”என் வாக்கு விற்பனைக்கு அல்ல!”

Share

You may also like...

5 Responses

 1. Anonymous says:

  Innum thagaval vendum

 2. Anonymous says:

  ஒரு தொகுதியில் அனைவரும் நோட்டா வில் மட்டுமே வாக்களித்தால் என்ன ஆகும்

 3. vimali says:

  nice.we must realize this.

 4. preethi kamali says:

  pepole tamil not useful

 5. SWAMINATHAN-NAMAKKAL says:

  Tamil people must realise it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.