ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 19

You may also like...

4 Responses

 1. M RAFI AHMED says:

  TNG sir, I had been a regular reader of your razor edged stories right from my college days at Jamal and Coimbatore PSG. My memory is still fresh when I used to get express from Madurai since it was the biggest edition catering to readers downsouth starting from Madurai to Kanyakumari and from Tiruchy to Nagai while western region from Coimbatore to Dharmapuri besides Nilgiris. I think express was covering nearly 19 districts. Madurai Musings was quite popular those days and who can forget ‘Nandalala’. Keep jotting your memories in express.

 2. கருணா கவிதை:

  சுந்தரியே………

  சோனியா..ஜி
  உன் சுரு சுருத்த விழி வீச்சு
  கிடைக்கப்பெற்றேன்-எனை
  சுணக்கமின்றி தாக்கியது
  பிய்ந்து போனேன்.

  மெல்லிய உன்
  மார்பகத்தின் மினுப்பு கண்டு
  மீண்டெழுந்து
  என் ஆண்மை குமுறியது.
  கட்டிய கோவணமோ
  கனியக்கண்டேன்
  கவட்டுக்குள் என்னமோ
  நெளியக்கண்டேன்.
  உண்ணுதற்கோ மனமில்லை
  உறங்குதற்கோ வேளையில்லை
  உலைகின்றேன் நான்….

  கள்ளியவள் ராசாத்தி
  அறிந்தாளென்றால்
  கட்டையாலே அடிப்பாளோ
  பயம் எனேறாலும்
  வெண்மணியே
  சோனியா உன்
  விடலை வீக்கம்
  விண்ணென்று என் கண்ணை
  மறைக்குதடி.

  சோனி பதில் கவிதை:

  விண்ணவரே…..
  உங்களது விளங்காத
  கவி மழையை விழங்கிக்கொண்டேன்
  மண்மீது என் கால்கள் படியவில்லை
  மிதக்கின்றேன் வான்மீது

  தண்ணியில்லா குளமாக
  வறண்ட எந்தன்
  சர்க்கரையில்
  தேன் வந்து பாயக்கண்டேன்
  மெல்ல மெல்ல
  என் மார்பு மலைபோலாக
  மன்னவனே
  உன் கையால் மசாஜ்சு ச்செய்வாய்

  கருணா பதில் கவிதை:

  கள்ளியடி
  நீ எந்தன் கவலை தீர்த்தாய்
  கனி மழையே
  உன் பதிலால் கரைந்துபோனேன்
  இன்றிரவு பின்னேரம்
  வருவாய் இங்கே
  ஒருவரும் இல்லாத இருட்டில் நாங்கள்
  புண்ணியமாய் பாவங்கள்
  போக்கி ஒன்றாய்
  பன்னீரின் புஷ்ப்பங்கள்போல்
  கலப்போம் ஒன்றாய்.

 3. Sen says:

  This shows entirely unknown dimensions of press functioning that we, people, so far unaware. This is an eye opener who wants to deal with press at any point of time. Kudos to you for coming out candidly and willing to write honest writings. Now you have nothing to lose and a lot of reputation to gain from readers.

 4. Victor says:

  ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 19 is not traceable . Please publish that also

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress