வேள்வி – 4

You may also like...

9 Responses

 1. Sampath says:

  Yes, as I already suspected this matter is involved with political link

 2. ஆனந்த் says:

  இந்த சிதம்பரம் இன்னும் எத்தனை ஊழல்கள் செய்து சொத்துக்களை கொள்ளை அடித்து, உள்ளார்? மக்களை எமாற்றி , நயவஞ்சகமாக வாழ்ந்து கொண்டு உள்ளனர்

 3. Newtonpaulsingh says:

  Very interesting, eagerly waiting for வேள்வி 5

 4. Prdeesh Parthasarathy says:

  can I call chingaravelu as Chidambaram …..

 5. P Balakrishnan says:

  You are increasing our BP everytime with new twists in the episode.

 6. Jay says:

  You are having such a wonderful writing skills…. I have read you recent book also. hats off to you

 7. விசு says:

  மிகவும் ஆர்வமூட்டுகிறது.

 8. Siva says:

  Nicely Narrated.. Good going Bro

 9. Vijay says:

  Interesting….!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.