ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 15

You may also like...

7 Responses

 1. Ramachandran Mohan says:

  Very informative.Well Done.

 2. daffa says:

  தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் , யார் தாழ்த்தினார்கள் , தன்னை தானே தாழ்த்தி கொண்டார்கள் . தினம்தோறும் குடிப்பார்கள் ஆனால் ஆளுக்கு ருபாய் 1000 போட்டு கோவில் கட்ட மாட்டார்கள். ருபாய் 50,000 கோடில் சுத்தமான இந்திய எனபது அம்பானி விட பெரிய வியாபாரம். ஏன் செய்ய மாட்டேன் என்கிறார்கள் . எவளுவு மசின் செய்யலாம், எவளுவு ஸ்க்ரப் கிடைக்கும். எந்த ஜாதி கோயில் கட்டினால் அங்கே போய் தகறாரு செய்வது, இவங்களுக்கு ஒரு தலைவர்கள் . அந்த டீ தோட்டம் வாங்க பட்டு இருக்கலாம். மிஞ்சினால் கெஞ்சுவது , கெஞ்சினால் மிஞ்சுவது போன்ற ஈன புத்தி , அதை தூண்டும் எழுத்தார்கள் , தலைவர்கள் , இவர்களுக்கு விமோசனம் கிடையாது, மதம் மாறினாலும் தான்.

 3. Name says:

  comment:super

 4. ச.இரகுநாதன் says:

  உங்கள் பதிவில் இருந்து நிறைய கற்றுக் கொள்கிறேன் –

 5. Ahmed says:

  Link to download எங்கெங்கும் அந்நியமாக்கப்பட்டவர்கள்
  http://noolaham.net/project/137/13613/13613.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress