இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சனைக்காக பதவியை துறக்க தயார் – மு கருணாநிதி

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.