்றால் கடன் வாங்க தான் நேரிடும்; அதுவும் இந்தியா போன்ற பெரிய நாடுகளில், மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்றால், கடன் வாங்கித்தான் நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே நிதர்சனம். இன்றைய நிலையில் உலக அளவில் அமெரிக்காகூட பெரிய அளவில் கடன் வாங்கி முதலிடத்திலும், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. கடன் விஷயத்தில், நம் இந்தியா உலக அளவில் 22-வது இடத்தில் உள்ளது.
  வருவாய் எப்படி வருகிறது?
  ஆக கடன் வாங்காமல் எந்த ஒரு அரசாலும் இயங்க முடியாது என்ற வாதம் நியாயமானதுதான். தமிழகத்தின் கடன் சுமையைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளும்முன் தமிழக அரசுக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது, எப்படி செலவாகிறது என்பதை பார்ப்போம். மாநில அரசின் மொத்த வருவாய் இரு பிரிவுகளின் கீழ் வருகிறது. ஒன்று, மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய். இதில் மாநில வரிகள் மற்றும் வரிகள் தவிர்த்த மற்ற வருவாய். மற்றொன்று, மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்படுபவை. இதில் மாநிலத்திலிருந்து மத்திய அரசுக்கு செல்லும் வரிகளில் தமிழகத்தின் பங்கு மற்றும் மத்திய அரசு தரும் மானியங்கள் ஒருவகை. கூடுதலாக, கடன்கள் மூலம் பெறப்படும் நிதி இன்னொரு வகை.
  செலவுகளைப் பொறுத்தவரை, வட்டி இல்லாத செலவுகள், கடனை திருப்பித் தருதல், கடன் களுக்கான வட்டி செலுத்துதல் என வகை உண்டு. இதில் வட்டி இல்லாத செலவுகளில் சம்பளங்கள், ஓய்வூதியங்கள், ஊதியம் அல்லாத செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புகள், உதவித் தொகைகள், ஏனைய வருவாய் செலவீனங்கள், மூலதன ஒதுக்கீடு, நிகரக் கடன் வழங்கல் போன்ற செலவுகள் உள்ளன.
  தமிழக அரசின் வருவாய்!
  கடந்த 2002-2003-ல் ரூ.20,836.74 கோடியாக இருந்த தமிழக அரசின் வருவாய் 2015-16-ல் ரூ.1,42,681.33 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் வருவாய் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டும் அதிகரித்துதான் வருகிறது.
  வரவு எட்டணா, செலவு பத்தணா!
  தமிழக அரசின் வருவாய் அதிகரித்துவரும் அதே சமயத்தில் அரசின் செலவும் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் வருகிறது. கடந்த 2002-03-ல் ரூ.25,687.69 கோடியாக இருந்த வட்டி இல்லாத செலவு 2015-16-ல் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் ரூ.1,56,653.88 கோடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
  ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசின் வருவாயைவிட செலவு அதிகரித்துக்கொண்டே வருவதால் நிதிப் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. தமிழக அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறையைப் பொறுத்தவரை, 2015-16-ல் ரூ.31,829.19 கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2014-15-ல் ரூ.27,345.74 கோடியாக இருந்தது. 2016-17-ல் ரூ.30,259.25 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2017-18-ல் ஊதியக்குழு பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையால் அந்த ஆண்டு முதல் நிதிப் பற்றாக்குறை மேலும் அதிகளவில் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
  அதிமுக, திமுக கடன்!
  நிதிப் பற்றாக்குறை சமாளிப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாநில அரசுகள் கடன் வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. 31.3.2006 அன்று ஜெயலலிதா ஆட்சி செய்து ஐந்தாண்டு காலத்துக்குப்பின், தமிழக அரசின் கடன் ரூ.57,457 கோடியாக உயர்ந்தது. அதன் பின்னர் 2006-ம் ஆண்டு மே மாதம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. 2011-ல் திமுக ஆட்சி முடிவடையும்போது அரசின் கடன் ரூ.1,01,439 கோடியாக அதிகரித்தது. அன்றைய திமுக ஆட்சியில் பல்வேறு மக்கள் திட்டங்கள் குறிப்பாக மெட்ரோ ரயில் பல்வேறு கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் மாநிலத்தின் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை முன்னெடுத்து செயல்படுத்தினர் .
  இன்றைய ஆட்சியில் கடன்!
  2011-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தமிழகத்தின் முதல்வரானார் ஜெயலலிதா. அவர் ஆட்சி செய்த இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் கடன் அளவு மிகப் பெரிய அளவில் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 2011-ல் தமிழகத்தின் கடன் ரூ.1,14,470 கோடியாக இருந்தது. இது 2012-ல் இது ரூ.1,30,630 கோடியாகவும், 2013-ல் ரூ.1,52,810 கோடியாகவும், 2014-ல் திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி ரூ.1,71,490 கோடியாகவும் அதிகரித்தது. 2015-ல் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி, இது ரூ.1,95,290 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது. 2015-16-ல் தமிழகத்தின் கடனானது ரூ.2,11,483 கோடி என்று பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  எகிறும் வட்டி!
  கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், தமிழகம் மற்றும் ஹரியானாவைத் தவிர, மற்ற அனைத்து மாநிலங்களும் தாங்கள் செலுத்த வேண்டிய வட்டி தொகையை கணிசமாக குறைத்துக்கொண்டே வந்துள்ளன. தமிழக அரசு கடனுக்கு வட்டி செலுத்துவது 2011-12-ம் நிதி ஆண்டு திட்ட மதிப்பீட்டில் ரூ.9,233.40 கோடியாக இருந்தது. இது 2012-13-ல் ரூ.10,835.84 கோடியும், 2013-14-ல் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டில் ரூ.13,129.77 கோடியும், 2014-15-ல் ரூ.15,890.18 கோடி என்று பட்ஜெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுவே 2015-16-ல் ரூ.17,856.65 கோடியாகவும், 2016-17-ல் ரூ.19,999.45 கோடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
  இவ்வாறு தமிழக அரசு அதன் வருவாயில் (2015-16) 12.52% வட்டிக்காகவே செலவிடுவதால், எந்தவித வளர்ச்சித் திட்டங்களில் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலையே உள்ளது. சாமானிய மக்கள் கடனைத் திருப்பி அடைப்பதற்கு வருவாயைத் தேடுகிறார்கள். ஆனால், தமிழக அரசு கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு வழிவகைகளை தேடுகிறதா?
  ஜெயித்தாரா ஜெயலலிதா?
  “ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனாளி மாநிலம் என்ற தலைக்குனிவில் இருந்து மீட்டு, ஒவ்வொரு தமிழரும் தலைநிமிர்ந்து நிற்கவும் தன்மானத்துடன் வாழவும் நடவடிக்கை எடுப்போம்” என்று 2011-ம் ஆண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் முழங்கினார் ஜெயலலிதா. அதுமட்டும் இல்லாமல் “சிறப்புத் திட்டங்கள் மூலம் ஐந்தாண்டுகளில் ரூ.1,20,000 கோடி அளவுக்கு கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்டுவோம்” என்று வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், நம் மாநில அரசின் கடன் தொகை எக்கச்சக்கமாக உயர்ந்ததுதான் மிச்சம்.
  அம்மா புராணம்!
  தமிழக அரசின் நிதி அமைச்சராக இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது முதல்வர் ஜெயலலிதா படம் போட்ட பெட்டியைக் கொண்டுவந்து பத்திரிகைகளுக்கு போஸ் கொடுத்ததும், பின் பட்ஜெட் உரையை வாசிக்கும்போது ‘மாண்புமிகு அம்மா’ என 150 முறைக்கு மேல் சொன்னதும்தான் அவர் செய்த ஒரே சாதனை. மற்றபடி, பட்ஜெட் போட்டது எல்லாம் யாரோ என்கிற கதைதான்.
  படங்களின் பெயரால்..!
  இந்தியாவின் 2-வது பெரிய திரைப்படத் தொழில் மையமாக தமிழகம் திகழ்கிறது. சினிமா உட்பட கேளிக்கை வரியின் மூலம் தமிழகத்துக்கு 2014-15 பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 65.64 கோடி ரூபாய் வருவாயாக கிடைத்துள்ளது. இதேகாலத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு 578.31 கோடி ரூபாய் வருவாயாக கிடைத்துள்ளது. தமிழ் படங்களுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால் வரிச் சலுகை அளிக்கப்படுவதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசுக்கு கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதை ஒழுங்காக வசூலித்து நலத் திட்டங்களுக்கு செலவழிக்கலாமே?
  இதுபோல் தமிழக அரசு விற்பனை வரியை ஒழுங்காக வசூலிப்பது இல்லை என்றும், பெரிய சில்லறை வணிக நிறுவனங்கள், நகைக்கடைகள் வரியை கட்டாமல் ஏமாற்றி வருவதாகவும், அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்கிக்கொண்டு இது போன்ற நிறுவனங்களை கண்டுகொள்வதில்லை என்றும் கூறுகின்றனர். இதனால் தமிழக அரசுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாய் கிடைக்காமல் போவதாக சொல்கின்றனர். இதுபோல், பல துறைகளில் பல நூறு கோடி வருமான இழப்பு ஏற்படுகிறது. அரசாங்கம் முறையாக இந்த வரிகளை வசூலித்திருந்தால், தமிழகத்தின் வருவாய் அதிகரித்திருக்கும். அதிக கடன் வாங்கும் நிலைமை வந்திருக்காது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
  இனிமே இப்படித்தான்!
  தமிழக அரசின் 2015-16-க்கான பட்ஜெட் (ரூ.1,47,287 கோடி) எப்படி செலவிடப்படவுள்ளது என்பதை பார்ப்போம். இதில் 41% சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்துக்காக ரூ.59,882 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது. 40% மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளுக்காக ரூ.59,185 கோடியும், 12% வட்டி ரூ.17,856 கோடி மற்றும் 7% இலவசங்களை விநியோகிக்க மற்றும் பராமரிக்க ரூ.10,364 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது.
  ஆக, தமிழக அரசின் மொத்த வருவாயில் பெரும்பாலும் சம்பளம், ஓய்வூதியம், கடனுக்கான வட்டி, சலுகை, மானியம் மற்றும் இலவசத்துக்கே செலவிடப்படுகிறது. இதில் பெரும்பாலும் தனிநபருக்கே செலவிடப்பட வேண்டியதுள்ளதாக கூறுகின்றனர். இவ்வாறு செலவிட்டால், எவ்வாறு உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு முதலீடுகளை மேற்கொள்வது, எப்படி வருமானத்தைப் பெருக்குவது, தமிழகத்தின் கடன் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் உள்ளது இந்த கடன் உயர்வுக்கு காரணம் ஜெயலலிதாவின் கையாளதாதனத்தாலும் நிர்வாக சீர்கேட்டாலும் ஏற்ப்பட்டுள்ளன என்பதை புறம் தள்ளிட முடியாது !!!

  • Hari says:

   தமிழ்நாட்டில் திமுக முறைகேடான
   இலங்கை கடற்படையினரால் Killing 1. தமிழக மீனவர்கள்:
   தினமும் தமிழகத்தில் இருந்து எங்கள் இந்திய மீனவர்கள் உண்மையான காரணங்களுக்காக ஆண்டுகளில் தாக்கி கொடூரமான இலங்கை கடற்படையினரால் கொல்லப்படுகிறார்கள், அதுவும் நம் சொந்த கடல் எல்லை உள்ளது. இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மேற்பட்ட 536 மீனவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் மற்றும் பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் காயமுற்றனர். அவர்கள் அவர்களின் அன்றாட ரொட்டி வென்ற ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வங்காளம் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பே பகுதியில் மீன்பிடித்துக். அவர்கள் மீன்பிடிக்க தவிர இந்திய கடல் எல்லை கடந்து எண்ணம் இல்லை. தமிழ் மற்றும் தமிழ்நாடு நன்மைக்காக பற்றி திமுக அரசு பேச்சுக்களை என்றாலும், அவர்கள் உண்மையில் நம்மை ஒன்றும் செய்வதில்லை. ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு தங்கள் வலுவான முன்னிலையில், அவர்கள் தமது உற்றார் மற்றும் உறவினர்களின் தான் லாபம் அமைச்சர்கள் பேரம், ஆனால், தமிழகத்தில் இருந்து நம் இந்திய மீனவர்கள் கொலை என்பன எதிரான மிருகத்தனமான இலங்கை கடற்படை எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை, மத்திய அரசு கட்டாயம் இல்லை.
   2. ஈழத்தமிழர் பிரச்சினைகளில்:
   அது கடந்த சில ஆண்டுகளாக இலங்கையில் நீங்கள் ஈழத் தமிழ் இனப் படுகொலை விளக்க தேவையில்லை. முழு உலக சமூகம் விட 3 லட்சம் ஈழத் தமிழர்கள் கொடூரமாக கசாப்பு Rajabakshe கொலை செய்யப்பட்டனர் என்று தெரிகிறது. இன்னும் நம் வெட்கமற்ற ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு இதில் திமுக ஒரு பகுதியாக ஆதரவு மற்றும் 7 கோடி இந்திய தமிழர்கள் மற்றும் அவர்களின் வேதனையை விருப்பத்திற்கு எதிராக இந்திய அரசாங்கத்தின் தெளிவாக நோக்கத்துடன் காட்டுகிறது இனப் படுகொலை, மறைத்து, ஐக்கிய நாடுகள் சபையில், சிறிலங்கா அரசு ஆதரவாக வாக்களித்தனர் உள்ளது. ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு தங்கள் வலுவான முன்னிலையில் திமுக, ஈழத் தமிழர்களின் காப்பாற்ற எதுவும் செய்யவில்லை அல்லது இந்தியத் தமிழர்களின் வேதனையை பிரதிபலித்தது இல்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் பிணைப்புக்களை வலுப்படுத்திக் ஈழத் தமிழர்கள் மற்றும் இலங்கையில் இடம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள் பரிதாபகரமான நிலைமையை மோசமாக்க கைகோர்த்திருந்தனர். திமுக அரசு தங்கள் சொந்த குடும்ப நன்மைக்காக ஆனால் தமிழர்களை நோக்கி திமுக தெளிவாக நோக்கத்துடன் காட்டுகிறது ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி கூட்டணி தொடர்கிறார் உறவுகளை என்றே தவிர வேறு எதையும் செய்யவில்லை.
   அண்டை நாடுகளுடன் 3. நீர் தகராறு:
   காவிரி பிணக்கு: தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் காரணமாக தமிழ் நாடு அரசாங்கத்தின் கர்நாடக அரசு திமிர் மற்றும் அலட்சியத்தால் காவிரி நீர் அவர்களின் வாழ்வாதார உரிமைகள் இழந்து வருகின்றனர். ஆற்றில் கர்நாடகம் தோன்றி, தமிழ்நாடு வழியாக பாய்கிறது என்று ஒரே தமிழ்நாடு பண்டைய தமிழ் நாகரிகம் தன்னை இருந்து தண்ணீர் முதல் பரம்பரையில் பயனர் காவிரி நீர் பயன்படுத்த உரிமைகள் உள்ளன. இன்றைய காவிரி நீர் தகராறு மூல காரணம் இன்றைய திமுக அரசு இன்னும் அலட்சியம் தொடர்கிறது காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் துரோகம் 1924 ல் கையெழுத்திடப்பட்ட பழைய ஒப்பந்தத்தை நீட்டிக்க தவறியது 1974 இல் பின்னர் திமுக அரசாங்கத்தின் அலட்சியம், தொடங்குகிறது. திமுக தலைவர் கர்நாடக தன் மகளின் குடும்பம், தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மற்றும் பிற வணிக பாதுகாப்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளது ஆனால் காவிரி டெல்டா இல்லை விவசாயிகள் குடும்பங்கள்.
   முல்லைப் நீர் பிரச்சனையில்: முல்லைப் பெரியாறு அணை சர்ச்சை காவிரி வழக்கில் போன்ற நீர் பகிர்வு பற்றி அல்ல. அது மிகவும் கடல் போகிறது மற்றும் கேரளா குறைந்தது அணை வழியாக பாய்கிறது நீர் பயன்பாட்டின் பற்றி கவலைப்படுவார்கள் என கேரளா அணை நீர் பயன்படுத்த முடியாது. ஆனால் கேரளா அணை பலவீனமாக உள்ளது என்று கூறி அணை அளவைக் குறைப்பதன் உள்ளது மற்றும் அது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அணை அதிகபட்ச அளவில் தாங்க முடியாது. தமிழ்நாடு உச்ச நீதிமன்றம் சென்று தற்போதைய 136 அடி இருந்து 142 அடி நீர்த்தேக்க நிலை உயரத்தை அதிகரிக்க அதன் ஆதரவாக நீதிமன்றம் சமாதனப்படுத்த வெற்றி. கேரள ஒருமனதாக சரி செய்ய கேரள அணை பாதுகாப்பு அதிகாரசபை அதிகாரம் ஒரு சட்டத்தை இயற்றியது எதிர்த்து திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அணைகள் அதிகபட்ச நீர்த்தேக்கம் நிலை அதன்படி அணை பொறுப்பாளர்கள் அறிவுறுத்துவது. திமுக அரசு நீர் பாசனம் மற்றும் இல்லையெனில் எந்த நீர் வசதிகள் இல்லை அணுகல் வேண்டும் என்று தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மழை நிழல் மாவட்டங்களில் குடிநீர் வழங்க, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை மீட்க பயனுள்ள எதுவும் செய்யவில்லை. மேலும், கேரள அரசு இப்போது தற்போதைய அணை அருகே புதிய அணை கட்ட முயற்சி. செப்டம்பர் 2009 இல், சுற்றாடல் அமைச்சின் மற்றும் இந்திய அரசின் வனத்துறை கீழ்நிலை புதிய அணை கணிப்பு நடத்தியுள்ளது கேரளாவிற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. தற்பொழுது கூட அணை பாதுகாத்து, நாம் காரணமாக கேரள ஆணவத்தின் நீர் எங்கள் முழு நிலை பெற முடியவில்லை. புதிய அணை கட்டப்பட்டு வருகிறது என்றால், தமிழ்நாடு புதிய அணை அல்லது நீர் மற்றும் வருகிறது பாலைவனங்களில் இருந்து தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் சேமிக்க முடியும் யாரும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இருக்கலாம். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன UPA அரசாங்கத்தின் அமைச்சு திமுக கலந்தாலோசனை முக்கிய கூட்டணி பங்காளியான பிறகு, புதிய அணை கட்டும் ஒரு ஆய்வு கேரளா அனுமதிக்க முடிவு எடுத்து. இந்த இரட்டை கேரளாவிற்கு மறைமுக ஆதரவை திமுக நிலையான மற்றும் தமிழ்நாடு மக்கள் காட்டிக்கொடுப்பதாக பற்றி பல சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.
   பள்ளர் நதி விவாத: பள்ளர் நதி பல ஆண்டுகளாக தமிழகத்தின் வேலூர், காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர், சென்னை ஆகிய மாவட்டங்களில் தண்ணீர் வற்றாத ஆதாரமாக உள்ளது. பள்ளர் நதி தற்போது கர்நாடக தோன்றி, கர்நாடகத்தில் 93 கிமீ ஆந்திர மாநிலத்தில் 33 கி.மீ. வழியாக பாய்கிறது மற்றும் இறுதியாக 222 தமிழ்நாட்டில் கே.எம் வங்காள விரிகுடா அடையும் முன் கூறுகிறது. ஆற்றில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாய்கிறது என்று ஒரே தமிழ்நாடு, பழைய தமிழ் நாகரிகத்தின் இருந்து தண்ணீர் முதல் பரம்பரையில் பயனர் நீர் பயன்படுத்த உரிமைகள் உள்ளன. இப்போது ஆந்திர தன்னை அதன் மூலம் தமிழ்நாடு உரிமைகளை மறுக்கும் தங்களது எல்லையில் நீர் பள்ளர் முழுவதும் மற்றும் பொறி ஒரு அணை கட்ட முயற்சி. திமுக ஆட்சியாளர் தமிழ்நாடு உரிமைகள் பாதுகாக்க எதுவும் இல்லை மற்றும் ஆந்திர நிறுத்த எதுவும் செய்யவில்லை.
   எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கூறினார் நீர் பிரச்சினைகளுக்கு திமுக தமிழ்நாடு உரிமைகளை பாதுகாக்கவும், மற்றும் தமிழ்நாடு வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற எதுவும் செய்யவில்லை. மேலே சர்ச்சைகளை திமுக திராவிட கொள்கைக்கு வாதிடுவது மறைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி தமிழ்நாடு செலவில் கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர பாதுகாப்பு எடுக்க தான் வெளிப்படுத்துகின்றன. இரண்டு திராவிட கட்சிகளின் அண்டை மாநிலங்கள் நீர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண, ஆர்வமாக இல்லை, அவர்கள் தங்கள் அரசியல் செல்வாக்கை உயிரோடு வைக்க வேண்டும்.
   ஜனநாயக சோசலிச ரைஸ் 4. கடத்தல்:
   பொது விநியோக கடைகள் கிலோ திட்டப்படி ரூ ஒன் வழங்கப்படுகின்றன அரிசி ஒரு மிக அதிக விலையில் மற்ற மாநிலங்களில் போலீஸ் மற்றும் அதிகாரிகள் உதவியுடன் திமுக ஆண்கள் கடத்தி அல்லது கருப்பு சந்தையில் விற்கப்படும். வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழே மக்கள் உணவு, திட்டத்தின் நோக்கம் முறியடிக்கப்படுகிற நன்மை அவற்றின் கருவூல உணவளிக்க மேன்மைக்கும் திமுக ஆண்கள் அறுவடை செய்யப்படும்.
    5. சட்டவிரோத மணல் குவாரி:
   மணல் குவாரி மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்றாலும், சுரங்க முற்றிலும் சட்டவிரோத சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. சட்டவிரோத மணல் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் மணல் overexploiting, ஆனால் அவர்கள் அதிகாரத்தில் தி.மு.க வினர் ஆதரவு என்பதால் சூழல் மற்றும் சட்டம் செயலற்று இருக்கும். அரசாங்க அதிகாரிகள், தி.மு.க வினர் கூட திமுக அமைச்சர்கள் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் தப்பி செல் மற்றும் சட்ட முறைமை சாத்தியமான அனைத்து பிடியில் இருந்து தப்பிக்க உதவும். திமுக சூழல் அல்லது மக்கள் தங்கள் கருவூல கவனித்து மற்றும் இல்லை ஆர்வமாக உள்ளது.
    6. பவர் நெருக்கடி:
   அனைத்து மாநிலங்களிலும் மின்சார வாரியத்துக்கு உற்பத்தி, பரிமாற்றம் மற்றும் பவர் விநியோகம் பிறகு பார்க்க வேண்டும். ஆனால் தமிழ்நாட்டில், மின்சார சபை, அதற்கு பதிலாக, மின் உற்பத்திச், மின்சார வெட்டு பிறகு பார்க்க வேண்டும். கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் ஆறு மணி நேரம் மின்சார வெட்டு தமிழ்நாட்டில் வழக்கமான மாறிவிட்டன. இந்த தடையின்றி மின்சாரம் உத்தரவாதங்களை கொடுத்து மேலும் முதலீட்டை ஈர்க்கும் முயற்சிக்கும் மாநில பல சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. முதலில் ஒரு மணி நேரம் இத் சுமை குறைப்பு இப்போது மேற்பட்ட 6 மணி நேரம் ஒரு நாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வீட்டில், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் மின்வெட்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் முழுதும் செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிட்டார்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர். அது செலவு என்றாலும், தொழிற்சாலைகள், கூட இரட்டை விட அதிக மூலம் பொருட்களின் விலை பெரிதாக வெடித்தால் எந்த டீசல் ஜெனரேட்டர்கள் தங்கள் அலகுகள் இயக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். திமுக அரசு மதிப்பீடு மற்றும் பவர் ஜெனரேஷன் மற்றும் விநியோக இடையே இடைவெளியை தோல்வியடைந்தது. தவிர மற்ற உண்மைகளை இருந்து, தமிழ்நாடு காரணமாக மின் பற்றாக்குறை கைத்தொழில் துறையில் பெரும் பாதிப்பிற்கு உட்பட்ட மற்றும் அது இருக்க வேண்டும் விட குறைந்த முதலீட்டு ஈர்த்துள்ளது.
    7. இலவச டிவி:
   இலவச டிவி வறுமை கோட்டிற்கு கீழே மக்கள் எதுவும் பங்களிப்பு செய்துள்ளது. இந்த இலவச டிவி பல வீடுகள் இரண்டாவது தொலைக்காட்சி சேர்க்கிறது. திமுக அரசு குவிப்பு மற்றும் இலவசமாக வழங்கப்படும் வேண்டும் ஏழைகள் பல அத்தியாவசிய தேவைகள் உள்ளன. இலவச டிவி இத்திட்டத்தின் மூலம், பயனாளியின் ஏழை மக்கள் அல்ல ஆனால் அது அதிகரித்துள்ளது பார்வையாளர்கள் மூலம் மட்டுமே திமுக தலைவர் குடும்பம் இருக்கிறது, தங்கள் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மதிப்பீடுகள் பெரிய அதிகரித்துள்ளது மற்றும் இது காரணமாக தங்கள் விளம்பர வருவாய் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. மாநில கிட்டத்தட்ட 2000 மெகாவாட் பற்றாக்குறை ஏற்கனவே மோசமான மின் நிலைமை இருக்கும் போது, இலவச டிவி திட்டம் 650 மெகாவாட் கூடுதல் மின்சாரம் தேவை மூலம் இன்னும் மோசமான செய்கிறது. அதற்கு பதிலாக இலவச டிவி திமுக அரசு ஒவ்வொரு வீடுகள் 4 CFL கொடுக்கிறது என்றால், அது ஒவ்வொரு வீடுகள் ஆற்றல் செலவு குறைக்க முடியும் மற்றும் அதே நேரத்தில் அதை குறைந்தது 3000 அதிகாரத்தை தேவையை குறைக்கும் தலைமுறை மற்றும் இடையிலான தற்போதைய இடைவெளி விட இது மெகாவாட், தேவை.
    8. கலைஞர் வீடமைப்புத் திட்டம் – கட்டுமானம் பொருட்கள், விலைவாசி ஏற்றம்:
   உடனே கலைஞர் வீடமைப்பு திட்டத்தின் அறிவிப்பு பின்னர், கட்டுமான பொருட்கள் விலை இருமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஏழை மக்கள் ஏற்கனவே காரணமாக கட்டுமான பொருள் செலவு திடீரென எழுச்சி தங்கள் குடிசைகளை கலைக்கப்பட்ட மற்றும் இத்திட்டத்தின் கீழ் தங்கள் புதிய கான்கிரீட் வீடு கட்ட முடியவில்லை. கட்டுமான பொருள் உடனடியாக உயர்வு திமுக பிணைப்பில் கட்டுமான பொருள் சப்ளையர்கள் பற்றி சாதாரண மனிதன் மத்தியில் பல சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. ஏழை சாதாரண மனிதன் இந்த திட்டத்தின் காரணமாக விலை அதிகரிப்பு இழப்பாளி என்றாலும், உண்மையான பயனாளி திமுக உள்ளது.
    ஆ.ராசா 9. 2 ஜி ஊழல்:
   முன்னாள் தொலை தொடர்பு அமைச்சர் ராசா கூறப்படும் 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு நடைமுறைகள் சூழ்ச்சிகளை கையாண்டார்கள். இந்த ஊழல் நாட்டிற்கு Rs.1,76,000 கோடி மொத்த வருவாய் இழப்பு இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய ஆகிறது மற்றும் ஆடிட்டர் ஜெனரல் கட்டுப்பாட்டு (சிஏஜி) அறிக்கை மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஊழல் வழக்கில் முக்கிய எம்.கே. முழுமையான ஆதரவுடன் திமுக முன்னாள் தொலை தொடர்பு அமைச்சர் ராசா ஆகிறது கனிமொழி எம்.பி. மற்றும் கருணாநிதி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர். ராசா ஒரு தமிழர் இருப்பதால் 2 ஜி ஊழல் தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு படத்தை சேதமடைந்துள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி நன்றாக தன்னை மோசடி மற்றும் அவதூறுகளும் என்றும், ஆனால் இப்போது திமுக கூட்டு இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய மோசடி வழி காட்டுகிறது.
    10. Kalaingar இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்:
   Kalaingar இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் உண்மையான பயனாளி பற்றி பல ஐயங்களை எழுப்பியுள்ளது ஸ்டார் காப்புறுதி நிறுவனம் அல்லது தமிழ்நாடு ஏழை மக்கள் என்பதை. என்றால் அது பதிலாக அவர்கள் பொதுத்துறை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும், தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் மூலம் இலவச சுகாதார காப்பீடு வழங்கும், ஏழை மக்களின் நலனுக்காக உண்மையில். மேலும் காப்புறுதித் திட்டத்தின் மிக நோக்கம் ஏழை மக்கள் தன்னை பெரிய தவறு இலவச தரமான சிகிச்சை வழங்குவதில் அரசு மருத்துவமனைகளில் படத்தை நிந்திப்பதற்கும் இது தனியார் கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ வசதிகள், அணுக செய்ய உள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளில் வசதிகள் திருத்தப்பட்ட மற்றும் சிறப்பு மருத்துவர்கள் நிறுவன மருத்துவமனையில் இணையாக நியமிக்கப்பட்ட என்றால், நாம் தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் செய்து இலாபம் இலாப பயனடையும் இது இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம், தேவைப்படும் இருக்கலாம். தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் பிரீமியம் அடிப்படையில் செலவு தொகை அரசு மருத்துவமனைகள் முன்னேற்றம் செலவிடப்படுகிறது என்றால், அது இலவசமாக சிறந்த சிகிச்சைக்கான ஏழை உதவும். அது திமுக தனிப்பட்ட முறையில் தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் வெளியே நலம் என்று தெரிகிறது.
    சட்டம் & ஒழுங்கு 11. சிதைந்துபோனாலோ சீரழிந்துப்போனாலோ:
   தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை ஒருபோதும் முன் அதன் குறைந்த உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் யாரும் இன்று பாதுகாப்பானது; கூட போலீசார் இன்று பாதுகாப்பாக இல்லை. பகல் கீழ் இரண்டு தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் முன் போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிவேல் கொலை சம்பவம் தன்னை தமிழ்நாடு மோசமான சட்டம் ஒழுங்கு நிலைகளை ஒரு வலுவான ஆதாரம் உள்ளது. போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து போலீஸ் வேன் தன்னை கடத்தி மற்றும் போலீஸ் குற்றம் துப்பு இல்லை. காவல் துறை, சட்டம் & ஒழுங்கு காப்பாளர் திமுக தலைவர் தலைமையின் கீழ் directionless மற்றும் clueless உள்ளது.
   12. ஊழல்:
   திமுக அரசாங்கத்தின் கடந்த 4, ½ ஆண்டு மோசமான சிதைந்துள்ளது நிறைந்த லஞ்சம். ஊழல் அதன் உச்சக்கட்டத்தில் உள்ளது. பொதுவான ஆண்கள் செல்வம் திமுக அரசாங்கத்தால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு. தமிழ் நாடு அரசாங்கத்தின் பத்திரங்கள் பெரும்பாலும் தி.மு.க வினர் மூலம் சரி மற்றும் கூட தகுதி ஒப்பந்தக்காரர்கள் / நிராகரித்தார் அவர்கள் ஆண்கள் சாதகமாக தகுதிநீக்கம் வருகின்றன. அரசு சொத்துக்களை மிகவும் குறைந்த விலையில் நிலையான மற்றும் திமுக அமைச்சர்கள் குறைந்த விலையில் இழப்பீடு செய்யப்படுகிறது. சிப்காட் போன்ற மாநில அரசு அமைப்பு மிகவும் குறைந்தது விலையில் பண்புகள் விற்பனை. அரசு பண்புகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு, திமுக சுரண்டப்பட்டு வருகிறது.
   13. விலை எழுச்சி:
   திமுக அரசு ரூ ஜனநாயக சோசலிச அரிசி வழங்கும் என்று என்றாலும். கிலோ 1, மற்ற அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது, சாதாரண ஆண்கள் அணுக முடியாதது. மாறாக உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு திட்டத்தின் வழங்கும் திமுக அரசாங்கத்தின் மனதில் வாக்கு வங்கி அரசியலை வைத்து பல்வேறு இலவச திட்டங்கள் மூலம் ஏழை மக்கள் சாந்தப்படுத்துவதற்காக. உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு பற்றாக்குறை தமிழ்நாடு விலை உயர்வு வழிவகுக்கிறது. திமுக அமைச்சர்கள் விலை உயர்வு பற்றி கேட்டார் இருந்தால், அவர்கள் மக்கள் வருமான மட்டம் அதிகரித்துள்ளது எனவே விலை அதிகரித்துள்ளது என்று சொல்கிறார்கள். இந்த கருத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை போன்ற முக்கிய பிரச்சினைகள் தங்கள் கவனக்குறைவாக அணுகுமுறை காட்டுகிறது. , தி.மு.க வினர் வருமான மட்டம் அதிகரித்துள்ளது இருக்கலாம் அதிகரித்துள்ளது தகவல் தொழில்நுட்பத் தொழில் துறையின் வருமான மட்டம் இருக்கலாம், அதிகரித்துள்ளது திரைப்பட ஆளுமைகள் வருமான மட்டம் இருக்கலாம். ஆனால் ஏழை மக்கள் நிகர வருமானம் சிறிய அளவு தொழிற்சாலைகள் நிகர வருமானம் அதிகரித்துள்ளது இல்லை, நடுத்தர வர்க்கத்தின் நிகர வருமானம் அதிகரித்துள்ளது இல்லை, அதிகரித்த. விலை உயர்வுக்கு தீர்வு திமுக அரசு வாக்கு வங்கி அரசியலை மற்றும் இலவச திட்டங்கள் அப்பால் நினைக்கிறார்கள் மற்றும் உண்மையான உள்கட்டமைப்பு முன்னேற்றங்கள் நினைத்து தொடங்கும் மட்டுமே அடைய முடியும். விலைவாசி உயர்வை மற்ற வழி திமுக-காங்கிரஸ் ஆட்சி தூக்கி எறிய ஆட்சிக்கு வளர்ச்சி சார்ந்த கட்சி வாக்களிக்க உள்ளது.

 12. Rajesh says:

  தமிழகத்தின் அதிகரிக்கும் கடன்.. தோல்வியடைந்த ஜெயலலிதா!!
  நம் நாட்டில் அதிகளவில் கடன் வாங்கியுள்ள மாநிலம் குறித்து ரிசர்வ் வங்கியின் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் இந்தியா ஸ்பெண்ட் (IndiaSpend) என்ற பொருளாதார இணையதளம் ஆய்வு நடத்தி சமீபத்தில் ஆய்வறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தியாவிலேயே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மிக அதிகமாக கடன் வாங்கியுள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளதாகவும், தமிழகத்தில் வாழும் ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அளவு 28,778 ரூபாயாக இருப்பதாகவும் இந்தியா ஸ்பெண்ட் தெரிவித்துள்ளது.
  தமிழகத்தின் கடன்!
  கடந்த 2010 முதல் 2015-ம் நிதி ஆண்டு (பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்) வரையிலான காலத்தில் மிக அதிகளவில் கடன் இருக்கும் மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தின் மொத்தக் கடன் தொகை ரூ.3,38,730 கோடி. அதற்கு அடுத்தப்படியாக ரூ.2,93,620 கோடி கடனுடன் உத்தரப்பிரதேசமும், ரூ.2,80,440 கோடி கடனுடன் மேற்கு வங்கமும், ரூ.2,20,450 கோடி கடனுடன் ஆந்திராவும், ரூ.2,10,040 கோடி கடனுடன் குஜராத் என அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
  ரூ.1,95,290 கோடி கடனுடன் தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. தொடர்ந்து ரூ.1,56,760 கோடி கடனுடன் கர்நாடகா ஏழாவது இடத்திலும், ரூ.1,43,990 கோடி கடனுடன் ராஜஸ்தான் எட்டாவது இடத்திலும், ரூ.1,37,990 கோடி கடனுடன் கேரளா ஒன்பதாம் இடத்திலும், ரூ.1,13,070 கோடி கடனுடன் பஞ்சாப் பத்தாவது இடத்திலும் உள்ளது.
  முந்தும் தமிழகம்!
  அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலங்களில் தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் இருந்தாலும், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மற்ற மாநிலங்களைவிட மிக வேகமாக மற்றும் மிக அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. அதிக கடன் வாங்கிய மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தனது வட்டியைக் குறைத்து வருகிறது. ஆனால், தமிழகம் கடனை வாங்கிக் குவித்து, அதிகளவில் வட்டியைக் கட்டி வருவதாகவும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழகத்தின் கடன் அளவு 92 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இந்த ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
  ஆளுக்கு ரூ.28,778
  அதே போல, மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலத்தில் ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அடிப்படையிலும் தமிழகத்தின் தனிநபர் கடன் அதிகளவிலேயே உள்ளது. அதாவது, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மக்கள் தொகை 11.42 கோடி. தமிழகத்தில் 6.78 கோடி. இதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அளவு 28,778 ரூபாயாக உள்ளது. இதுவே மகாராஷ்டிராவில் 29,661 ரூபாயாக உள்ளது.
  தெளிவாக படிக்க க்ளிக் படத்தை செய்யவும்
  கடன் வாங்குவது தவறா?
  தமிழகத்தின் கடன் சுமை அதிகரித்ததற்கு எதிர் கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. அரசு என்றால் கடன் வாங்க தான் நேரிடும்; அதுவும் இந்தியா போன்ற பெரிய நாடுகளில், மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்றால், கடன் வாங்கித்தான் நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே நிதர்சனம். இன்றைய நிலையில் உலக அளவில் அமெரிக்காகூட பெரிய அளவில் கடன் வாங்கி முதலிடத்திலும், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. கடன் விஷயத்தில், நம் இந்தியா உலக அளவில் 22-வது இடத்தில் உள்ளது.
  வருவாய் எப்படி வருகிறது?
  ஆக கடன் வாங்காமல் எந்த ஒரு அரசாலும் இயங்க முடியாது என்ற வாதம் நியாயமானதுதான். தமிழகத்தின் கடன் சுமையைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளும்முன் தமிழக அரசுக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது, எப்படி செலவாகிறது என்பதை பார்ப்போம். மாநில அரசின் மொத்த வருவாய் இரு பிரிவுகளின் கீழ் வருகிறது. ஒன்று, மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய். இதில் மாநில வரிகள் மற்றும் வரிகள் தவிர்த்த மற்ற வருவாய். மற்றொன்று, மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்படுபவை. இதில் மாநிலத்திலிருந்து மத்திய அரசுக்கு செல்லும் வரிகளில் தமிழகத்தின் பங்கு மற்றும் மத்திய அரசு தரும் மானியங்கள் ஒருவகை. கூடுதலாக, கடன்கள் மூலம் பெறப்படும் நிதி இன்னொரு வகை.
  செலவுகளைப் பொறுத்தவரை, வட்டி இல்லாத செலவுகள், கடனை திருப்பித் தருதல், கடன் களுக்கான வட்டி செலுத்துதல் என வகை உண்டு. இதில் வட்டி இல்லாத செலவுகளில் சம்பளங்கள், ஓய்வூதியங்கள், ஊதியம் அல்லாத செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புகள், உதவித் தொகைகள், ஏனைய வருவாய் செலவீனங்கள், மூலதன ஒதுக்கீடு, நிகரக் கடன் வழங்கல் போன்ற செலவுகள் உள்ளன.
  தமிழக அரசின் வருவாய்!
  கடந்த 2002-2003-ல் ரூ.20,836.74 கோடியாக இருந்த தமிழக அரசின் வருவாய் 2015-16-ல் ரூ.1,42,681.33 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் வருவாய் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டும் அதிகரித்துதான் வருகிறது.
  வரவு எட்டணா, செலவு பத்தணா!
  தமிழக அரசின் வருவாய் அதிகரித்துவரும் அதே சமயத்தில் அரசின் செலவும் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் வருகிறது. கடந்த 2002-03-ல் ரூ.25,687.69 கோடியாக இருந்த வட்டி இல்லாத செலவு 2015-16-ல் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் ரூ.1,56,653.88 கோடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
  ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசின் வருவாயைவிட செலவு அதிகரித்துக்கொண்டே வருவதால் நிதிப் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. தமிழக அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறையைப் பொறுத்தவரை, 2015-16-ல் ரூ.31,829.19 கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2014-15-ல் ரூ.27,345.74 கோடியாக இருந்தது. 2016-17-ல் ரூ.30,259.25 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2017-18-ல் ஊதியக்குழு பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையால் அந்த ஆண்டு முதல் நிதிப் பற்றாக்குறை மேலும் அதிகளவில் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
  அதிமுக, திமுக கடன்!
  நிதிப் பற்றாக்குறை சமாளிப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாநில அரசுகள் கடன் வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. 31.3.2006 அன்று ஜெயலலிதா ஆட்சி செய்து ஐந்தாண்டு காலத்துக்குப்பின், தமிழக அரசின் கடன் ரூ.57,457 கோடியாக உயர்ந்தது. அதன் பின்னர் 2006-ம் ஆண்டு மே மாதம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. 2011-ல் திமுக ஆட்சி முடிவடையும்போது அரசின் கடன் ரூ.1,01,439 கோடியாக அதிகரித்தது. அன்றைய திமுக ஆட்சியில் பல்வேறு மக்கள் திட்டங்கள் குறிப்பாக மெட்ரோ ரயில் பல்வேறு கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் மாநிலத்தின் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை முன்னெடுத்து செயல்படுத்தினர் .
  இன்றைய ஆட்சியில் கடன்!
  2011-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தமிழகத்தின் முதல்வரானார் ஜெயலலிதா. அவர் ஆட்சி செய்த இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் கடன் அளவு மிகப் பெரிய அளவில் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 2011-ல் தமிழகத்தின் கடன் ரூ.1,14,470 கோடியாக இருந்தது. இது 2012-ல் இது ரூ.1,30,630 கோடியாகவும், 2013-ல் ரூ.1,52,810 கோடியாகவும், 2014-ல் திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி ரூ.1,71,490 கோடியாகவும் அதிகரித்தது. 2015-ல் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி, இது ரூ.1,95,290 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது. 2015-16-ல் தமிழகத்தின் கடனானது ரூ.2,11,483 கோடி என்று பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  எகிறும் வட்டி!
  கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், தமிழகம் மற்றும் ஹரியானாவைத் தவிர, மற்ற அனைத்து மாநிலங்களும் தாங்கள் செலுத்த வேண்டிய வட்டி தொகையை கணிசமாக குறைத்துக்கொண்டே வந்துள்ளன. தமிழக அரசு கடனுக்கு வட்டி செலுத்துவது 2011-12-ம் நிதி ஆண்டு திட்ட மதிப்பீட்டில் ரூ.9,233.40 கோடியாக இருந்தது. இது 2012-13-ல் ரூ.10,835.84 கோடியும், 2013-14-ல் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டில் ரூ.13,129.77 கோடியும், 2014-15-ல் ரூ.15,890.18 கோடி என்று பட்ஜெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுவே 2015-16-ல் ரூ.17,856.65 கோடியாகவும், 2016-17-ல் ரூ.19,999.45 கோடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
  இவ்வாறு தமிழக அரசு அதன் வருவாயில் (2015-16) 12.52% வட்டிக்காகவே செலவிடுவதால், எந்தவித வளர்ச்சித் திட்டங்களில் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலையே உள்ளது. சாமானிய மக்கள் கடனைத் திருப்பி அடைப்பதற்கு வருவாயைத் தேடுகிறார்கள். ஆனால், தமிழக அரசு கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு வழிவகைகளை தேடுகிறதா?
  ஜெயித்தாரா ஜெயலலிதா?
  “ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனாளி மாநிலம் என்ற தலைக்குனிவில் இருந்து மீட்டு, ஒவ்வொரு தமிழரும் தலைநிமிர்ந்து நிற்கவும் தன்மானத்துடன் வாழவும் நடவடிக்கை எடுப்போம்” என்று 2011-ம் ஆண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் முழங்கினார் ஜெயலலிதா. அதுமட்டும் இல்லாமல் “சிறப்புத் திட்டங்கள் மூலம் ஐந்தாண்டுகளில் ரூ.1,20,000 கோடி அளவுக்கு கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்டுவோம்” என்று வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், நம் மாநில அரசின் கடன் தொகை எக்கச்சக்கமாக உயர்ந்ததுதான் மிச்சம்.
  அம்மா புராணம்!
  தமிழக அரசின் நிதி அமைச்சராக இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது முதல்வர் ஜெயலலிதா படம் போட்ட பெட்டியைக் கொண்டுவந்து பத்திரிகைகளுக்கு போஸ் கொடுத்ததும், பின் பட்ஜெட் உரையை வாசிக்கும்போது ‘மாண்புமிகு அம்மா’ என 150 முறைக்கு மேல் சொன்னதும்தான் அவர் செய்த ஒரே சாதனை. மற்றபடி, பட்ஜெட் போட்டது எல்லாம் யாரோ என்கிற கதைதான்.
  படங்களின் பெயரால்..!
  இந்தியாவின் 2-வது பெரிய திரைப்படத் தொழில் மையமாக தமிழகம் திகழ்கிறது. சினிமா உட்பட கேளிக்கை வரியின் மூலம் தமிழகத்துக்கு 2014-15 பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 65.64 கோடி ரூபாய் வருவாயாக கிடைத்துள்ளது. இதேகாலத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு 578.31 கோடி ரூபாய் வருவாயாக கிடைத்துள்ளது. தமிழ் படங்களுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால் வரிச் சலுகை அளிக்கப்படுவதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசுக்கு கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதை ஒழுங்காக வசூலித்து நலத் திட்டங்களுக்கு செலவழிக்கலாமே?
  இதுபோல் தமிழக அரசு விற்பனை வரியை ஒழுங்காக வசூலிப்பது இல்லை என்றும், பெரிய சில்லறை வணிக நிறுவனங்கள், நகைக்கடைகள் வரியை கட்டாமல் ஏமாற்றி வருவதாகவும், அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்கிக்கொண்டு இது போன்ற நிறுவனங்களை கண்டுகொள்வதில்லை என்றும் கூறுகின்றனர். இதனால் தமிழக அரசுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாய் கிடைக்காமல் போவதாக சொல்கின்றனர். இதுபோல், பல துறைகளில் பல நூறு கோடி வருமான இழப்பு ஏற்படுகிறது. அரசாங்கம் முறையாக இந்த வரிகளை வசூலித்திருந்தால், தமிழகத்தின் வருவாய் அதிகரித்திருக்கும். அதிக கடன் வாங்கும் நிலைமை வந்திருக்காது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
  இனிமே இப்படித்தான்!
  தமிழக அரசின் 2015-16-க்கான பட்ஜெட் (ரூ.1,47,287 கோடி) எப்படி செலவிடப்படவுள்ளது என்பதை பார்ப்போம். இதில் 41% சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்துக்காக ரூ.59,882 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது. 40% மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளுக்காக ரூ.59,185 கோடியும், 12% வட்டி ரூ.17,856 கோடி மற்றும் 7% இலவசங்களை விநியோகிக்க மற்றும் பராமரிக்க ரூ.10,364 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது.
  ஆக, தமிழக அரசின் மொத்த வருவாயில் பெரும்பாலும் சம்பளம், ஓய்வூதியம், கடனுக்கான வட்டி, சலுகை, மானியம் மற்றும் இலவசத்துக்கே செலவிடப்படுகிறது. இதில் பெரும்பாலும் தனிநபருக்கே செலவிடப்பட வேண்டியதுள்ளதாக கூறுகின்றனர். இவ்வாறு செலவிட்டால், எவ்வாறு உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு முதலீடுகளை மேற்கொள்வது, எப்படி வருமானத்தைப் பெருக்குவது, தமிழகத்தின் கடன் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் உள்ளது இந்த கடன் உயர்வுக்கு காரணம் ஜெயலலிதாவின் கையாளதாதனத்தாலும் நிர்வாக சீர்கேட்டாலும் ஏற்ப்பட்டுள்ளன என்பதை புறம் தள்ளிட முடியாது !

 13. Rajesh says:

  DMK’s achievements …
  1. 2g mega great world scandal. Caught red handed by accepting 200 crore scam money for kalignar TV where main dmk family members kanimozhi, karunanidhi wife daylu main accused with substantial evidence.
  2, Introduced 12 -14 hours power cut to all over tamilnadu to favour few industries in chennai for commission
  3, unprecedented price raise.
  5, land mafia under DMK ministers looted agriculture lands to real estate plots
  6, DMK ministers and DMK secretaries in each region acted as small kings looted others properties like malls, cinema theatre’s, bus routes by black mailing.
  7, DMK leaders watching namitha show and delighted with paid self praise shows.
  8, Official sathik basha murder the witness in 2g scam. Ex DMK minister kiruttinan murder for DMK family interest.
  Prison ex Ministers for looting others properties using political weight like kn nehru, ponmudi, veerapandi arumugam.
  NKKP Raja for beating a man in open public for not accepting to agree to the demand to sell his land.
  9, In the corruption of sand querying, granite querying, ration rice hijack, horlicks bottle scam
  10, all headlines dayalu ammal (karunanidhi wife) Kanimozhi, Raja, dyanathi maran blockage in jail on various corruption charges.
  The supreme Court denied bail and closed in tihar. Dayalu ammal to avoid jail quoted famous “alzemeir” disease pathetically.
  11, Indian history of sakria commissison ruling of skillful scientific corruption to karunanidhi. later escaped from court sentence by making and begging to indra gandhi to with draw the case in exchange tamil nadu core interest like katcha thivvu, cauvery water etc
  12, With proxy tatumanal corruption
  13, Stalin and kanimozhi 5000 crore deal for malls in coimbatore, chennai etc
  14, Police launched murderous attacks on lawyers and judges before the court.
  15, Anti-Dalit and Anti backward class policies
  17, court warned of law and order for numerous thefts and day time robbery.
  18, Massacre of honest officers.
  20, Blocked Granite investigation as Alagiri and dayanathi alagiri son/ grand son of karunanidhi directly involved.
  21, cancellation of subsidies for the elderly.
  22, Acting before public for liquor ban to cheat peopls when doing nothing for liquor ban during DMK rule when 60 % of DMK ministers and party mens owing the liquor factory that supplies liquor to tasmaq.
  23, Used DMK supporter Cowan using corrupt money to raise voice for liquor ban hiding the facts DMK is the reason who brought liquor into the state.
  25, Spend time watching “manda mayilada” the famous half nude namitha show with zero governance while the state was in 14 hours power cut.
  26, Thirumangalam success the famous vote for money introduction by alagiri (son of karunanidhi)
  27, Gave away Tamil nadu’s core river and dam interest like mullai periyar , cauvery to congress demand just for few ministerial posts to enjoy the looting and corruption in central government port folio’s.
  28, Just for family interest and few ministerial posts that are key critical corrupt posts for looting, gave away Ellem tamil peoples and supported the congress/rajabaksha to lead the war that kill lakhs of peoples.
  29, Famous three hours fasting drama for ellam war and cheated the TN people.
  30, Went for most destructive Methane project approval by Stalin in the interest of corrupt commission money (http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/mou-signed-for-production-of-coal-bed-methane/article1033130.ece) even after knowing that it would spoil the entire lively hood of farming and farmers in delta to stone age from activist like nam alvar by repeated protest. As when caught red handed cunningly and shamelessly asking sorry as he signed with out knowing it.
  31, Awarded Mani megali sonia for giving family members posts in central government and discarded Ellem peoples, southern districts peoples interest in mullai periyar.
  32, Introduced family culture in politics discarding the core principles of DMK by its founding members like Annadurai.

  இதற்குமேல எழுதற பொறுமை எனக்கில்லையே தவிர இது கையளவுதான்…இன்னும் கடலளவு இருக்கு

  • Babu says:

   தமிழகத்தின் அதிகரிக்கும் கடன்.. தோல்வியடைந்த ஜெயலலிதா!!
   நம் நாட்டில் அதிகளவில் கடன் வாங்கியுள்ள மாநிலம் குறித்து ரிசர்வ் வங்கியின் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் இந்தியா ஸ்பெண்ட் (IndiaSpend) என்ற பொருளாதார இணையதளம் ஆய்வு நடத்தி சமீபத்தில் ஆய்வறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தியாவிலேயே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மிக அதிகமாக கடன் வாங்கியுள்ள மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளதாகவும், தமிழகத்தில் வாழும் ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அளவு 28,778 ரூபாயாக இருப்பதாகவும் இந்தியா ஸ்பெண்ட் தெரிவித்துள்ளது.
   தமிழகத்தின் கடன்!
   கடந்த 2010 முதல் 2015-ம் நிதி ஆண்டு (பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்) வரையிலான காலத்தில் மிக அதிகளவில் கடன் இருக்கும் மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தின் மொத்தக் கடன் தொகை ரூ.3,38,730 கோடி. அதற்கு அடுத்தப்படியாக ரூ.2,93,620 கோடி கடனுடன் உத்தரப்பிரதேசமும், ரூ.2,80,440 கோடி கடனுடன் மேற்கு வங்கமும், ரூ.2,20,450 கோடி கடனுடன் ஆந்திராவும், ரூ.2,10,040 கோடி கடனுடன் குஜராத் என அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
   ரூ.1,95,290 கோடி கடனுடன் தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. தொடர்ந்து ரூ.1,56,760 கோடி கடனுடன் கர்நாடகா ஏழாவது இடத்திலும், ரூ.1,43,990 கோடி கடனுடன் ராஜஸ்தான் எட்டாவது இடத்திலும், ரூ.1,37,990 கோடி கடனுடன் கேரளா ஒன்பதாம் இடத்திலும், ரூ.1,13,070 கோடி கடனுடன் பஞ்சாப் பத்தாவது இடத்திலும் உள்ளது.
   முந்தும் தமிழகம்!
   அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலங்களில் தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் இருந்தாலும், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மற்ற மாநிலங்களைவிட மிக வேகமாக மற்றும் மிக அதிகமாக கடன் வாங்கிய மாநிலமாக தமிழகம் உள்ளது. அதிக கடன் வாங்கிய மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தனது வட்டியைக் குறைத்து வருகிறது. ஆனால், தமிழகம் கடனை வாங்கிக் குவித்து, அதிகளவில் வட்டியைக் கட்டி வருவதாகவும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழகத்தின் கடன் அளவு 92 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இந்த ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
   ஆளுக்கு ரூ.28,778
   அதே போல, மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மாநிலத்தில் ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அடிப்படையிலும் தமிழகத்தின் தனிநபர் கடன் அதிகளவிலேயே உள்ளது. அதாவது, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மக்கள் தொகை 11.42 கோடி. தமிழகத்தில் 6.78 கோடி. இதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவர் மீதும் உள்ள கடன் அளவு 28,778 ரூபாயாக உள்ளது. இதுவே மகாராஷ்டிராவில் 29,661 ரூபாயாக உள்ளது.
   தெளிவாக படிக்க க்ளிக் படத்தை செய்யவும்
   கடன் வாங்குவது தவறா?
   தமிழகத்தின் கடன் சுமை அதிகரித்ததற்கு எதிர் கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. அரசு என்றால் கடன் வாங்க தான் நேரிடும்; அதுவும் இந்தியா போன்ற பெரிய நாடுகளில், மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்றால், கடன் வாங்கித்தான் நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே நிதர்சனம். இன்றைய நிலையில் உலக அளவில் அமெரிக்காகூட பெரிய அளவில் கடன் வாங்கி முதலிடத்திலும், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. கடன் விஷயத்தில், நம் இந்தியா உலக அளவில் 22-வது இடத்தில் உள்ளது.
   வருவாய் எப்படி வருகிறது?
   ஆக கடன் வாங்காமல் எந்த ஒரு அரசாலும் இயங்க முடியாது என்ற வாதம் நியாயமானதுதான். தமிழகத்தின் கடன் சுமையைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளும்முன் தமிழக அரசுக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது, எப்படி செலவாகிறது என்பதை பார்ப்போம். மாநில அரசின் மொத்த வருவாய் இரு பிரிவுகளின் கீழ் வருகிறது. ஒன்று, மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய். இதில் மாநில வரிகள் மற்றும் வரிகள் தவிர்த்த மற்ற வருவாய். மற்றொன்று, மத்திய அரசிடமிருந்து பெறப்படுபவை. இதில் மாநிலத்திலிருந்து மத்திய அரசுக்கு செல்லும் வரிகளில் தமிழகத்தின் பங்கு மற்றும் மத்திய அரசு தரும் மானியங்கள் ஒருவகை. கூடுதலாக, கடன்கள் மூலம் பெறப்படும் நிதி இன்னொரு வகை.
   செலவுகளைப் பொறுத்தவரை, வட்டி இல்லாத செலவுகள், கடனை திருப்பித் தருதல், கடன் களுக்கான வட்டி செலுத்துதல் என வகை உண்டு. இதில் வட்டி இல்லாத செலவுகளில் சம்பளங்கள், ஓய்வூதியங்கள், ஊதியம் அல்லாத செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புகள், உதவித் தொகைகள், ஏனைய வருவாய் செலவீனங்கள், மூலதன ஒதுக்கீடு, நிகரக் கடன் வழங்கல் போன்ற செலவுகள் உள்ளன.
   தமிழக அரசின் வருவாய்!
   கடந்த 2002-2003-ல் ரூ.20,836.74 கோடியாக இருந்த தமிழக அரசின் வருவாய் 2015-16-ல் ரூ.1,42,681.33 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் வருவாய் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டும் அதிகரித்துதான் வருகிறது.
   வரவு எட்டணா, செலவு பத்தணா!
   தமிழக அரசின் வருவாய் அதிகரித்துவரும் அதே சமயத்தில் அரசின் செலவும் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் வருகிறது. கடந்த 2002-03-ல் ரூ.25,687.69 கோடியாக இருந்த வட்டி இல்லாத செலவு 2015-16-ல் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் ரூ.1,56,653.88 கோடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
   ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசின் வருவாயைவிட செலவு அதிகரித்துக்கொண்டே வருவதால் நிதிப் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. தமிழக அரசின் நிதிப் பற்றாக்குறையைப் பொறுத்தவரை, 2015-16-ல் ரூ.31,829.19 கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2014-15-ல் ரூ.27,345.74 கோடியாக இருந்தது. 2016-17-ல் ரூ.30,259.25 கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2017-18-ல் ஊதியக்குழு பரிந்துரைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையால் அந்த ஆண்டு முதல் நிதிப் பற்றாக்குறை மேலும் அதிகளவில் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
   அதிமுக, திமுக கடன்!
   நிதிப் பற்றாக்குறை சமாளிப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாநில அரசுகள் கடன் வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. 31.3.2006 அன்று ஜெயலலிதா ஆட்சி செய்து ஐந்தாண்டு காலத்துக்குப்பின், தமிழக அரசின் கடன் ரூ.57,457 கோடியாக உயர்ந்தது. அதன் பின்னர் 2006-ம் ஆண்டு மே மாதம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. 2011-ல் திமுக ஆட்சி முடிவடையும்போது அரசின் கடன் ரூ.1,01,439 கோடியாக அதிகரித்தது. அன்றைய திமுக ஆட்சியில் பல்வேறு மக்கள் திட்டங்கள் குறிப்பாக மெட்ரோ ரயில் பல்வேறு கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் மாநிலத்தின் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை முன்னெடுத்து செயல்படுத்தினர் .
   இன்றைய ஆட்சியில் கடன்!
   2011-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தமிழகத்தின் முதல்வரானார் ஜெயலலிதா. அவர் ஆட்சி செய்த இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் கடன் அளவு மிகப் பெரிய அளவில் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 2011-ல் தமிழகத்தின் கடன் ரூ.1,14,470 கோடியாக இருந்தது. இது 2012-ல் இது ரூ.1,30,630 கோடியாகவும், 2013-ல் ரூ.1,52,810 கோடியாகவும், 2014-ல் திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி ரூ.1,71,490 கோடியாகவும் அதிகரித்தது. 2015-ல் பட்ஜெட் மதிப்பீட்டின்படி, இது ரூ.1,95,290 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது. 2015-16-ல் தமிழகத்தின் கடனானது ரூ.2,11,483 கோடி என்று பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
   எகிறும் வட்டி!
   கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், தமிழகம் மற்றும் ஹரியானாவைத் தவிர, மற்ற அனைத்து மாநிலங்களும் தாங்கள் செலுத்த வேண்டிய வட்டி தொகையை கணிசமாக குறைத்துக்கொண்டே வந்துள்ளன. தமிழக அரசு கடனுக்கு வட்டி செலுத்துவது 2011-12-ம் நிதி ஆண்டு திட்ட மதிப்பீட்டில் ரூ.9,233.40 கோடியாக இருந்தது. இது 2012-13-ல் ரூ.10,835.84 கோடியும், 2013-14-ல் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டில் ரூ.13,129.77 கோடியும், 2014-15-ல் ரூ.15,890.18 கோடி என்று பட்ஜெட்டில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுவே 2015-16-ல் ரூ.17,856.65 கோடியாகவும், 2016-17-ல் ரூ.19,999.45 கோடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
   இவ்வாறு தமிழக அரசு அதன் வருவாயில் (2015-16) 12.52% வட்டிக்காகவே செலவிடுவதால், எந்தவித வளர்ச்சித் திட்டங்களில் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலையே உள்ளது. சாமானிய மக்கள் கடனைத் திருப்பி அடைப்பதற்கு வருவாயைத் தேடுகிறார்கள். ஆனால், தமிழக அரசு கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு வழிவகைகளை தேடுகிறதா?
   ஜெயித்தாரா ஜெயலலிதா?
   “ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனாளி மாநிலம் என்ற தலைக்குனிவில் இருந்து மீட்டு, ஒவ்வொரு தமிழரும் தலைநிமிர்ந்து நிற்கவும் தன்மானத்துடன் வாழவும் நடவடிக்கை எடுப்போம்” என்று 2011-ம் ஆண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் முழங்கினார் ஜெயலலிதா. அதுமட்டும் இல்லாமல் “சிறப்புத் திட்டங்கள் மூலம் ஐந்தாண்டுகளில் ரூ.1,20,000 கோடி அளவுக்கு கூடுதல் வருமானத்தை ஈட்டுவோம்” என்று வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், நம் மாநில அரசின் கடன் தொகை எக்கச்சக்கமாக உயர்ந்ததுதான் மிச்சம்.
   அம்மா புராணம்!
   தமிழக அரசின் நிதி அமைச்சராக இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது முதல்வர் ஜெயலலிதா படம் போட்ட பெட்டியைக் கொண்டுவந்து பத்திரிகைகளுக்கு போஸ் கொடுத்ததும், பின் பட்ஜெட் உரையை வாசிக்கும்போது ‘மாண்புமிகு அம்மா’ என 150 முறைக்கு மேல் சொன்னதும்தான் அவர் செய்த ஒரே சாதனை. மற்றபடி, பட்ஜெட் போட்டது எல்லாம் யாரோ என்கிற கதைதான்.
   படங்களின் பெயரால்..!
   இந்தியாவின் 2-வது பெரிய திரைப்படத் தொழில் மையமாக தமிழகம் திகழ்கிறது. சினிமா உட்பட கேளிக்கை வரியின் மூலம் தமிழகத்துக்கு 2014-15 பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 65.64 கோடி ரூபாய் வருவாயாக கிடைத்துள்ளது. இதேகாலத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு 578.31 கோடி ரூபாய் வருவாயாக கிடைத்துள்ளது. தமிழ் படங்களுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால் வரிச் சலுகை அளிக்கப்படுவதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசுக்கு கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்படுவதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதை ஒழுங்காக வசூலித்து நலத் திட்டங்களுக்கு செலவழிக்கலாமே?
   இதுபோல் தமிழக அரசு விற்பனை வரியை ஒழுங்காக வசூலிப்பது இல்லை என்றும், பெரிய சில்லறை வணிக நிறுவனங்கள், நகைக்கடைகள் வரியை கட்டாமல் ஏமாற்றி வருவதாகவும், அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்கிக்கொண்டு இது போன்ற நிறுவனங்களை கண்டுகொள்வதில்லை என்றும் கூறுகின்றனர். இதனால் தமிழக அரசுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாய் கிடைக்காமல் போவதாக சொல்கின்றனர். இதுபோல், பல துறைகளில் பல நூறு கோடி வருமான இழப்பு ஏற்படுகிறது. அரசாங்கம் முறையாக இந்த வரிகளை வசூலித்திருந்தால், தமிழகத்தின் வருவாய் அதிகரித்திருக்கும். அதிக கடன் வாங்கும் நிலைமை வந்திருக்காது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
   இனிமே இப்படித்தான்!
   தமிழக அரசின் 2015-16-க்கான பட்ஜெட் (ரூ.1,47,287 கோடி) எப்படி செலவிடப்படவுள்ளது என்பதை பார்ப்போம். இதில் 41% சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்துக்காக ரூ.59,882 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது. 40% மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளுக்காக ரூ.59,185 கோடியும், 12% வட்டி ரூ.17,856 கோடி மற்றும் 7% இலவசங்களை விநியோகிக்க மற்றும் பராமரிக்க ரூ.10,364 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது.
   ஆக, தமிழக அரசின் மொத்த வருவாயில் பெரும்பாலும் சம்பளம், ஓய்வூதியம், கடனுக்கான வட்டி, சலுகை, மானியம் மற்றும் இலவசத்துக்கே செலவிடப்படுகிறது. இதில் பெரும்பாலும் தனிநபருக்கே செலவிடப்பட வேண்டியதுள்ளதாக கூறுகின்றனர். இவ்வாறு செலவிட்டால், எவ்வாறு உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு முதலீடுகளை மேற்கொள்வது, எப்படி வருமானத்தைப் பெருக்குவது, தமிழகத்தின் கடன் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் உள்ளது இந்த கடன் உயர்வுக்கு காரணம் ஜெயலலிதாவின் கையாளதாதனத்தாலும் நிர்வாக சீர்கேட்டாலும் ஏற்ப்பட்டுள்ளன என்பதை புறம் தள்ளிட முடியாது !

  • Rajesh says:

   Here is a point by point rebuttal:

   1) None of the DMK leaders have been convicted so far, on the other hand beloved Jaya was thrown out of her CM post. And the fact is there is no charge against top leaders of DMK like Stalin and Karuna whereas the leader of ADMK has herself been convicted.

   2) There were 2 hour power cuts and you adimais called Arcot Veerasamy Power cut minister. When ADMK came to rule, they increased it to 12 hours. And still now not even a single MW added. Numerous Savukku articles point to that

   3) This is highly laughable as you adimai didnt point where the price raise was. But Just after she was sworn in Jaya raised the prices of Milk, Power and Bus fare. People who paid 50 Rs for electricity now pay 500 Rs thanks to corrupt Nattham Visawanatham.

   4) Seems like you adimai cant even count. You missed this point.

   5) There are numerous charges against ministers like Senthil Balaji, Gokula Inthira etcc that they have forcibly acquired lands. And Nattham and his son swallowed a number of villages for Adani’s power projects. Funny you adimai talk about land grabbing. AND BY THE WAY, EVEN KODANAD WAS GRABBED FROM SOMEONE ELSE.

   6) Here it is different because instead of Adimai ministers, the mannargudi clan robs everything and then share them with adimai ministers.
   போயஸ் தோட்டத்தின் புதிய இளவரசன் http://www.vikatan.com/article.php?aid=113303
   http://www.vinavu.com/2012/04/02/sasikala-is-back/

   7) Amma has become world famous because of STICKER boys. The whole country spit upon you adimais for putting stickers on relief materials. And all adimai ministers had one job only..ie praising Amma all the time and seems like Amma always like these self praising adimais.

   8) Everyday murder and corruption have become rampant under Amma. Ramajayam murder, pottu suresh murder, law and order problems…hahaa you must be joking when you adimai talk about law and order

   9) Sand mafias thrive under jaya. Manal manithan arumugasamy is amma’s creation. Read this link adimai. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-01/news/58675766_1_beach-sand-periyasamypuram-tuticorin-ashish-kumar … its worth 1 lakh crore
   There are numerous other scams under amma like egg procurement scam, aavin scam(whre a mere admk worker got hundreds of crores), sudukadu scam, TASMAC scam etcc…i can list some more

   10) HAhah your amma itself is convicted Mr.Adimai. None of the names you have mentioned have ever been convicted. Soon all adimais like Nattham(for TASMAC scam), Vaithiingam (for Housing scam) etc.. will be convicted..And don’t forget that Amma begged SC to grant bail because she is ill

   11) You must be a blind adimai when you talk about Thaathu manal kollai. It was proved in court that Jaya has invested in VV minerals owned by Vaikundarajan. And you blame DMK for that? It is Jaya who is protecting vaikundarajan till now.

   13) Luxe cinemas for 1000 crore, Coal mine in Indonesia for 20000 crore, kodanad worth 800 crore- all are savings of amma?

   14) What is police doing now adimai? In Sivaganga a minor girl was raped by police..it is hushed..DSP Vishnupriya harassed and killed…Hushed by police..and even blind people are thrashed by AMma’s adimai police

   15) HAhhah Jaya is truly pro-dalit? Adimaiye Jaya sent back thousands of central govt fund meant for SC/ST welfare. Samatthuvapuram concept of DMK shelved back…Can u please elaborate what Jaya has done for SC/ST welfare MR.Adimai?

   16)Adimai missed this point too..ahahha blind adimai

   17) Supreme court has repeatedly scolded Jaya for numerous issues. TN tops the country among states that failed to fulfil SC orders. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/why-so-many-criminal-defamation-cases-from-tamil-nadu/article7933484.ece

   18)Elaborate Mr.Adimai….I will do for Jaya govt…Sagayam transferred immediately after exposing the granite scam. Udhaya Chandran who did good work in TNPSC was shifted immediately. Vijay Pingale was transferred because he exposed corruption in Chennai corporation
   http://thelogicalindian.com/news/meet-the-ias-officer-who-was-transferred-for-warning-about-the-chennai-floods/
   if we take old issues, Chandralekha was thrown acid. An auditors hand was cut off…all by admk adimais like you

   18) Adimai missed this point too

   20) What prevented Jaya from arresting all these people? Because PRP was so close to Jaya that he was asked to fund the whole ADMK campaign and you adimai don’t know that?

   21) HAhah please elaborate Mr. ADimai…seems your are running out of ideas

   22) And it is ADMK who get all the commission and thanks to Nattham all liquor commission goes to amma. MIDAS is owned by Sasikala and it is the one suppying 60% to TASMAC. And i don’t know where adimais like you get the figure

   23)Kovan was an unknown figure till your Jaya put her in jail because she was so afraid that if liquor ban is implemented she will lose her commission. Adimais put their feet in their mouth themselves when the issue snow balled and the whole country started spitting on your faces.

   24) Adimai missed this point

   25) This point you have already added adimai…Running out of ideas?

   26) And jaya was the first to introduce mass bribing of voters in election.She tried it in assembly implemented in bye-election and fully implemented in last Lok sabha election. But it will not work this time Mr.Adimai as people are so angry.

   27) It applies to Jaya only adimai mundame. What has she done to secure TN interest in these rivers? Infact AP police killed TN men in cold blood and what did Jaya do?

   28) who are mannargudi mafia mundame? Are they ministers? They are only controlling all dealings. And jaya earning for them is for who’s interest?

   29) And jaya famously said “when it comes to war, people die”. She didn’t even give approval for Mullivaikkal memorial.

   30) http://www.thenewsminute.com/article/protests-against-pepsi%E2%80%99s-new-plant-tamil-nadu-are-turning-loud-and-bloody-and-no-one-cares
   http://indianexpress.com/article/india/india-others/adani-solar-power-deal-opposition-parties-bjp-slam-jayalalithaa-govt/
   links are self explanatory

   31) And in adimai government, all awards go for jaya only. Even award in Abdul Kalam’s name is given with Jaya picture. Such is her narcisstic attitude

   32) Mannargudi mafia is Jaya’s family. When you talk about karuna family, it is Jaya’s family which is more corrupt. And whole TN is laughing at Jaya’s whatsapp message when she says she has no family.

   And finally dishonesty of adimai like you is revealed when you skip numbers just to increase the number of points. That itself show how ADMK adimais are

  • Rajesh says:

   1) None of the DMK leaders have been convicted so far, on the other hand beloved Jaya was thrown out of her CM post. And the fact is there is no charge against top leaders of DMK like Stalin and Karuna whereas the leader of ADMK has herself been convicted.

   2) There were 2 hour power cuts and you adimais called Arcot Veerasamy Power cut minister. When ADMK came to rule, they increased it to 12 hours. And still now not even a single MW added. Numerous Savukku articles point to that

   3) This is highly laughable as you adimai didnt point where the price raise was. But Just after she was sworn in Jaya raised the prices of Milk, Power and Bus fare. People who paid 50 Rs for electricity now pay 500 Rs thanks to corrupt Nattham Visawanatham.

   4) Seems like you adimai cant even count. You missed this point.

   5) There are numerous charges against ministers like Senthil Balaji, Gokula Inthira etcc that they have forcibly acquired lands. And Nattham and his son swallowed a number of villages for Adani’s power projects. Funny you adimai talk about land grabbing. AND BY THE WAY, EVEN KODANAD WAS GRABBED FROM SOMEONE ELSE.

   6) Here it is different because instead of Adimai ministers, the mannargudi clan robs everything and then share them with adimai ministers.
   போயஸ் தோட்டத்தின் புதிய இளவரசன் http://www.vikatan.com/article.php?aid=113303
   http://www.vinavu.com/2012/04/02/sasikala-is-back/

   7) Amma has become world famous because of STICKER boys. The whole country spit upon you adimais for putting stickers on relief materials. And all adimai ministers had one job only..ie praising Amma all the time and seems like Amma always like these self praising adimais.

   8) Everyday murder and corruption have become rampant under Amma. Ramajayam murder, pottu suresh murder, law and order problems…hahaa you must be joking when you adimai talk about law and order

   9) Sand mafias thrive under jaya. Manal manithan arumugasamy is amma’s creation. Read this link adimai. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-02-01/news/58675766_1_beach-sand-periyasamypuram-tuticorin-ashish-kumar … its worth 1 lakh crore
   There are numerous other scams under amma like egg procurement scam, aavin scam(whre a mere admk worker got hundreds of crores), sudukadu scam, TASMAC scam etcc…i can list some more

   10) HAhah your amma itself is convicted Mr.Adimai. None of the names you have mentioned have ever been convicted. Soon all adimais like Nattham(for TASMAC scam), Vaithiingam (for Housing scam) etc.. will be convicted..And don’t forget that Amma begged SC to grant bail because she is ill

   11) You must be a blind adimai when you talk about Thaathu manal kollai. It was proved in court that Jaya has invested in VV minerals owned by Vaikundarajan. And you blame DMK for that? It is Jaya who is protecting vaikundarajan till now.

   13) Luxe cinemas for 1000 crore, Coal mine in Indonesia for 20000 crore, kodanad worth 800 crore- all are savings of amma?

   14) What is police doing now adimai? In Sivaganga a minor girl was raped by police..it is hushed..DSP Vishnupriya harassed and killed…Hushed by police..and even blind people are thrashed by AMma’s adimai police

   15) HAhhah Jaya is truly pro-dalit? Adimaiye Jaya sent back thousands of central govt fund meant for SC/ST welfare. Samatthuvapuram concept of DMK shelved back…Can u please elaborate what Jaya has done for SC/ST welfare MR.Adimai?

   16)Adimai missed this point too..ahahha blind adimai

   17) Supreme court has repeatedly scolded Jaya for numerous issues. TN tops the country among states that failed to fulfil SC orders. http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/why-so-many-criminal-defamation-cases-from-tamil-nadu/article7933484.ece

   18)Elaborate Mr.Adimai….I will do for Jaya govt…Sagayam transferred immediately after exposing the granite scam. Udhaya Chandran who did good work in TNPSC was shifted immediately. Vijay Pingale was transferred because he exposed corruption in Chennai corporation
   http://thelogicalindian.com/news/meet-the-ias-officer-who-was-transferred-for-warning-about-the-chennai-floods/
   if we take old issues, Chandralekha was thrown acid. An auditors hand was cut off…all by admk adimais like you

   18) Adimai missed this point too

   20) What prevented Jaya from arresting all these people? Because PRP was so close to Jaya that he was asked to fund the whole ADMK campaign and you adimai don’t know that?

   21) HAhah please elaborate Mr. ADimai…seems your are running out of ideas

   22) And it is ADMK who get all the commission and thanks to Nattham all liquor commission goes to amma. MIDAS is owned by Sasikala and it is the one suppying 60% to TASMAC. And i don’t know where adimais like you get the figure

   23)Kovan was an unknown figure till your Jaya put her in jail because she was so afraid that if liquor ban is implemented she will lose her commission. Adimais put their feet in their mouth themselves when the issue snow balled and the whole country started spitting on your faces.

   24) Adimai missed this point

   25) This point you have already added adimai…Running out of ideas?

   26) And jaya was the first to introduce mass bribing of voters in election.She tried it in assembly implemented in bye-election and fully implemented in last Lok sabha election. But it will not work this time Mr.Adimai as people are so angry.

   27) It applies to Jaya only adimai mundame. What has she done to secure TN interest in these rivers? Infact AP police killed TN men in cold blood and what did Jaya do?

   28) who are mannargudi mafia mundame? Are they ministers? They are only controlling all dealings. And jaya earning for them is for who’s interest?

   29) And jaya famously said “when it comes to war, people die”. She didn’t even give approval for Mullivaikkal memorial.

   30) http://www.thenewsminute.com/article/protests-against-pepsi%E2%80%99s-new-plant-tamil-nadu-are-turning-loud-and-bloody-and-no-one-cares
   http://indianexpress.com/article/india/india-others/adani-solar-power-deal-opposition-parties-bjp-slam-jayalalithaa-govt/
   links are self explanatory

   31) And in adimai government, all awards go for jaya only. Even award in Abdul Kalam’s name is given with Jaya picture. Such is her narcisstic attitude

   32) Mannargudi mafia is Jaya’s family. When you talk about karuna family, it is Jaya’s family which is more corrupt. And whole TN is laughing at Jaya’s whatsapp message when she says she has no family.

   And finally dishonesty of adimai like you is revealed when you skip numbers just to increase the number of points. That itself show how ADMK adimais are

 14. giri says:

  இவர்கள் என்றைக்கு கூட்டணியில் இல்லாமல் இருந்தார்கள்? மக்களை ஏமாற்ற கபடவேடதாரி கூட்டணி முறிவு என்றார், சில உடன்பிறப்புகளுக்கு அதை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடுமாறு இவரே ஏற்ற்பாடு செய்தார். அப்புறம் இவர் மகளை MP ஆக்க மணிமேகலையிடம் மண்டியிட்டார். பாட்டாசு வெடித்த உடன்பிறப்புகள் சிலர் அன்றுதான் இந்த கருணாவின் உண்மையான முகத்தை பார்த்தார்கள். நிலைமை இப்படி இருக்க கூட்டணியில் இடமுண்டு என்று இப்பொழுது மக்களை ஏமாற்ற நூல் விடுகிறார். என்ன நாடகம் போட்டாலும், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளை தமிழகத்தில் இருந்து துடைதேடுக்காமல் மக்கள் விடமாட்டார்கள் என்பதை கபடவேடதாரி நன்கு அறிவார். இருந்தாலும் அவர் இப்படி ஊடகங்களுக்கு பொழுது போக்கு அறிக்கைகளை விட்டுக்கொண்டுதான் இருப்பார். ஏனென்றால், இவர் மகனே இவரி எப்படா ஓரம் கட்டுவது என்று முட்டி மோதிக்கொண்டு இருக்கிறார்… இப்படி அறிக்கைகளும் இல்லை என்றால், அப்புறம் கருணாவின் நிலைமை மோசம்தான்.

  • Rajesh says:

   சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் வர வேண்டும்…
   -கட்டுமரம் கருணாநிதி-

   ‪#‎இவனையும்‬ விட்டா நாம கொலப்பட்டிணிதான்.

 15. EVR says:

  காங்கிரசுக்கும் திமுகவுக்கும் நிறைய ஒற்றுமை உள்ளது. 1.குடும்ப கட்சி, 2.ஊழல், 3. நாடு முன்னேற கூடாதுன்கிற கொள்கை, 4.இங்கே அன்பழகன் அங்கே மன்னுமோகன், 5. இந்த இளவல் லண்டன் போய் அடிக்கடி treatement எடுத்துக்குவார், அந்த இளவல் தாய்லாந்து போய் மசாஜ் பண்ணிகுவார்., 6.இது தமிழினத்துக்கு துரோகம் செய்தது, அது மொத்த இந்தியாவுக்கும் துரோகம் செய்கிறது, 7.இது கொஞ்சநாள் கு..பூ வச்சிரிந்தது, இப்போ அது வச்சிருக்கு, 8.இரண்டுமே தனித்தனியா முட்டை வாங்கிச்சு, இப்போ சேர்ந்து முட்டை வாங்கபோகுது

  • ragu says:

   சூப்பர் திமுக என்றால் அது திருட்டு முட்டாள் கழகம். அந்த கட்சி வெற்றி ஊழலில் … ஈழ தமிழர்களின் உண்ணாவிரதத்தில் .. சாதித்த சாதனைகளுக்கு மீண்டும் வாக்களிக்க மக்கள் முட்டாள்கள் அல்ல… திமுகவின் திகார் போவதை யாரும் தடுக்க முடியாது…. அது விரைவில் நடக்கும்….

 16. EVR says:

  DMK’s achievements … (something we were able to thatha karuna and stalin)
  1. 2g mega great world scandal. Caught red handed by accepting 200 crore scam money for kalignar TV where main dmk family members kanimozhi, karunanidhi wife daylu main accused with substantial evidence.
  2, Introduced 12 -14 hours power cut to all over tamilnadu to favour few industries in chennai for commission
  3, unprecedented price raise.
  5, land mafia under DMK ministers looted agriculture lands to real estate plots
  6, DMK ministers and DMK secretaries in each region acted as small kings looted others properties like malls, cinema theatre’s, bus routes by black mailing.
  7, DMK leaders watching namitha show and delighted with paid self praise shows.
  8, Official sathik basha murder the witness in 2g scam. Ex DMK minister kiruttinan murder for DMK family interest.
  Prison ex Ministers for looting others properties using political weight like kn nehru, ponmudi, veerapandi arumugam.
  NKKP Raja for beating a man in open public for not accepting to agree to the demand to sell his land.
  9, In the corruption of sand querying, granite querying, ration rice hijack, horlicks bottle scam
  10, all headlines dayalu ammal (karunanidhi wife) Kanimozhi, Raja, dyanathi maran blockage in jail on various corruption charges.
  The supreme Court denied bail and closed in tihar. Dayalu ammal to avoid jail quoted famous “alzemeir” disease pathetically.
  11, Indian history of sakria commissison ruling of skillful scientific corruption to karunanidhi. later escaped from court sentence by making and begging to indra gandhi to with draw the case in exchange tamil nadu core interest like katcha thivvu, cauvery water etc
  12, With proxy tatumanal corruption
  13, Stalin and kanimozhi 5000 crore deal for malls in coimbatore, chennai etc
  14, Police launched murderous attacks on lawyers and judges before the court.
  15, Anti-Dalit and Anti backward class policies
  17, court warned of law and order for numerous thefts and day time robbery.
  18, Massacre of honest officers.
  20, Blocked Granite investigation as Alagiri and dayanathi alagiri son/ grand son of karunanidhi directly involved.
  21, cancellation of subsidies for the elderly.
  22, Acting before public for liquor ban to cheat peopls when doing nothing for liquor ban during DMK rule when 60 % of DMK ministers and party mens owing the liquor factory that supplies liquor to tasmaq.
  23, Used DMK supporter Cowan using corrupt money to raise voice for liquor ban hiding the facts DMK is the reason who brought liquor into the state.
  25, Spend time watching “manda mayilada” the famous half nude namitha show with zero governance while the state was in 14 hours power cut.
  26, Thirumangalam success the famous vote for money introduction by alagiri (son of karunanidhi)
  27, Gave away Tamil nadu’s core river and dam interest like mullai periyar , cauvery to congress demand just for few ministerial posts to enjoy the looting and corruption in central government port folio’s.
  28, Just for family interest and few ministerial posts that are key critical corrupt posts for looting, gave away Ellem tamil peoples and supported the congress/rajabaksha to lead the war that kill lakhs of peoples.
  29, Famous three hours fasting drama for ellam war and cheated the TN people.
  30, Went for most destructive Methane project approval by Stalin in the interest of corrupt commission money (http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/mou-signed-for-production-of-coal-bed-methane/article1033130.ece) even after knowing that it would spoil the entire lively hood of farming and farmers in delta to stone age from activist like nam alvar by repeated protest. As when caught red handed cunningly and shamelessly asking sorry as he signed with out knowing it.
  31, Awarded Mani megali sonia for giving family members posts in central government and discarded Ellem peoples, southern districts peoples interest in mullai periyar.
  32, Introduced family culture in politics discarding the core principles of DMK by its founding members like Annadurai.

  இதற்குமேல எழுதற பொறுமை எனக்கில்லையே தவிர இது கையளவுதான்…இன்னும் கடலளவு இருக்கு

  • Babu says:

   முதலீட்டாளர் மாநாடு நடந்து 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது.
   தமிழக அரசின் நிர்வாகத்தில் சீர்கேடுகள்:-
   தமிழகத்தைத் தேடி வந்த தொழில்கள் எல்லாம் வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று விட்டது பற்றி பெரிய புகார் கூறப்பட்டது. அதற்காக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தப் போகிறோம் என்று அரசு அறிவித்து இரண்டு மூன்று முறை ஒத்தி வைத்து பிறகு 100 கோடி ரூபாய்ச் செலவில் நடத்தப்பட்ட போது, முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 2 லட்சத்து 42 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்தத் தொழில்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதத்தில் அனுமதி கொடுக்கப்படும் என்று மிகப் பெரிய விளம்பரங்கள் செய்து அறிவித்தார். ஆனால் அதற்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு, தொழில்கள் தொடங்கப்பட வில்லை. மாறாக ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சி 5 சதவிகிதத்திலிருந்து 2 சதவிகிதமாகக் குறைந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள்…இதற்கு அடிமைகளிடம் ஏதாவது பதில் உண்டா?

   • guru says:

    பற்றாக்குறை நோயால் தமிழகம் அவதி. ஏன் பற்றாக்குறை வராது, செம்மொழி மாநாடு என்ற பேரில் 1200 கோடி ரூபாயை நாசம் செய்தீர்களே, 1200 கோடி ரூபாயில் தண்ணீர் தொட்டி சட்டமன்றம் கட்டி வீணடிதீர்களே, அதற்கும் 2 கோடி ரூபாய் வேஸ்ட் செய்து செட்டிங் டூம் போட்டு வீணடிதீர்களே, சேது சமுத்திர திட்டத்தில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடலில் கொட்டினீர்களே, இலவச தொலைகாட்சிக்கு 1,20,000 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தண்டமாக செலவு செய்தீர்களே?பாலம் கட்டுகிறேன் பேர்வழி என்று பல ஆயிரம் கோடி ருபாய் ச்வாஹா செய்தீர்கள், அந்த அண்ணா நூலகத்தில் எவ்வளவு கொள்ளை அடித்தீர்கள்? இந்த திட்டங்களில் எவ்வளவு கொள்ளையடிதீர்களோ அந்த கடவுளுக்கே வெளிச்சம். அந்த மலைகோட்டையாவது விட்டுவையா என்று கட்டுமரம் நேருவை செல்லமாக கிண்டல் செய்யும் அளவிற்கு கொள்ளையடித்தீர்களே… இவ்வளவும் தண்டமாக செலவு செய்துவிட்டு கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு வழித்து நக்கி துடைத்துவிட்டு சென்றால் எப்படி பற்றாக்குறை வராமல் இருக்கும்? இந்த பற்றாக்குறை தீரவேண்டும் என்றால் நீங்கள் 2G யில் அடித்து வைத்துள்ள அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் (1.76 லட்சம் கோடி) யில் இருந்து அரசு கஜானாவில் 30 சதவிகிதம் சேர்த்தாலே ஐந்து வருடத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பட்ஜெட் போடலாம். அப்படி செய்வீர்களா? செய்யமாட்டீர்களே, அந்த 2G பணத்தில் கை வைக்க உங்களுக்கு மனசே வராதே… நாங்கள் வியர்வை சிந்தி சம்பாதித்து கட்டிய வரி பணத்தை எங்கோ ஒரு தீவில் யாருக்கும் பயன்படாமல் பதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்களே, இது ஞாயமா? 1.76 லட்சம் கோடி ரூபாயை எத்தனை கட்டுகளாக கட்டலாம், எத்தனை மூட்டைகளில் கட்டலாம், எத்தனை கண்ட்டைனர்கள் ஏற்றலாம் என்று தொலைக்காட்சி செய்தியில் பார்த்ததில் இருந்து பிரமித்து போய்விட்டேன். இவ்வளவு பணத்தையும் என்ன தான் செஞ்சீங்க? எங்க தான் ஒளிச்சி வச்சிருக்கீங்க? எங்கள பார்த்தா உங்களுக்கு பாவமா இல்லையா? கொஞ்சம் பெரிய மனசு வச்சி அதுல பாதி அரசு கஜானாவில் சேர்க்க கூடாதா மிஸ்டர் கட்டுமரம்? அமலாக்க துறைக்கு பயந்து நீங்களும் செலவு பண்ண முடியாமல், நாங்களும் செலவு செய்யாமல் எங்கோ கேட்பாரற்று பதுக்கி வச்சிருக்கீங்களே, இது உங்களுக்கே ஞாயமா? சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டோட கடன் தீரவேண்டும் என்று உண்மையில் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கும் என்றால் 2G பணத்தை அரசிடம் ஒப்படையுங்கள், அப்படி நீங்கள் செய்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒட்டு போடுறோம். சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி சுடலையன் பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. சட்டக்கல்லூரி வாசலில் ஒரு மாணவனை அடித்து கொன்றது சட்டம் ஒழுங்கா? இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிவேலை நடு ரோட்டில் வெட்டி கொன்று, அவர் உயிருக்கு போராடியபோது போலீஸ் காரர்கள் வேடிக்கை பார்த்தது சட்டம் ஒழுங்கா? ஒரு கவுன்சிலர் மகன் ஒட்டு மொத்த ட்ராபிக் ஜாம் செய்தது சட்டம் ஒழுங்கு, தாகி கொன்றபோது ஏன் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை? சுடலை சார், நீங்கள் என்ன தான் செங்கண்ணனை பல்லக்கில் வைத்து தூக்கி சென்றாலும் அவரு உங்களுடன் கூட்டணிக்கு வர போவதில்லை. நீங்க அதிக தொகுதிகளை ஒத்துக்கிறேன் என்று கட்டம் கட்டி அவரை தோற்கடித்து விடுவீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும், அதனால் நீங்க என்ன தான் சோப்பு போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது.

 17. Ram says:

  சமூகஊடகப்போராளி:
  “விஜயகாந்த் கேட்டதுல என்ன தப்பு? ஜெயலலிதாகிட்ட நேருக்கு நேரா கேள்வி கேக்க துப்பில்லாத பத்திரிக்கைகாரங்களை மூஞ்சில துப்பி கேட்டா என்ன தப்புன்னுதான் பொது ஜனங்க பேசிக்கறாய்ங்க”.
  ஊடகப்போராளி:
  “எந்த பொதுஜனம் பேசுது அப்படி? காச வாங்கிகிட்டு ஓட்டுப்போடற பொது ஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேக்க என்ன யோக்கியதை இருக்கு? வீட்ல இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு மொத்தமா வாக்குகளை கூறுகட்டி வித்த பொது ஜனம் தானே நீங்க? இருக்குறதுலயே மோசமான முதலமைச்சருக்கு காசுக்காக ஓட்டுபோட்டு தேர்ந்தெடுத்த உங்களை மாதிரி பொதுஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேட்க என்ன வக்கிருக்கு?”
  வாட்ஸப்பிலிருந்து ஒரு குரல்:
  “என்ன அங்க சத்தம்?”
  சமூகஊடகப்போராளியும் ஊடகப்போராளியும் கோரஸாக:
  “அது ஒண்ணுமில்லம்மா. நாங்க சும்மா சிரிச்சி பேசி வெளாண்டுகிட்டிருக்கோம்

  • evr says:

   நிருபர்: வணக்கம் கேப்டன்
   கேப்டன்: வணக்கம், ஒழுங்கா கேள்வி கேட்டா நானும் ஒழுங்க பதில் சொல்லுவேன்…
   கேளுங்க.
   ?: கேப்டன் தேர்தல் கூட்டணி பற்றி உங்கள் முடிவு என்ன ?
   ?: இப்பதான் நா ஊர்லேந்து வந்திருக்கேன், நியூல் பேப்பர்லாம் பாத்துட்டு அப்பறமா சொல்றேன்
   ?: கலைஞர் உங்களுக்கு கூட்டணி அழைப்பு கொடுத்திருக்காரே அது பற்றி?
   ?: அவன் கெடக்கான் திருட்டு பய அந்தாளு கூட கூட்டணி வைக்க நா என்ன கிருக்கனா

   • Hari says:

    ஜெயலலிதாவும் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார். போயஸ் கார்டன் வேதா நிலைய வாசல், தலைமைச் செயலகம், அ.தி.மு.க அலுவலகம் மற்றும் ஜெயலலிதா கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகள் என்று வாய்ப்புக் கிடைக்கும் இடங்களில் எல்லாம் செய்தியாளர்கள் ஜெயலலிதாவிடமும் கேள்விகள் கேட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தனர். ஜெயலலிதா ‘சிடுசிடு’ முகத்தையே காட்டுவார். இறுக்கமாக இருப்பார். ‘பிரஸ். அமைதி’ என்று அதட்டவும் செய்வார். அதனால், அவர் நடத்தும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஒரு இறுக்கம் இருந்துகொண்டே இருக்கும். இந்த நிலையில், 2011 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்ததும், பத்திரிகையாளர்களை அ.தி.மு.க தலைமைக் கழகத்தில் சந்தித்த ஜெயலலிதா, இனிமேல் நான் உங்களை வாரம் ஒருமுறை சந்திப்பேன். நான் போகும் இடங்களில் எல்லாம் நீங்கள் மைக்கை எடுத்துக்கொண்டு என்னைத் துரத்தத் தேவையில்லை என்று ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டார். சொன்னதுபோல் முதல் வாரம் சந்திக்கவும் செய்தார். ஆனால், அதற்கடுத்த வாரத்தில் இருந்து அந்த பிரஸ்மீட் நடக்கவில்லை. அதன்பிறகு, பத்திரிகையாளர்களும் கேமராவும் தன்னை நெருங்க முடியாத வகையில் ஜெயலலிதா தனக்குத் தானே ஒரு இரும்புத் திரையைப் போட்டுக் கொண்டார். எந்தச் சூழலிலும் கேள்விகளை எதிர்கொண்டு, அதில் தன் நிலை என்ன என்பதை பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கும் ஆற்றல் ஜெயலலிதாவிடம் கிடையாது. அதனால், அவர் அந்த இரும்புத் திரையை அணிந்து கொண்டு ஆட்சி நடத்துகிறார். அவர் அதைத் தனக்குப் போட்டுக் கொண்டதோடு அல்லாமல், தனது அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் தொடங்கி அடிப்படை உறுப்பினர் வரை அனைவரையும் அதற்குள் சிக்க வைத்துள்ளார். பொதுநிகழ்ச்சிகளில் பத்திரிகையாளர்களை பக்கத்திலேயே அனுமதிப்பதில்லை. வார இதழ்களை சட்டமன்றத்திற்குள் அனுமதிப்பதில்லை என்று ஒரு சர்வாதிகாரத்தன்மையோடு அரசாங்கத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். இதற்கு அர்த்தம் ஊடகங்கள் அவரைப் பார்த்து பயப்படுகிறது என்பதல்ல… ஜெயலலிதா ஊடகங்களை எதிர்கொள்ள அஞ்சுகிறார் என்பதே..!
    ஜெயலலிதாவைப் பிடித்துள்ள அந்த அச்சம், அவர் தலைமையின் கீழ் இயங்கும் ஒட்டுமொத்த அரசு எந்திரத்திற்கும் இன்று கடத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்விளைவுதான், கடந்த மாதம் சென்னையை வெள்ளம் மூழ்கடித்து தேசியப் பேரிடர் அளவிற்கு சேதத்தை உருவாக்கிய நிலையிலும் ஒரு முதலமைச்சரை ஊடகங்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. ஊடகங்களைத் தொடர்பு கொள்ள முதலமைச்சரும் விரும்பவில்லை. சரி உடல்நிலையில் கோளாறா? என்று சந்தேகத்தை கிளப்பி செய்தி வெளியிட்டால், அதற்குப் பதில் இல்லை. ஆனால், கேள்வி எழுப்பிய பத்திரிகை மீது அவதூறு வழக்குப் போடப்படுகிறது. அமைச்சர்கள் ஊடகங்களிடம் பேச மறுக்கிறார்கள். குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளைத் தவிர மற்றவர்கள் ஓடி ஒளிகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட இருட்டான அரசாங்கம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
    இதன் முழுக்கட்டுரையை படிக்க விகடன் பக்கத்திற்கு செல்லவும். இக்கட்டுரையில் இருந்த பிறக்கட்சி தலைவர்களின் பெயர்களை நீக்கி விட்டோம்.
    இதுவே ஜெயாவின் சுயரூபம்!

 18. Rajesh says:

  முதலீட்டாளர் மாநாடு நடந்து 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது.
  தமிழக அரசின் நிர்வாகத்தில் சீர்கேடுகள்:-
  தமிழகத்தைத் தேடி வந்த தொழில்கள் எல்லாம் வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று விட்டது பற்றி பெரிய புகார் கூறப்பட்டது. அதற்காக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தப் போகிறோம் என்று அரசு அறிவித்து இரண்டு மூன்று முறை ஒத்தி வைத்து பிறகு 100 கோடி ரூபாய்ச் செலவில் நடத்தப்பட்ட போது, முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 2 லட்சத்து 42 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்தத் தொழில்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதத்தில் அனுமதி கொடுக்கப்படும் என்று மிகப் பெரிய விளம்பரங்கள் செய்து அறிவித்தார். ஆனால் அதற்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு, தொழில்கள் தொடங்கப்பட வில்லை. மாறாக ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சி 5 சதவிகிதத்திலிருந்து 2 சதவிகிதமாகக் குறைந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள்…இதற்கு அடிமைகளிடம் ஏதாவது பதில் உண்டா?

  • Ram says:

   சமூகஊடகப்போராளி:
   “விஜயகாந்த் கேட்டதுல என்ன தப்பு? ஜெயலலிதாகிட்ட நேருக்கு நேரா கேள்வி கேக்க துப்பில்லாத பத்திரிக்கைகாரங்களை மூஞ்சில துப்பி கேட்டா என்ன தப்புன்னுதான் பொது ஜனங்க பேசிக்கறாய்ங்க”.
   ஊடகப்போராளி:
   “எந்த பொதுஜனம் பேசுது அப்படி? காச வாங்கிகிட்டு ஓட்டுப்போடற பொது ஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேக்க என்ன யோக்கியதை இருக்கு? வீட்ல இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு மொத்தமா வாக்குகளை கூறுகட்டி வித்த பொது ஜனம் தானே நீங்க? இருக்குறதுலயே மோசமான முதலமைச்சருக்கு காசுக்காக ஓட்டுபோட்டு தேர்ந்தெடுத்த உங்களை மாதிரி பொதுஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேட்க என்ன வக்கிருக்கு?”
   வாட்ஸப்பிலிருந்து ஒரு குரல்:
   “என்ன அங்க சத்தம்?”
   சமூகஊடகப்போராளியும் ஊடகப்போராளியும் கோரஸாக:
   “அது ஒண்ணுமில்லம்மா. நாங்க சும்மா சிரிச்சி பேசி வெளாண்டுகிட்டிருக்கோம்!

 19. gokul says:

  முடங்கி கிடக்கும் தமிழக அரசு
  2ஆண்டுகள் ஆகியும் கூட்டப்படாத காவல் துறை அதிகாரிகள் கூட்டம்
  கொலையும் கொள்ளையும் தாண்டவம் ஆடுகிறது !!
  இன்னும் இந்த அரசு நீடிக்க வேண்டுமா முடிவெடுங்கள் வாக்காள பெருங்குடி மக்களே்

 20. jeyaanand says:

  தமிழகத்தில் உள்ள எல்லாக் கட்சிகளும் அதிமுக தவிர, கூட்டணிக்கு மண்டையை பியித்துக்கொண்டு ஆளாளுக்கு என்னன்னவோ அறிக்கை விட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்…இங்கேதான் வாசகர்களாகிய நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் எல்லா கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சை துவக்கி விட்டன, ஆனால் அதிமுக மட்டும் எதுவுமே கண்டுக்காமல், கூட்டணி பற்றி கவலைப்படாமல் தன் பணியை செய்து கொண்டு இருக்கிறது…காரணம் என்ன தெரியுமா, மக்களுக்கு அதிமுக மீது அதிருப்தி இல்லை என்ற தகவல்கள் எல்லா மாவட்டத்திலிருந்தும் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன, அதுவுமில்லாமல் போன தேர்தலில் சொன்ன வாக்குறுதிகள் அநேகமாக நிறைவேற்றப்பட்டுகொண்டிருக்கிறது…இலவச பொருட்கள் முற்றிலும் கட்சி வேறுபாடு இல்லாத வண்ணம் கொடுத்தாகி விட்டது…திமுக வுக்கு அதிமுக எவ்வளவோ மேல் என்ற எண்ணம் கட்சி சாரா மற்றும் கட்சி சார்ந்துள்ள மக்கள் மனதில் பதிந்து விட்டது,.இது முக்கியமான ஒரு காரணம்…. இது எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கும் கூட தெரியும் …தெரிந்தும் கூட அவர்கள் தங்கள் சுயநலத்துக்காக வாய் கிழிய பேசி பேசியே மக்களை ஏமாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்….அதிமுக திமுக தவிர்த்து வேறு எந்த கட்சியையும் குறிப்பாக மக்கள் நலக்கூட்டணியையும் மக்கள் முன்னிலை படுத்த போவது இல்லை…இதுவும் தெரிந்த விஷயம்தான்…பாமாகா வுக்கும் சொல்லும் படியாக எந்த செல்வாக்கும் இல்லை,…இதுவும் தெரிந்ததுதான்…தேமுதிக ஏதோ பெரிய செல்வாக்கு உள்ளது போல காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறது, ஆனால் ஜெஜெ க்கு முன்னால் இது வேகாது…பாஜாக வுக்கு தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் மட்டுதான் செல்வாக்கு உண்டு, அதுவும் பொன்னார் கொஞ்சம் நல்ல மனிதர், செய்யக்கூடியவர் என்ற நற்பெயர் நாகர்கோவில் தொகுதி மக்கள் மனதில் உண்டு…மற்றபடி பாஜாகா வுக்கு இங்கு எந்த செலவாக்கும் இல்லை, அதனால்தான் விஜயகாந்த் பாஜாகா வோடு கூட்டு சேர யோசிக்கிறார்…திமுகவின் நிலைதான் இப்போ பரிதாபம்,..அது கூட கூட்டணி சேருவதற்கு எந்த கட்சிகளும் தயாராகவில்லை,..அதுதான் இப்போ கதவை திறந்து வைத்து கொண்டு வழி மேல் விழி வைத்து காத்துகொண்டு இருக்கிறது…இந்த நிலைமைக்கு திமுக தள்ளப்பட்டுள்ளது மிகவும் பரிதாபமான ஒன்றுதான்…இதை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டதால்தான் அதிமுக கூட்டணி பயம் எதுவும் இல்லாமல் தன்னந்தனியாக தேர்தலை சந்திக்க தயாராகிக்கொண்டு இருக்கிறது…அதுவுமில்லாமல் மற்ற கட்சிகளுக்கு பிரியும் ஓட்டுகள் அதிமுக வுக்கு சாதகமாகத்தான் இருக்கப்போகின்றன…நீங்கள் நினைக்கலாம் சென்னை வெள்ளம் அதிமுக வுக்கு பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கலாம் என்று…கண்டிப்பாக அது எந்த பாதிப்பையும் உண்டாக்க போவதில்லை, ஏனென்றால் சென்னை, கடலூர் போன்ற வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்ட இடங்களில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் எதிர்ப்பு அலை இருக்குமே தவிர இது ஒன்று பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்க போவது இல்லை, ஏனென்றால் இதை ஊதி பெரிதாக்கி ஊடகங்களில் பரப்பிவிட்டது எதிர்க்கட்சிகள்தான்…இப்போ நிலைமை ஓரளவுக்கு சீராகி விட்டது,வெள்ள நிவாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.. அதுவும் தேர்தலுக்கு முன்னால் எப்படியும் மக்களின் தேவைகள் நிறைவேற்றி வைக்கப்படும்..அப்புறம் என்ன கவலை, நமது மக்கள் அதையும் மறந்து விடுவார்கள்…அப்போதும் இந்த எதிர்கட்சிகள் இதைத்தான் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் வேறு பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லாமல்…எனவே வாசகர்களுக்கு இது புரிந்து இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்…அதனால்தான் இதை எல்லாம் புரிந்து கொண்ட அதிமுக மிக எளிதாக வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் தன் பணியை எந்த கவலையும் இல்லாமல் செய்து கொண்டு இருக்கிறது…

  • kutti says:

   உங்கள எல்லாம் பாத சிரிப்பு தான்யா வருது . முதலில் மக்கள் என நினைகிறார்கள் என்று பாருங்கள் , பிறகு கூட்டணி பத்தி யோசிப்போம் , இபோ இருக்க நிலைமைக்கு DMK & ADMK ஆத்தாவும் வேண்டாம் , தாத்தாவும் வேண்டாம் , இரண்டுமே வேண்டாம் என்று நினைக்கும் போது , விஜயகாந்த் போய் DMK தாத்தா உடன் கூட்டணி வைத்தால் விஜயகாந்த் மானமும் சேர்ந்து காற்றில் பறந்து விடும். need சகாயம் IAS for CM 2016.

  • Rajesh says:

   முதலீட்டாளர் மாநாடு நடந்து 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது.
   தமிழக அரசின் நிர்வாகத்தில் சீர்கேடுகள்:-
   தமிழகத்தைத் தேடி வந்த தொழில்கள் எல்லாம் வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று விட்டது பற்றி பெரிய புகார் கூறப்பட்டது. அதற்காக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தப் போகிறோம் என்று அரசு அறிவித்து இரண்டு மூன்று முறை ஒத்தி வைத்து பிறகு 100 கோடி ரூபாய்ச் செலவில் நடத்தப்பட்ட போது, முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 2 லட்சத்து 42 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்தத் தொழில்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதத்தில் அனுமதி கொடுக்கப்படும் என்று மிகப் பெரிய விளம்பரங்கள் செய்து அறிவித்தார். ஆனால் அதற்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு, தொழில்கள் தொடங்கப்பட வில்லை. மாறாக ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சி 5 சதவிகிதத்திலிருந்து 2 சதவிகிதமாகக் குறைந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள்…இதற்கு அடிமைகளிடம் ஏதாவது பதில் உண்டா?

  • Ram says:

   சமூகஊடகப்போராளி:
   “விஜயகாந்த் கேட்டதுல என்ன தப்பு? ஜெயலலிதாகிட்ட நேருக்கு நேரா கேள்வி கேக்க துப்பில்லாத பத்திரிக்கைகாரங்களை மூஞ்சில துப்பி கேட்டா என்ன தப்புன்னுதான் பொது ஜனங்க பேசிக்கறாய்ங்க”.
   ஊடகப்போராளி:
   “எந்த பொதுஜனம் பேசுது அப்படி? காச வாங்கிகிட்டு ஓட்டுப்போடற பொது ஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேக்க என்ன யோக்கியதை இருக்கு? வீட்ல இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு மொத்தமா வாக்குகளை கூறுகட்டி வித்த பொது ஜனம் தானே நீங்க? இருக்குறதுலயே மோசமான முதலமைச்சருக்கு காசுக்காக ஓட்டுபோட்டு தேர்ந்தெடுத்த உங்களை மாதிரி பொதுஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேட்க என்ன வக்கிருக்கு?”
   வாட்ஸப்பிலிருந்து ஒரு குரல்:
   “என்ன அங்க சத்தம்?”
   சமூகஊடகப்போராளியும் ஊடகப்போராளியும் கோரஸாக:
   “அது ஒண்ணுமில்லம்மா. நாங்க சும்மா சிரிச்சி பேசி வெளாண்டுகிட்டிருக்கோம்……..

  • EVR says:

   ஞ்ச துண்டு தினமும் கூவி கூவி கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்தார் . எந்த கட்சியும் இவரை கண்டு கொள்ளவில்லை . வேறு வழி இல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழைப்பு விடுத்தார் . காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை பதவி வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர் . முதலில் அவர்கள் கேட்கும் தொகுதியை இவர் கொடுப்பாரா >>>>> மேலும் ராகுல் காந்தி இவரை வெறுத்து ஒதுக்கி வைத்து உள்ளார் . காங்கிரஸ் கட்சி தனியாகவோ அல்லது ராமதாஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்து கொண்டு போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளது . விஜயகாந்த் தேர்தல் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் நாள் வரை கூட்டணி பேரம் பேசுவார் . இதனால் மஞ்ச துண்டும் , இளைஞர் அணி தாத்தா சுடாலின் இருவருக்கும் சண்டைகள் வரும் .அதன் எதிரொலி தேர்தலில் வெளிப்படும் . வரும் தேர்தலில் மஞ்ச துண்டுடன் யார் கூட்டணி வைத்து கொண்டாலும் அது தான் அவர்களின் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு முற்று புள்ளி வைக்கும் இறுதி தேர்தல் ஆக இருக்கும் . இம்முறை கட்டு மரம் கரை சேராது . இனி அழுமூஞ்சி ஆட்டம் நிறைய இருக்கும் . எதிர் கட்சிகளின் வளர்ச்சிக்கு மஞ்ச துண்டு நன்றாக உதவி செய்வார் .

  • Babu says:

   வெள்ள நிவாரணப் பணம்! அமோக சுருட்டல்!
   “”இன்றுவரை எங்கள் வீடுகளுக்கு மின்சாரம் இல்லை. வெள்ளத்தை வடிய வைக்கத் தோண்டிய குழிகளில் இன்றுவரை தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறது. குடிசைக்குள் நுழைய முடியாமல் கைக்குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு ஒருவேளை சாப்பாட்டிற்கே வழி இல்லாமல் பட்டினியால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்துக்கொண்டிருக்கிறோம்” என கண்ணீர் மல்கக் கதறும் சுகன்யாவின் சோகத்தைக் கேட்க அங்கே யாருமில்லை. சுகன்யா வசிக்கும் தாம்பரம் வரதராஜபுரம் சுற்றுப்பகுதி முழுவதும் இதே நிலைமைதான் என்பதை டெடல், ராஜா ஆகியோரும் உறுதி செய்கிறார்கள். “”இந்தப் பகுதியில் வெள்ளநீரை அடையாறுக்கு எடுத்துச் செல்லும் பார்ப்பான் கால்வாயை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டினார்கள் என்ற அம்பேத்கர் புதுநகர் நகரைச் சேர்ந்த 110 வீடுகளை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் புல்டோசர் மூலம் இடித்துத் தள்ளினர். இதே பார்ப்பான் கால்வாயை முழுமையாக ஆக்கிரமித்து “பேஸ்’ என்கிற கட்டுமான நிறுவனம் அபார்ட் மெண்ட்டுகளை கட்டியிருக்கிறது. தங்களுக்கு நெருக்கமான அந்த நிறுவனம் கட்டிய கட்டடம் தப்பித்துவிட்டது. பார்ப்பான் கால்வாயை அகலப்படுத்தும் அரசு அதிகாரிகளின் அதிரடி நட வடிக்கையும் பாதியிலேயே நிற் கிறது. தாம்பரத்தையும் மதுரவாய லையும் இணைக்கும் புறவழிச் சாலையும் பார்ப்பான் கால்வாயின் மீதுதான் அமைந்துள்ளது. அதையும் அரசு கண்டுகொள்ள வில்லை” என்கிறார் தாம்பரம் கணேசன். சென்னையைத் தாண்டியும் இதே நிலைதான். விழுப்புரம் மாவட்டம் கல்வராயன் மலைப் பகுதியில் பெய்த மழை விவ சாயத்தைப் பெரிதும் பாதித்து விட்டது. விவசாயிகள் ஆயிரம் பேர் அழுகிய பயிர்களுடன் வந்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரை சந்தித்து நிவாரணம் கேட்டுப் போராட்டம் நடத்தினார்கள். மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட திருநாவலூர் ஒன்றியத்தின் ஐந்து ஏரிகளும் மூன்று முறை உடைந் தது. மூன்று முறையும் ஏரிகளைப் பலப்படுத்தியதாக பொ.ப.துறை கணக்கு காண்பித்தது. பாதிக்கப் பட்டவர்களைக் கணக்கிட்டு நிவாரணம் தர அ.தி.மு.க. ஒ.செ. செண்பகவேல், கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்திருக்கிறார். மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள். கடலூர் மாவட்டத்தில் நிவாரணக் கணக்கெடுக்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் தங்களை தரக்குறைவாக நடத்துவதாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர். “அந்த மாவட்ட வெள்ள நிவாரணத்திற்காக 300 கோடி ரூபாய் செலவு செய்ததாகவும், இதரச் செலவுகளாக 150 கோடி ரூபாய் செலவு செய்ததாகவும் பொதுப்பணித்துறை சொல்கிறது. முறையான கணக்கு இல்லை என சென்னையிலிருந்து ஒரு சிறப்புக்குழு வந்து கலெக்டர் சுரேஷ்குமாரின் அலுவலகத்தை சோதனை செய்துவிட்டுப் போயிருக்கிறது’ என்கிறார் கள் கடலூர் மாவட்ட அரசு ஊழியர்கள். கலெக்டருக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் கேட்டால், “”450 கோடி ரூபாய் எப்படி செலவு செய்யப்பட்டது என சிறப்பு அதிகாரியாக கடலூருக்கு வந்த ககன்தீப்சிங் பேடிக்கும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஓ.பிஎஸ்.க்கும், மாவட்ட அமைச்சர் சம்பத்திற்கும்தான் தெரியும்னு சொல்றாரு கலெக்டர். சாப்பாட்டுக்கு 40 கோடின்னு கணக்கு காட்டுறார்” என்கிறார்கள். சென்னைக்குப் பக்கத்தில் உள்ள திருவள்ளூரில் அ.தி.மு.க.வினர் ஒருசில குறிப்பிட்ட ஏரியாக்களில் மட்டும் கணக்கெடுத்து அவர்களுக்கு நெருக்கமான வர்களுக்கு மட்டுமே நிவாரணம் கிடைக்கும் வேலையை லோக்கல் அமைச்சர் ரமணா டீம் அவரது அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்து மேற்கொள்கிறது. 5 ஆயிரத்தில் ஆயிரம் கமிஷனாம். திருநின்றவூர் பகுதியில் உள்ள பெரியார் நகரில் இன்றளவும் 5000 வீடுகளைச் சூழ்ந்துள்ள வெள்ளம் வடிய வில்லை. “”ஏரியில் மீன் வளர்க்கும் பேரூராட்சித் தலைவர் ரவி, மதகுகளைத் திறந்துவிட மறுக்க… மக்கள் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு கோபத்தில் தவிக்கிறார்கள்” என்கிறார்கள் திருவள்ளூர் மாவட்ட மக்கள். “”சென்னை நகரில் நிவாரணக் கணக் கெடுப்பில் யார் வேண்டுமென்றாலும் தங்களது பெயரை பதிவு செய்யலாம். வீடு பெறவேண்டு மென்றால் 1 லட்ச ரூபாய், பாதிப்பே இல்லாமல் வெள்ள நிவாரணத் தொகை 5,000 ரூபாய் பெற 2,500 ரூபாய் லஞ்சம் என ரேட்டை ஃபிக்ஸ் செய்து அடாவடி வசூலில் அதிகாரிகளுடன் கூட்டணிப் போட்டு அ.தி.மு.க.வினர் வசூல் வேட்டையில் இறங்கி கோடிக் கணக்கில் சுருட்டிக்கொண்டிருக்கின்றனர்” என்கிறார்கள் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை மக்கள்

   • Rajesh says:

    பற்றாக்குறை நோயால் தமிழகம் அவதி. ஏன் பற்றாக்குறை வராது, செம்மொழி மாநாடு என்ற பேரில் 1200 கோடி ரூபாயை நாசம் செய்தீர்களே, 1200 கோடி ரூபாயில் தண்ணீர் தொட்டி சட்டமன்றம் கட்டி வீணடிதீர்களே, அதற்கும் 2 கோடி ரூபாய் வேஸ்ட் செய்து செட்டிங் டூம் போட்டு வீணடிதீர்களே, சேது சமுத்திர திட்டத்தில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடலில் கொட்டினீர்களே, இலவச தொலைகாட்சிக்கு 1,20,000 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தண்டமாக செலவு செய்தீர்களே?பாலம் கட்டுகிறேன் பேர்வழி என்று பல ஆயிரம் கோடி ருபாய் ச்வாஹா செய்தீர்கள், அந்த அண்ணா நூலகத்தில் எவ்வளவு கொள்ளை அடித்தீர்கள்? இந்த திட்டங்களில் எவ்வளவு கொள்ளையடிதீர்களோ அந்த கடவுளுக்கே வெளிச்சம். அந்த மலைகோட்டையாவது விட்டுவையா என்று கட்டுமரம் நேருவை செல்லமாக கிண்டல் செய்யும் அளவிற்கு கொள்ளையடித்தீர்களே… இவ்வளவும் தண்டமாக செலவு செய்துவிட்டு கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு வழித்து நக்கி துடைத்துவிட்டு சென்றால் எப்படி பற்றாக்குறை வராமல் இருக்கும்? இந்த பற்றாக்குறை தீரவேண்டும் என்றால் நீங்கள் 2G யில் அடித்து வைத்துள்ள அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் (1.76 லட்சம் கோடி) யில் இருந்து அரசு கஜானாவில் 30 சதவிகிதம் சேர்த்தாலே ஐந்து வருடத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பட்ஜெட் போடலாம். அப்படி செய்வீர்களா? செய்யமாட்டீர்களே, அந்த 2G பணத்தில் கை வைக்க உங்களுக்கு மனசே வராதே… நாங்கள் வியர்வை சிந்தி சம்பாதித்து கட்டிய வரி பணத்தை எங்கோ ஒரு தீவில் யாருக்கும் பயன்படாமல் பதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்களே, இது ஞாயமா? 1.76 லட்சம் கோடி ரூபாயை எத்தனை கட்டுகளாக கட்டலாம், எத்தனை மூட்டைகளில் கட்டலாம், எத்தனை கண்ட்டைனர்கள் ஏற்றலாம் என்று தொலைக்காட்சி செய்தியில் பார்த்ததில் இருந்து பிரமித்து போய்விட்டேன். இவ்வளவு பணத்தையும் என்ன தான் செஞ்சீங்க? எங்க தான் ஒளிச்சி வச்சிருக்கீங்க? எங்கள பார்த்தா உங்களுக்கு பாவமா இல்லையா? கொஞ்சம் பெரிய மனசு வச்சி அதுல பாதி அரசு கஜானாவில் சேர்க்க கூடாதா மிஸ்டர் கட்டுமரம்? அமலாக்க துறைக்கு பயந்து நீங்களும் செலவு பண்ண முடியாமல், நாங்களும் செலவு செய்யாமல் எங்கோ கேட்பாரற்று பதுக்கி வச்சிருக்கீங்களே, இது உங்களுக்கே ஞாயமா? சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டோட கடன் தீரவேண்டும் என்று உண்மையில் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கும் என்றால் 2G பணத்தை அரசிடம் ஒப்படையுங்கள், அப்படி நீங்கள் செய்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒட்டு போடுறோம். சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி சுடலையன் பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. சட்டக்கல்லூரி வாசலில் ஒரு மாணவனை அடித்து கொன்றது சட்டம் ஒழுங்கா? இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிவேலை நடு ரோட்டில் வெட்டி கொன்று, அவர் உயிருக்கு போராடியபோது போலீஸ் காரர்கள் வேடிக்கை பார்த்தது சட்டம் ஒழுங்கா? ஒரு கவுன்சிலர் மகன் ஒட்டு மொத்த ட்ராபிக் ஜாம் செய்தது சட்டம் ஒழுங்கு, தாகி கொன்றபோது ஏன் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை? சுடலை சார், நீங்கள் என்ன தான் செங்கண்ணனை பல்லக்கில் வைத்து தூக்கி சென்றாலும் அவரு உங்களுடன் கூட்டணிக்கு வர போவதில்லை. நீங்க அதிக தொகுதிகளை ஒத்துக்கிறேன் என்று கட்டம் கட்டி அவரை தோற்கடித்து விடுவீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும், அதனால் நீங்க என்ன தான் சோப்பு போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது.

 21. babu says:

  கூவி கூவி பார்கின்றார்..கூட்டணிக்கு யாருமே வர சம்மதிக்க மாட்டேன்கிறார்கள்..ஆட்சியில் பங்கு கொடுத்தால் மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி என்று காங்கிரஸ் சொல்லியும் கூட இப்போது காங்கிரசுக்கு இடமுண்டு என்கிறார்..அவர் பெத்த பிள்ளையோ.. எவரையும் வெத்திலை பாக்கு வைத்து கூட்டணிக்கு அழைக்கவில்லை என்கிறார்..ஒரே குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கின்றது திமுக..தீயசக்தி தீண்டதாகாத கட்சியாக ஆகிப்போனதே..

  • ramesh says:

   மகன் இல்லை என்று கூறினார். .. தந்தை உண்டு என்பார். .. அப்பத்தான் கூட்டணி பற்றி பேரம் பேச முடியும்.

  • samy says:

   இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே? கழுதை கெட்டால் குட்டி சுவரு…ஊழலும் கொள்ளையும் பிரிக்க முடியாதது…ரெண்டு கட்சியும் ஜாடிக்கேத்த மூடி..காங்கிரசும் மவுனம் சாதித்தால் தலைவர் மனம் உடைந்து அதிமுக தலைமை நிலையத்துக்கு கூட்டணி குறித்து பேச ஆளை அனுப்புவார் என்று அதிர் பார்கிறேன்..

  • Rajesh says:

   முதலீட்டாளர் மாநாடு நடந்து 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது.
   தமிழக அரசின் நிர்வாகத்தில் சீர்கேடுகள்:-
   தமிழகத்தைத் தேடி வந்த தொழில்கள் எல்லாம் வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று விட்டது பற்றி பெரிய புகார் கூறப்பட்டது. அதற்காக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தப் போகிறோம் என்று அரசு அறிவித்து இரண்டு மூன்று முறை ஒத்தி வைத்து பிறகு 100 கோடி ரூபாய்ச் செலவில் நடத்தப்பட்ட போது, முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 2 லட்சத்து 42 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்தத் தொழில்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதத்தில் அனுமதி கொடுக்கப்படும் என்று மிகப் பெரிய விளம்பரங்கள் செய்து அறிவித்தார். ஆனால் அதற்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு, தொழில்கள் தொடங்கப்பட வில்லை. மாறாக ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சி 5 சதவிகிதத்திலிருந்து 2 சதவிகிதமாகக் குறைந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள்…இதற்கு அடிமைகளிடம் ஏதாவது பதில் உண்டா.?

  • Ram says:

   சமூகஊடகப்போராளி:
   “விஜயகாந்த் கேட்டதுல என்ன தப்பு? ஜெயலலிதாகிட்ட நேருக்கு நேரா கேள்வி கேக்க துப்பில்லாத பத்திரிக்கைகாரங்களை மூஞ்சில துப்பி கேட்டா என்ன தப்புன்னுதான் பொது ஜனங்க பேசிக்கறாய்ங்க”.
   ஊடகப்போராளி:
   “எந்த பொதுஜனம் பேசுது அப்படி? காச வாங்கிகிட்டு ஓட்டுப்போடற பொது ஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேக்க என்ன யோக்கியதை இருக்கு? வீட்ல இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு மொத்தமா வாக்குகளை கூறுகட்டி வித்த பொது ஜனம் தானே நீங்க? இருக்குறதுலயே மோசமான முதலமைச்சருக்கு காசுக்காக ஓட்டுபோட்டு தேர்ந்தெடுத்த உங்களை மாதிரி பொதுஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேட்க என்ன வக்கிருக்கு?”
   வாட்ஸப்பிலிருந்து ஒரு குரல்:
   “என்ன அங்க சத்தம்?”
   சமூகஊடகப்போராளியும் ஊடகப்போராளியும் கோரஸாக:
   “அது ஒண்ணுமில்லம்மா. நாங்க சும்மா சிரிச்சி பேசி வெளாண்டுகிட்டிருக்கோம்,,

  • EVR says:

   ஞ்ச துண்டு தினமும் கூவி கூவி கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்தார் . எந்த கட்சியும் இவரை கண்டு கொள்ளவில்லை . வேறு வழி இல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழைப்பு விடுத்தார் . காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை பதவி வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர் . முதலில் அவர்கள் கேட்கும் தொகுதியை இவர் கொடுப்பாரா >>>>> மேலும் ராகுல் காந்தி இவரை வெறுத்து ஒதுக்கி வைத்து உள்ளார் . காங்கிரஸ் கட்சி தனியாகவோ அல்லது ராமதாஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வைத்து கொண்டு போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளது . விஜயகாந்த் தேர்தல் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் நாள் வரை கூட்டணி பேரம் பேசுவார் . இதனால் மஞ்ச துண்டும் , இளைஞர் அணி தாத்தா சுடாலின் இருவருக்கும் சண்டைகள் வரும் .அதன் எதிரொலி தேர்தலில் வெளிப்படும் . வரும் தேர்தலில் மஞ்ச துண்டுடன் யார் கூட்டணி வைத்து கொண்டாலும் அது தான் அவர்களின் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு முற்று புள்ளி வைக்கும் இறுதி தேர்தல் ஆக இருக்கும் . இம்முறை கட்டு மரம் கரை சேராது . இனி அழுமூஞ்சி ஆட்டம் நிறைய இருக்கும் . எதிர் கட்சிகளின் வளர்ச்சிக்கு மஞ்ச துண்டு நன்றாக உதவி செய்வார் .

  • Babu says:

   ) தமிழகத்தின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் விதமாக இந்த ஐந்தாண்டு காலங்களில் ஏதேனும் ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, நிதி ஒதுக்கி, பணி நடைபெறுவதாக கூற முடியுமா? அதிமுக ஆதரவாளர்களால் விவாதிக்க தான் முடியுமா??
   நிச்சயம் முடியாது. ஏனென்றால் அறிவித்தவைகள் அனைத்துமே ஏட்டு அறிவிப்புக்கள் மட்டுமே!
   பிறகு ஏன் ஜெயலலிதாவை மீண்டும் இங்கே தலைதூக்க விட வேண்டும்.

   • Rajesh says:

    பற்றாக்குறை நோயால் தமிழகம் அவதி. ஏன் பற்றாக்குறை வராது, செம்மொழி மாநாடு என்ற பேரில் 1200 கோடி ரூபாயை நாசம் செய்தீர்களே, 1200 கோடி ரூபாயில் தண்ணீர் தொட்டி சட்டமன்றம் கட்டி வீணடிதீர்களே, அதற்கும் 2 கோடி ரூபாய் வேஸ்ட் செய்து செட்டிங் டூம் போட்டு வீணடிதீர்களே, சேது சமுத்திர திட்டத்தில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடலில் கொட்டினீர்களே, இலவச தொலைகாட்சிக்கு 1,20,000 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தண்டமாக செலவு செய்தீர்களே?பாலம் கட்டுகிறேன் பேர்வழி என்று பல ஆயிரம் கோடி ருபாய் ச்வாஹா செய்தீர்கள், அந்த அண்ணா நூலகத்தில் எவ்வளவு கொள்ளை அடித்தீர்கள்? இந்த திட்டங்களில் எவ்வளவு கொள்ளையடிதீர்களோ அந்த கடவுளுக்கே வெளிச்சம். அந்த மலைகோட்டையாவது விட்டுவையா என்று கட்டுமரம் நேருவை செல்லமாக கிண்டல் செய்யும் அளவிற்கு கொள்ளையடித்தீர்களே… இவ்வளவும் தண்டமாக செலவு செய்துவிட்டு கஜானாவை காலி செய்துவிட்டு வழித்து நக்கி துடைத்துவிட்டு சென்றால் எப்படி பற்றாக்குறை வராமல் இருக்கும்? இந்த பற்றாக்குறை தீரவேண்டும் என்றால் நீங்கள் 2G யில் அடித்து வைத்துள்ள அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் (1.76 லட்சம் கோடி) யில் இருந்து அரசு கஜானாவில் 30 சதவிகிதம் சேர்த்தாலே ஐந்து வருடத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் பட்ஜெட் போடலாம். அப்படி செய்வீர்களா? செய்யமாட்டீர்களே, அந்த 2G பணத்தில் கை வைக்க உங்களுக்கு மனசே வராதே… நாங்கள் வியர்வை சிந்தி சம்பாதித்து கட்டிய வரி பணத்தை எங்கோ ஒரு தீவில் யாருக்கும் பயன்படாமல் பதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்களே, இது ஞாயமா? 1.76 லட்சம் கோடி ரூபாயை எத்தனை கட்டுகளாக கட்டலாம், எத்தனை மூட்டைகளில் கட்டலாம், எத்தனை கண்ட்டைனர்கள் ஏற்றலாம் என்று தொலைக்காட்சி செய்தியில் பார்த்ததில் இருந்து பிரமித்து போய்விட்டேன். இவ்வளவு பணத்தையும் என்ன தான் செஞ்சீங்க? எங்க தான் ஒளிச்சி வச்சிருக்கீங்க? எங்கள பார்த்தா உங்களுக்கு பாவமா இல்லையா? கொஞ்சம் பெரிய மனசு வச்சி அதுல பாதி அரசு கஜானாவில் சேர்க்க கூடாதா மிஸ்டர் கட்டுமரம்? அமலாக்க துறைக்கு பயந்து நீங்களும் செலவு பண்ண முடியாமல், நாங்களும் செலவு செய்யாமல் எங்கோ கேட்பாரற்று பதுக்கி வச்சிருக்கீங்களே, இது உங்களுக்கே ஞாயமா? சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டோட கடன் தீரவேண்டும் என்று உண்மையில் உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கும் என்றால் 2G பணத்தை அரசிடம் ஒப்படையுங்கள், அப்படி நீங்கள் செய்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒட்டு போடுறோம். சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி சுடலையன் பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. சட்டக்கல்லூரி வாசலில் ஒரு மாணவனை அடித்து கொன்றது சட்டம் ஒழுங்கா? இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிவேலை நடு ரோட்டில் வெட்டி கொன்று, அவர் உயிருக்கு போராடியபோது போலீஸ் காரர்கள் வேடிக்கை பார்த்தது சட்டம் ஒழுங்கா? ஒரு கவுன்சிலர் மகன் ஒட்டு மொத்த ட்ராபிக் ஜாம் செய்தது சட்டம் ஒழுங்கு, தாகி கொன்றபோது ஏன் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை? சுடலை சார், நீங்கள் என்ன தான் செங்கண்ணனை பல்லக்கில் வைத்து தூக்கி சென்றாலும் அவரு உங்களுடன் கூட்டணிக்கு வர போவதில்லை. நீங்க அதிக தொகுதிகளை ஒத்துக்கிறேன் என்று கட்டம் கட்டி அவரை தோற்கடித்து விடுவீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும், அதனால் நீங்க என்ன தான் சோப்பு போட்டாலும் வேலைக்கு ஆகாது.

 22. hari says:

  நிருபர்: வணக்கம் கேப்டன்
  கேப்டன்: வணக்கம், ஒழுங்கா கேள்வி கேட்டா நானும் ஒழுங்க பதில் சொல்லுவேன்…
  கேளுங்க.
  ?: கேப்டன் தேர்தல் கூட்டணி பற்றி உங்கள் முடிவு என்ன ?
  ?: இப்பதான் நா ஊர்லேந்து வந்திருக்கேன், நியூல் பேப்பர்லாம் பாத்துட்டு அப்பறமா சொல்றேன்
  ?: கலைஞர் உங்களுக்கு கூட்டணி அழைப்பு கொடுத்திருக்காரே அது பற்றி?
  ?: அவன் கெடக்கான் திருட்டு பய அந்தாளு கூட கூட்டணி வைக்க நா என்ன கிருக்கனா
  ?: மக்கள் நல கூட்டியக்கம் வைகோ அழைப்பு பற்றி என்ன நினைக்கிறிங்க கேப்டன்?
  ?: போன மாசம் 5 கட்சி கூட்டணி இந்த மாசம் மக்கள் நல கூட்டியக்கம்
  அடுத்த மாசம் அவரு எந்த கட்சினே தெரியாது, அவர விடுங்க இப்புடிதான் காமெடி பண்ணுவாரு வேற கேளுங்க
  ?: கூட்டணிக்கு நீங்கள் வருவதாக தமிழிசை சொல்கிறாரே அது பற்றி?
  ?: இப்புடிதான் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கும் பாசமா கூப்டாங்க நானும் கூட்டணிக்கு ஒத்துகிட்டேன், ஜெயிச்சதுக்கு அப்றம் ஒரு பயலும் என்ன மதிக்க மாட்றான், அவங்களே எல்லா முடிவும் எடுத்துக்குறாங்க…அந்த பொம்பளைய பத்தி பேசாதிங்க அதுவும் அது மண்டையும்
  ?: நீங்க முதல்வரா வருவீங்கனு நம்பிக்கை இருக்கா கேப்டன்
  ?: யாரு நீ ஜெயா டிவிகாரனா உன்ன யாரு உள்ள விட்டது, யாரு இப்புடி கேள்வி கேட்க சொன்னது, அந்தாள வெளிய அனுப்புங்க, பேட்டிய முடிங்க நா கெளம்புறேன்
  ?: கேப்டன் கடைசியா ஒரு கேள்வி!
  எல்லாரும் உங்கள குடிகாரன்னு சொல்றாங்களே
  ?: லிவர புடுங்க தரேன் டெஸ்ட்டு பண்ணி பாத்துக்குறிங்களா ..போங்கயாங் வெக்கங்கெட்ட பயலுகளா
  தூக்கி அடிச்சிடுவேன் பாத்துக்க ?
  ?: ??????????

  • Babu says:

   ) தமிழகத்தின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் விதமாக இந்த ஐந்தாண்டு காலங்களில் ஏதேனும் ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, நிதி ஒதுக்கி, பணி நடைபெறுவதாக கூற முடியுமா? அதிமுக ஆதரவாளர்களால் விவாதிக்க தான் முடியுமா??
   நிச்சயம் முடியாது. ஏனென்றால் அறிவித்தவைகள் அனைத்துமே ஏட்டு அறிவிப்புக்கள் மட்டுமே!
   பிறகு ஏன் ஜெயலலிதாவை மீண்டும் இங்கே தலைதூக்க விட வேண்டும்.

   • guru says:

    திமுக கார்பரேஷன் மூலம் பணத்தை கொடுத்து வெளியிட்ட பொய்யான கணிப்பு இது அதிமுக மேல் அதிருப்தி இருந்தாலும் அதிமுகவிற்கு மற்று என்று திமுகவை மக்கள் நினைக்கவில்லை திமுக விற்கு ஓட்டுபோடுவது மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டையே கொளுத்துவதுபோல் ஆகும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். தேமுதிகவை வளைக்கவும், மக்களை திசைதிருப்ப திமுக தொடர்ந்து பொய்யான கருத்து கணிப்புகளை வெளியிட்டு வருவது மக்கள் அறிந்த ரகசியமே

 23. Nirmala says:

  70 களை கடந்து கொண்டிருக்கும் ஜெயலலிதாவும் 90 களை கடந்து கொண்டிருக்கும் கருணாநிதியும் அரசியல் பணிக்கு தயவு செய்து ஓய்வு கொடுத்து நல்ல துடிப்பும் அறிவாற்றலும் செயலாற்றலும் கொண்டவருக்கு முதல்வர் பதவியை வழங்குவோம் தமிழக மக்களே!!.

  செய்த தவறையே திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டாம்.

  40 ஆண்டுகள் தமிழகத்தை ஆண்டவர்கள் நமக்கு செய்தது பச்சை துரோகம்.

  பஞ்சம்

  வெள்ளம்

  வறட்சி

  வறுமை

  விவசாயத்தை நசுக்கினார்கள்.

  ஏரி குளங்கள் நம் கண் முன்னே சூரையாடப்பட்டு பண கல்வி வள்ளல்களின் கைகளில் அகப்பட்டது.

  IAS அதிகாரிகள் ஆட்சியாளர்களிடம் கை கட்டி ராஜா செய்யும் அவலம்.

  ஆறுகள் மலடாக மண்ணை வாரி பொன்னை சேர்த்தனர் பாவிகள்.

  இலவசங்களையும் ,சாராயத்தையும் கொடுத்து சமூக சீர்கேட்டுக்கு வழி செய்தனர் மூடர்கள்.

  அரசின் அதிகாரிகள் ஆண்ட கட்சிகளின் ஏஜன்டுகளாகி மக்கள் வயிற்றில் அடித்து பெரும் பொருள் ஈட்டுகின்றனர் இன்னமும்.

  லஞ்சமும், ஊழலும் கொழுத்து கோலோச்சுகிறது எல்லா துறைகளிலும்.

  IPS படித்த காவல் துறை சுய அதிகாரம் இன்றி ஆட்சியாளர்களின் ஏவல் துறை ஆனது.

  குற்றம் செய்தவனை தப்பு விக்க அரசு ஊழியனுக்கு சங்கம்.

  பட்டா சிட்டா ஆவணப் பதிவு, ரேஷன் கார்டு எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் தான் அரசு அலுவலங்களுக்கு தேடி சென்று பெற வேண்டும்.
  அதுவும் கூட அவ்வளவு எளிதாக அல்ல.

  விவசாயம் செய்து வாழுதல் முறை கேவலமாக்கப் பட்டது.

  கல்வி நிலையங்கள் யாவும் ஆண்ட கட்சிகளின் குண்டர்களின் சொத்தானது.

  சரியான திட்டமிடுதல் இன்றி தமிழகத்தில் மின் வெட்டு அமலுக்கு வந்து நம்மை கற்காலத்துக்கு அழைத்துச்சென்று விட்டனர் பாவிகள்.

  திட்டமிட்டு
  சென்னையை சுற்றியே குவியும் வேலை வாயய்ப்புகள் இதனால் மக்களுக்கு ஏற்படும் நேரடி மற்றும் மறை முகமான இழப்புகள்.
  இதனால் மாறி வரும் கிராமங்கள்.

  லஞ்சம் ஊழலில் உருவாகும் சாலைகள். அதனால் உருவாகும் தரமற்ற சாலைகள்.ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை போடும் சாலைகள் இப்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும்…சில இடங்களில் போட்டதாகவும் கணக்கு.

  பள்ளி செல்லும் மாணவ மணிகள் மதுபான குடியின் பிடியில்.

  தரமற்ற அரசு பள்ளிகள் அதனால் பெருகும் தனியார் பள்ளிகள் கல்விக் கொள்ளையில் .

  தொழில்கள் நசிந்தது.

  பணப் புழக்கம் குறைந்தது.

  கேள்வி கேட்கும் சாமானியன் தாக்கப் படுகிறான்.

  பஞ்சாயத்தின் பிரதிநிதிகள் பணத்தில் புரளுகிறார்கள்.
  மக்கள் சேவை பின்னுக்கு தள்ளப் படுகிறது.

  நெல் கரும்பு தானியம் தோட்டப்பயிர் வாழை மரவள்ளி என எந்த பயிருக்கும் பாதுகாப்பில்லை.
  போட்டனுக்கும் மதிப்பில்லை.

  விலைவாசி விண்ணை முட்டுகிறது சாமானியனுக்கு மூச்சு முட்டுகிறது.

  உணவுப் பொருட்கள் அனைத்தும் கலப்படம்.

  தண்ணீருக்ககாக பிற மாநிலங்களின் கடைக்கண் பார்வைக்கு ஏங்குகிறோம்.
  வெள்ளத்தால் தமிழகத்திற்கு வெளி மாநில மணல் குவியல் கொள்ளைக்கு இங்கு தங்கினாலே போதும்.

  கடலிலில் எவ்வளவு தண்ணீர் வீணாக போனாலும் கவலைப் படாத ஈன ஜென்மங்கள்.

  ஒரே ஒரு மழை நீர் சேமிப்புத்திட்டம் அதுவும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதையும் சரியாக செயல்படுத்தவில்லை.

  விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கான சேமிப்பு கட்டமைப்புகள் எங்கே?.

  நெல் 1000 ரூபாய் அரிசி 2500 ரூபாயா?.

  ஆலயங்கள் அனைத்தும் கொள்ளை கூட்டத்தின் பிடியில் பழனி போன்ற ஆலயங்களில் மொட்டை அடித்தவனுக்க குளிக்க தண்ணீர் இல்லை.

  கூட்டத்தில் அடித்து பிடித்து பயணிக்க கட்டை வண்டிகளை விட கேவலமான பேருந்துகள் ஆனால் கட்டணமோ பச்சை போர்டு, சிவப்பு போர்டு, வெள்ளை போர்டுனு கொள்ளையோ கொள்ளை.

  மீனவர் நெசவாளர் இன்னும் பிற தொழில் செய்வோரின் நிலையோ படு மோசமாக யார் காரணம் தெரியுதா?.

  தனியே பெண்கள் வயதானோர் வசிக்க முடியாத படி தாலி பறிப்பு. செயின் பறிப்பு எங்கும் கொலை, கொள்ளை.
  என்ன செய்கிறது காவல் துறை?!.

  எத்தனை சட்டமன்ற பாராளமன்ற அமைச்சர்களின் வீடுகளில் மின் வெட்டு இருக்கிறது?.

  தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க வந்தவர்கள் எல்லாம் வேறு மாநிலங்களுக்கு செல்கின்றனர்.

  ஓட்டலில் டீ காபி கூட பார்த்து பார்த்து குடிக்கும் அளவுக்கு விலை வாசி உச்சம்.

  இளைஞர்கள் வளம் பெற என்ன திட்டம் தந்தீர்கள்?.

  ஆடும், மாடும் ,டிவியும் வாழ்க்கைக்கு போதுமா?.

  பண்டைய பாடத்திட்டங்கள் அழிந்தன.

  தமிழக வாக்காளர்களே சிந்திப்போம்.
  அதிமுக திமுக வினரை விரட்டி அடிப்போம் அரசியலில் கட்டாய ஓய்வளிப்போம்.

  மீண்டும் இலவசங்களுக்கு மயங்கி வாக்களித்தால் தயவு செய்து நல்வாழ்வை மறந்து மடிந்து விடுங்கள்.

  • balu says:

   2011 சட்டமன்ற தேர்தலில் தன்னுடைய ஆன்டாள்அழகர் திருமண மண்டலத்தை இடித்ததற்காக ஆவேசபட்டு திமுக வை ஒழித்தே தீருவேன் என அவசரபட்டு அதிமுகவோடு சேர்ந்தார் விஜயகாந்த்..

   இன்று அதிமுகவினர் தஞ்சையில் தேமுதிக பேனரை கிழித்து கலவரம் செய்துள்ளார்கள்.. இதற்காக ஆவேசப்பட்டு திமுகவோடு சேர்ந்து அதிமுகவை ஓழிப்பேன் என முடுவெடுத்துவிட கூடாது.

   பேய்க்கு மாற்று பிசாசு அல்ல. தலை வலிபோய் திருகுவலி வந்தால் மீண்டும் வலிதான் அதிகமாகும்.
   பேயையும்,பிசாசயும் ஓடஓட விரட்டும் சாட்டை மக்கள் நல கூட்டணியே…
   சாட்டையை சுழற்றுவோம்.. பம்பரமாய் சுழல மதிமுகவும், நட்சத்திரமாய் ஜொலிக்க விடுதலை சிறுத்தையும், சிவப்பு கம்பளம் விரித்து கம்யூனிஸ்ட்களும் தங்களை வரவேற்கிறோம்.. வந்தால் வெற்றி முரசு கொட்டலாம்.. வாஞ்சையோடு வாச(ன்)மும் வரு(வார்)ம்..

  • guna says:

   குணத்திலும், செலலிலும் கொள்ளை அடிப்பதிலும் இவர்கள் இருவருமே ஒன்னுதான்…

  • mathi says:

   ஆற்றில கனிமமணலை கொள்ளையடிச்சு,ஏரிகள் குளங்களை திருட்டுப் பட்டா போட்டு வித்து, நீர்போக்குவரத்துகளை துண்டித்து கூட்டுக்குடும்பமா சேர்ந்து கொள்ளையடிச்ச காசை சுவிஸ் பாங்கில போட்ட உனக்கு, இப்ப கண்ணீர் குளமாகுதாடா நரிப்பயலே..
   சுவிஸ் பாங்கில கொள்ளையடிச்சு போட்டிருக்கிற 35 ஆயிரம் கோடியில, ஒரு ஆயிரம்கோடியை கொள்ளையடிச்ச மக்கள் நிவாரணத்துக்கு குடுடா பாப்பம் பரதேசிப்பயலே..

  • Babu says:

   ) தமிழகத்தின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் விதமாக இந்த ஐந்தாண்டு காலங்களில் ஏதேனும் ஒரு திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, நிதி ஒதுக்கி, பணி நடைபெறுவதாக கூற முடியுமா? அதிமுக ஆதரவாளர்களால் விவாதிக்க தான் முடியுமா??
   நிச்சயம் முடியாது. ஏனென்றால் அறிவித்தவைகள் அனைத்துமே ஏட்டு அறிவிப்புக்கள் மட்டுமே!
   பிறகு ஏன் ஜெயலலிதாவை மீண்டும் இங்கே தலைதூக்க விட வேண்டும்.

   • guru says:

    திமுக கார்பரேஷன் மூலம் பணத்தை கொடுத்து வெளியிட்ட பொய்யான கணிப்பு இது அதிமுக மேல் அதிருப்தி இருந்தாலும் அதிமுகவிற்கு மற்று என்று திமுகவை மக்கள் நினைக்கவில்லை திமுக விற்கு ஓட்டுபோடுவது மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டையே கொளுத்துவதுபோல் ஆகும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். தேமுதிகவை வளைக்கவும், மக்களை திசைதிருப்ப திமுக தொடர்ந்து பொய்யான கருத்து கணிப்புகளை வெளியிட்டு வருவது மக்கள் அறிந்த ரகசியமே

 24. rajagopalan says:

  கேப்டன்! கால்ல விழுந்துகூட கூப்பிடுவாங்க! அப்பகூட சரின்னு சொல்லிடாதிங்க!
  துணை முதலமைச்சர் ,60 எம். எல் என்று ஆசகாட்டுவாங்க ! அப்பகூட நம்பிடாதிங்க!
  2ஜில அடிச்சதுல ஒரு ஷேரு கொடுத்திரோம்னு கெஞ்சுவாங்க! அப்பக்கூட சரின்னு தலைய ஆட்டிடாதிங்க!
  ஆட்சிக்கு வந்தா ஊழலே நடக்காதுன்னு சாத்தியம் பன்னுவாங்க! கேப்டன்!
  நம்பவே நம்பாதிங்க!

 25. tamilselvan says:

  ஊர் குருவி எவ்வளவு பறந்தாலும் பருந்தாகாது என்பதுதான் நிஜம்..ஸ்டாலின் ஆட்டோ ஒட்டிவிட்டால்..? ஸ்டாலின் சைக்கிள் ஒட்டிவிட்டால்? என்னாகப்போகுது? உடனே மக்கள் ஆஹா யார்ரா இவரு..நம்ம இடத்துக்கெல்லாம் வந்து நம்மோடு ஓட்டுகின்றாரே என்று மயங்கி விடுவார்களோ? சொல்லப்போனால் இப்போதுதான் மக்கள் சொல்கின்றார்கள்..தேர்தல் வருவது தெரிந்ததும் என்னம்மா நாடகம் போடறாரு இவரு..இவரும்..இவரோட தங்கச்சியும்தான் 176,0000000000 ரூபாயை ஆட்டையை போட்டுட்டாங்கலாம்னு பேசவைத்தது இந்த நடைபயணம்தான். அது தெரிந்த பின்னர்தான் சற்றே அடக்கி வாசிக்கின்றார். எங்கே சென்றிருந்தார் இவ்வளவு காலம் என்று வசவுகளை தாராளமாக அள்ளி அள்ளி வீசுகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட செல்வாக்கு இருந்திருந்தால் எதற்கு அப்பாவும் பிள்ளையாண்டானும் கூட்டணிக்கு லோ லோ லோன்னு அலையணும்.. கல்யாண பத்திரிக்கை வைக்கும் சாக்கில் கெஞ்சனும்? இவர்கள் தனித்தே நின்றாலும் சரி..அல்லது பல கோடிகளை கொடுத்து எவ்வளவு கீழ்த்தரமான ஒப்பந்தமே போட்டாலும் சரி..அம்மாவை எதிர்த்து ஒருத்தருக்கும் நேருக்கு நேராக போட்டியிட வக்கில்லை திராணியில்லை..என்பதில் மட்டும் மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது. இவர்களாகவே நினைத்துகொள்கின்றார்கள்..அதிமுகவுக்கு எதிராக மக்கள் உள்ளனர் என்று..மக்கள் என்பது அந்த கோபாலபுரத்தார் உருவாக்கி வைத்துள்ள கிராமம் போன்ற மக்கள்தான்..சொகுசான வாழ்க்கையும் போலீசின் சல்யூட்டும் திரும்ப பெற்று ஒய்யாரமாய் வாழ ஆசைப்படுகின்றார்கள். இந்த தொண்டர்கள் என்பதெல்லாம் வெறும் கருவேப்பில்லை கூட்டம்..சற்றே குவாட்டர்..அல்லது புல் இதற்கு அந்த சமயத்தில் ஆசைப்படுகின்ற கூட்டத்தின் எண்ணமெல்லாம் இல்லை..வி காந்துவை காலில் விழுந்தாவது கருணா கூட்டணிக்கு அழைப்பாரே அன்றி..விலை போன வி காந்துவும் பின்னர் வருந்தி அழுவதும்..காணத்தான் போகிறோம்.. மீண்டும் வடிவேலுவை அழைப்பாரா கருணா என்றுதான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு..பணமும் பதவியும் பலரை தூக்கமில்லாமல் அலைய வைக்கின்ற கன்றாவியின் கதைதான் திமுக தேமுதிக வின் தேர்தல் உடன்பாடு கதை..கர்மம்.. கண்றாவி.. இப்படியுமா நடக்கும்?

  • manian says:

   விஜயகாந்த் மகாபாரதம் எப்பவோ பாத்துட்டாரு. தூது வந்த கிருஷ்னனை கொல்ல படு குழி மேலே நாற்காலி போட்டாங்க. அதை அவரு இன்னிக்கு வறைக்கும் மறக்கலை.திருகு வளையார் கண்ணுள்ள திருட்டுராஷ்டிரன் என்பதை மறப்பாரா இ்ல்லே அவரு இடப்பக்க நாயகி மனைவிதான் மறக்கவுடுவாளா.?

  • vanavasam says:

   NOV 7 2015 அன்று முதியவர் மு.க.ஸ்டாலின் அளித்த பேட்டியில் “..கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை… எந்த கட்சிக்கும் ஆட்சியில் பங்கு இல்லை… ” சோத்துக்கே வழியில்ல இதுல முந்திரி பாயாசம் தான் வேண்டுமாம்

  • shriram says:

   சாமி இதுக்கு நீங்க நல்லா உறைக்கிற மாதிரி பதில் சொல்லுங்க..குடிகாரர் , கோபக்காரர் என்று நக்கல் நையாண்டி செய்யும் இந்த பொய்யர்களை தனது ராஜதந்திரத்தினால் வெட்கித்தலை குனிய வைத்துள்ளார் உங்கள் கேப்டன் விஜயகாந்த், இதில் என்ன தவறு உள்ளது? கருணாநிதி ரொம்ப நல்லவரா? சாணக்கியனை மண்ணைக் கவ்வ வைத்த கப்டனுக்கு நன்றிகள் பல…

  • Rajesh says:

   முதலீட்டாளர் மாநாடு நடந்து 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது.
   தமிழக அரசின் நிர்வாகத்தில் சீர்கேடுகள்:-
   தமிழகத்தைத் தேடி வந்த தொழில்கள் எல்லாம் வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்று விட்டது பற்றி பெரிய புகார் கூறப்பட்டது. அதற்காக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்தப் போகிறோம் என்று அரசு அறிவித்து இரண்டு மூன்று முறை ஒத்தி வைத்து பிறகு 100 கோடி ரூபாய்ச் செலவில் நடத்தப்பட்ட போது, முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 2 லட்சத்து 42 ஆயிரம் கோடி முதலீடுகளுக்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்தத் தொழில்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதத்தில் அனுமதி கொடுக்கப்படும் என்று மிகப் பெரிய விளம்பரங்கள் செய்து அறிவித்தார். ஆனால் அதற்குப் பிறகு 3 மாதங்கள் முடிந்த நிலையிலும், யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு, தொழில்கள் தொடங்கப்பட வில்லை. மாறாக ஏற்கனவே நடைபெற்று வந்த தொழில்களுக்கு மூடு விழாதான் நடைபெற் றுள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சி 5 சதவிகிதத்திலிருந்து 2 சதவிகிதமாகக் குறைந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள்…இதற்கு அடிமைகளிடம் ஏதாவது பதில் உண்டா?

  • Ram says:

   சமூகஊடகப்போராளி:
   “விஜயகாந்த் கேட்டதுல என்ன தப்பு? ஜெயலலிதாகிட்ட நேருக்கு நேரா கேள்வி கேக்க துப்பில்லாத பத்திரிக்கைகாரங்களை மூஞ்சில துப்பி கேட்டா என்ன தப்புன்னுதான் பொது ஜனங்க பேசிக்கறாய்ங்க”.
   ஊடகப்போராளி:
   “எந்த பொதுஜனம் பேசுது அப்படி? காச வாங்கிகிட்டு ஓட்டுப்போடற பொது ஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேக்க என்ன யோக்கியதை இருக்கு? வீட்ல இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு மொத்தமா வாக்குகளை கூறுகட்டி வித்த பொது ஜனம் தானே நீங்க? இருக்குறதுலயே மோசமான முதலமைச்சருக்கு காசுக்காக ஓட்டுபோட்டு தேர்ந்தெடுத்த உங்களை மாதிரி பொதுஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேட்க என்ன வக்கிருக்கு?”
   வாட்ஸப்பிலிருந்து ஒரு குரல்:
   “என்ன அங்க சத்தம்?”
   சமூகஊடகப்போராளியும் ஊடகப்போராளியும் கோரஸாக:
   “அது ஒண்ணுமில்லம்மா. நாங்க சும்மா சிரிச்சி பேசி வெளாண்டுகிட்டிருக்கோம்!!!!!

  • Babu says:

   முடங்கி கிடக்கும் தமிழக அரசு
   2ஆண்டுகள் ஆகியும் கூட்டப்படாத காவல் துறை அதிகாரிகள் கூட்டம்
   கொலையும் கொள்ளையும் தாண்டவம் ஆடுகிறது !!
   இன்னும் இந்த அரசு நீடிக்க வேண்டுமா முடிவெடுங்கள் வாக்காள பெருங்குடி மக்களே்

   • guru says:

    திமுக கார்பரேஷன் மூலம் பணத்தை கொடுத்து வெளியிட்ட பொய்யான கணிப்பு இது அதிமுக மேல் அதிருப்தி இருந்தாலும் அதிமுகவிற்கு மற்று என்று திமுகவை மக்கள் நினைக்கவில்லை திமுக விற்கு ஓட்டுபோடுவது மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டையே கொளுத்துவதுபோல் ஆகும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். தேமுதிகவை வளைக்கவும், மக்களை திசைதிருப்ப திமுக தொடர்ந்து பொய்யான கருத்து கணிப்புகளை வெளியிட்டு வருவது மக்கள் அறிந்த ரகசியமே

 26. periyasamy says:

  எந்த கட்சியும் தனது போராட்டத்திற்கு அல்லது கூட்டத்திற்கு அல்லது அறிக்கைக்கு ஒரு ஈ காக்கை கூட வரவில்லை என்றாலும் பெரும் வெற்றி என்று அறிவித்துகொள்வதை நாம் தினமும் பார்த்துக்கொண்டுதான் வருகிறோம் அதே போலவே நமக்கு நாமமே மன்னிக்கவும் நமக்கு நாமேவை பெரிய வெற்றிப்படமாக அவர்கள் சித்தரித்து கொள்வதையும் நாம் தவறு காணமுடியாது ஆனால் திமுக தொண்டர்கள் சொல்வதை எல்லாம் மேற்கோள் காட்டி என்னவோ எழுச்சி உண்டாகியதுபோல சவுக்கு பிதற்றுவதுதான் ஆச்சரியமானது. ஸ்டாலின் தன் ஒருகையால் தூக்கி நிறுத்திய திமுகவை கருணாநிதி விஜயகாந்தை அழைத்து அவமானபடுத்திவிட்டதாக புலம்புகிறது. தனித்து நிற்றால் 50 தொகுதிகளில் வெற்றிபெருமாம் திமுக அப்புறம் ஏன் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளும் கட்சி என்ற படை பலத்துடன் களமிறங்கி வெறும் 23 உறுப்பினர்களுடன் எதிர்கட்சியாக கூட இல்லாமல் மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றது? தேமுதிக தனித்து நிற்று தோற்றாலும் அவர்களுக்கு இரு கழகத்தின் எதிர்ப்பாளர்கள் ஓட்டு பின்னர் பின்னர் திரும்புவதற்கு வாய்ப்புள்ளது, ஆனால் திமுக இந்த தேர்தலில் தோற்றால் அக்கட்சி குறைந்தது மூன்று துண்டுகளாக உடையும். அதனால் இத்தேர்தல் திமுகவிர்க்குதான் வாழ்வா? சாவா? தேமுதிகவிற்கு அல்ல. MGR காலத்தில் திமுக செல்வாக்கு குறையவில்லையாம், யார் சொன்னது முதல் அதிமுக அரசு அமைந்தபோது 48 உறுப்பினர்களுடன் ஆரம்பித்த திமுகவின் செல்வாக்கு அடுத்த அடுத்த தேர்தல்களில் முறையே 37, 24 என்று சரிந்தே வந்துள்ளது. நடக்க இருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றிபெற முடியாது என்பதை கருணாநிதி உட்பட எல்லா எதிர்க்கட்சி தலைவர்களும் உணர்ந்தே உள்ளனர் அதனால்தான் அவர்கள் தனி தனி அணியாக நின்று நம்முடைய பலத்தை உயர்த்துவோம் என்று கருணாநிதி தவிர்த்து மற்றவர்கள் முடிவெடுத்துவிட்டனர், இரண்டாவது இடத்திற்கு இம்முறை வராவிட்டால் என்றென்றும் திமுக இனி அரசு நிர்வாகத்தை கனவிலும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதால்தான் கருணாநிதி விஜயகாந்தை வலிந்து வலிந்து அழைக்கிறார். இம்முறை இரண்டாவது வரும் கட்சிக்கே எதிர்காலத்தில் தனது வாக்காளர்களை அதிகரித்து கொள்ளும் நிலை உள்ளது. நடக்க இருக்கும் தேர்தல் இரண்டாவது இடத்திக்கான தேர்தலே. அதனால்தான் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களின் கூக்குரல் அதிகமாக கேட்கிறது. சவுக்கு கத்துக்குட்டிகளை வைத்து ஒப்பேற்றி வருகிறதோ.

  • thangaraj says:

   கருணாநிதி அவர்களே,உடனேயே ஒத்து கொள்ளுங்கள்.. இல்லைஎன்றால் விஜயகாந்த், 5 ஆண்டுகாலமும் தங்களுக்கே முதல்வர் பதவி வேண்டும் என்ற அடுத்த கண்டிஷன் போட்டுவிட போகிறார்… அப்புறம் உங்க மகனது முடிசூடும் ஆசை கனவில் கூட நிறைவேறாது.. 95 வயது…, மூன்று குடும்பங்களுக்கு சொந்தக்காரர், எழுபத்தைந்து வருட அரசியலுக்கு சொந்தக்காரர்….. ஐந்து முறை முதல்வராக இருந்தவர்… பத்திற்கும் மேற்பட்ட பிரதமர்களை பார்த்தவர்…. பல ஜனாதிபதிகளும் பிரதமர்களும் இவர் வீடுதேடி வந்தது உண்டு.. சிறையில் பல்லி பாம்புகளுக்கெல்லாம் அஞ்சாதவர்…. இரண்டு மணி நேர உண்ணாவிரதத்திலேயே இலங்கை இனப்போரை முடிவிற்கு கொண்டு வந்தவர்… இவ்வளவு பெருமைகளுக்கு உரிய எங்கள் தலிவர் கடைசியில் கேப்டனிடம் தான் பிரசார வண்டியில் மண்டையில் கொட்டு வாங்க வேண்டும் என்றால்…. “விதி வலியது”… தெய்வம் நின்று கொல்லும்.

  • nakeeran says:

   ஆசை இருக்கு அரசாள, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு மாடு மேய்க்க, அதைப்போல என்னமோ ஆளுங்கட்சி மேலே அதிருப்தி இருக்கு, எனவே எங்களுக்குத்தான் அடுத்த சான்ஸ் என்று தி (திருட்டு)மு க திருடர்கள் துள்ளி குதிப்பது சும்மா மனக்கோட்டை, இனி ஒருதரம் தமிழக மக்கள் மறந்தும் திருட்டு கூட்டத்திற்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள்.

  • Ram says:

   சமூகஊடகப்போராளி:
   “விஜயகாந்த் கேட்டதுல என்ன தப்பு? ஜெயலலிதாகிட்ட நேருக்கு நேரா கேள்வி கேக்க துப்பில்லாத பத்திரிக்கைகாரங்களை மூஞ்சில துப்பி கேட்டா என்ன தப்புன்னுதான் பொது ஜனங்க பேசிக்கறாய்ங்க”.
   ஊடகப்போராளி:
   “எந்த பொதுஜனம் பேசுது அப்படி? காச வாங்கிகிட்டு ஓட்டுப்போடற பொது ஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேக்க என்ன யோக்கியதை இருக்கு? வீட்ல இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு மொத்தமா வாக்குகளை கூறுகட்டி வித்த பொது ஜனம் தானே நீங்க? இருக்குறதுலயே மோசமான முதலமைச்சருக்கு காசுக்காக ஓட்டுபோட்டு தேர்ந்தெடுத்த உங்களை மாதிரி பொதுஜனத்துக்கு எங்களை கேள்வி கேட்க என்ன வக்கிருக்கு?”
   வாட்ஸப்பிலிருந்து ஒரு குரல்:
   “என்ன அங்க சத்தம்?”
   சமூகஊடகப்போராளியும் ஊடகப்போராளியும் கோரஸாக:
   “அது ஒண்ணுமில்லம்மா. நாங்க சும்மா சிரிச்சி பேசி வெளாண்டுகிட்டிருக்கோம்…

  • EVR says:

   நிருபர்: வணக்கம் கேப்டன்
   கேப்டன்: வணக்கம், ஒழுங்கா கேள்வி கேட்டா நானும் ஒழுங்க பதில் சொல்லுவேன்…
   கேளுங்க.
   ?: கேப்டன் தேர்தல் கூட்டணி பற்றி உங்கள் முடிவு என்ன ?
   ?: இப்பதான் நா ஊர்லேந்து வந்திருக்கேன், நியூல் பேப்பர்லாம் பாத்துட்டு அப்பறமா சொல்றேன்
   ?: கலைஞர் உங்களுக்கு கூட்டணி அழைப்பு கொடுத்திருக்காரே அது பற்றி?
   ?: அவன் கெடக்கான் திருட்டு பய அந்தாளு கூட கூட்டணி வைக்க நா என்ன கிருக்கனா

   • Babu says:

    முடங்கி கிடக்கும் தமிழக அரசு
    2ஆண்டுகள் ஆகியும் கூட்டப்படாத காவல் துறை அதிகாரிகள் கூட்டம்
    கொலையும் கொள்ளையும் தாண்டவம் ஆடுகிறது !!
    இன்னும் இந்த அரசு நீடிக்க வேண்டுமா முடிவெடுங்கள் வாக்காள பெருங்குடி மக்களே்

    • guru says:

     திமுக கார்பரேஷன் மூலம் பணத்தை கொடுத்து வெளியிட்ட பொய்யான கணிப்பு இது அதிமுக மேல் அதிருப்தி இருந்தாலும் அதிமுகவிற்கு மற்று என்று திமுகவை மக்கள் நினைக்கவில்லை திமுக விற்கு ஓட்டுபோடுவது மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டையே கொளுத்துவதுபோல் ஆகும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். தேமுதிகவை வளைக்கவும், மக்களை திசைதிருப்ப திமுக தொடர்ந்து பொய்யான கருத்து கணிப்புகளை வெளியிட்டு வருவது மக்கள் அறிந்த ரகசியமே

 27. kathir says:

  அண்ணன் விசயகாந்த் அவர்களுக்கு முதல்வர் ஆக இது தான் நல்ல தருணம்… திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து கொள்ளுங்கள்… திமுகவிற்கு இணையான தொகுதியை பங்கீட்டாக கேளுங்கள்… முதல் ரெண்டரை வருட காலம் உங்களுக்கு முதல்வர் பதவிய கேளுங்கள்…. அடுத்த ரெண்டரை வருடம், நீங்கள் கை காட்டும் தேமுதிக பிரமுகருக்கு துணை முதல்வர் பதவி கேளுங்க…. காசா பணமா?….நீங்க என்ன டிமாண்ட் வைத்தாலும் கலைஞர் ஒத்துகொள்வார்… இதை விட்டால் அவர்களுக்கு வேறு வழியில்லை… வாழ்வா , சாவா பிரச்சினை அவர்களுக்கு…..கேப்டன் அண்ணா,…தீயா வேலை செய்யுங்க….

  முகவுடன் கூட்டணி வைத்தால் பூச்சியம்,,,,அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தால் ஒன்றிரண்டு,,,பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தால் அதே ஒன்றிரண்டு,,,,மக்கள் நல கூட்டணியில் கணிசமான இடம் கிடைக்கவும்,,, தனித்து நின்றாலும் அதிகம் இல்லாவிட்டாலும் திமுக, அதிமுக காங்கிரஸ் பாஜக உடன் கூட்டணி வைப்பதை விட அதிகமாகவே கிடைக்கும்… மறந்துவிட்டேன் காங்கிரசுடன் கூட்டணி வைத்தால் பூச்சியம் உறுதி…….

  • nakeeran says:

   கூட்டணியில் இடம் உண்டு ,ஆனால் பதவி கிடையாது என்று கூறிக்கொண்டு போனால் ஒரு மாக்கானும் திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வரமாட்டான்.சும்மா உக்கார்ந்துகிட்டு விரல் சூப்பிக்கொண்டு போக எவனும் தயார் இல்லை

  • kadaparai says:

   1971ஆம் வருடம் காமராஜரையும் ராஜாஜியையும் ஒன்றாக தோற்கடித்த திமுக நிலைமை பார்த்தீர்களா. தனியாக நின்றால் குறைந்தது 80 தொகுதிகளில் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்படும் .அதிமுக 170 இடங்களில் வெற்றி பெரும். ஆனால் அதற்காக தன்மானத்தை விட்டு கொடுத்து விஜயகாந்த் மனைவி ரவுடி கட்சி என்று சொன்ன பிறகும் கெஞ்சுவது ஒரு பழைய கட்சிக்கு அழகல்ல . தனியாக நின்று ஒரு நல்ல தலைமையை திருச்சி சிவா போன்று உருவாக்கினால் 2021 வெற்றி பெறலாம்.

  • saranathan says:

   உங்கள் 24 % சதவீத வங்கி 2 ஜி எனும் ஊழலால் கரைந்து விட்டது. முற் பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் . உங்க அப்பாவை இதுக்கு விளக்க உரையாக நல்ல கதை தீட்டசொல்லுங்கள் .” நமக்கு நாமே” என்றால் இனிமேல் “உங்களுக்கு நீங்களே” ஆறுதல் சொல்லிக் கொள்ளவேண்டியதுதான் என அர்த்தம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress