மீண்டும் மதவாதம்

You may also like...

5 Responses

 1. Vasudevan says:

  வேலைவாய்ப்பின்மையின் தீவிரம் தெரியாமல் ,செயல்படுகிறது மோசடியின் மூலம் ஆட்சிக்கு வந்த மோடிக்கு தெரியாது

 2. Shaikh says:

  Related information are welcome

 3. Shaikh says:

  Good

 4. Scorpio says:

  I dont think you have done a justice to the article. I’m also fed up with the present happenings. Instead of making a proper analysis you have tried some sentimentalization with usual rhetoric. 2013 -2014 Congress was in rule 2014-2015 BJP just came into power. So you cannot should not twist. But I dont see much employment opportunities even after that. Even if it turned positive, as per your article , growth after that WE DONT SEE MUCH ON GROUND is also a truth. Demonetization per se was not wrong. It was/is a correct attempt. But I dont see the honest efforts to catch the thieves who were able to get money from RBI/BANK chests directly and those RBI and BANK OFFICERS were NOT GOT CAUGHT and PUNISHED. JAITLY is a culprit on that by being a NON PERFORMER ,it seems as this is directly comes under him/ his ministry. Dr swamy says CBI officers on their own decided NOT TO PURSUE some 7 cases against PC family . MY hope on MODI is diminishing. BUT he was not able to bring these corrupt top level officers to their knees and to make them perform for the NATION.It needs time as Dr. SWAMY says. BUT My present doubt is whether MODI is interested in that or simply tries to ride on this for the sake of power or WAITING for HIS time to take action?

  • விசு says:

   பண மதிப்பு இழப்பு நல்லது என சொல்லியாயிற்று.பின்னர், எதற்கு CBI-economic offenses wing,Income Tax dept.,Directorate of Revenue Intelligence, SEBI,Serious Fraud Investigation Office, State Police Econ.Offense Wing மற்றும் இன்ன பிற அமைப்புகளெல்லாம்..அவற்றை எல்லாம் இழுத்து மூடிவிட வேண்டியதுதானே.தண்டச்சம்பளம் கொடுப்பதை நிறுத்தலாம்.பணமும் மிச்சமாகும்.பேசாமல் Demonetisation ஐ ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கொண்டு வந்து ஊழலை ஒழிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress