பாஜக வழங்கும் மதவாத தீபாவளி அரசியல் வெடி.

You may also like...

3 Responses

 1. Prem says:

  நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு தடை இல்லை, பட்டாசு விற்பனைக்கு தற்காலிக தடை மட்டுமே. சென்று வருட தீர்ப்பை தான் இந்த வருடமும் குறிப்பிட்டு காட்டியுள்ளார்கள். விற்பனைக்கு தற்காலிக தடை.

  Shankar sir ask your friend to write with little logic. Above comment is like, there is no ban to eat only that hands will be cut…

 2. B.R.Sasikumar says:

  i am afraid to this ruling party. its very useful to read this article. Thank u Savukku

 3. Senthilkumar says:

  சங்கர் பஞ்சாப் இடைத்தேர்தல் பற்றிய கட்டுரை எதிர்பார்க்கிறேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress