ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 18

You may also like...

5 Responses

 1. Mubarak says:

  அருமையான அனுபவங்கள். ஒரே மூச்சில் படித்து முடித்தேன். இன்னும் நிறைய எதிர் பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர்கள்.

 2. Vijay says:

  Well written . Looking forward to more such articles .

 3. Anandth says:

  இன் னமும் வெள்ளித் தடி ஏந்திய, காலணி இல்லாத பணியாளர்களின் ‘‘உஷ்.. உஷ் பராக்”குடன் நீதியர சர்கள் ஊர்வலம் நம் ஜனநாயக நாட்டில் தொடரத் தான் செய்கிறது. – this says clear and loud…

 4. Sunita says:

  Welcome after a deep slumber. Hope this hibernation is not regular. I wish Savukku to be back like in 2013 & 2014. What happened to you in 2015 & after? Are you fed up with the centre & state administration or in political scenario prevailing over there?

 5. இம்புட்டுநாள் வேணுமாசாமி இந்த 18ம் கோடு தாண்ட. ஊரெல்லாம் தீ பிடிச்சு எரியுது. அங்க ஒன்னுமே இல்லையா?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.