சிபிஐ எனும் சிறகொடிந்த கிளி

You may also like...

5 Responses

 1. Chellathurai says:

  வாழ்க இந்தியா

 2. ஆனந்த் says:

  சவுக்கு மிக பெரிய அளவில் இருக்கும் ஊழல்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். நன்றி. இந்த நிலையில் இருக்கும் நாட்டை யார் காப்பாற்று வார்கள்.

 3. Arun says:

  வெட்கம் கெட்ட பசங்க..

 4. விசு says:

  ஒரே இரைச்சலாக இருக்கிறது எங்கு திரும்பினாலும்.இந்தக் கூட்டத்தில் ஒருவர் உண்மை பேசினால் காதில் கேட்பதில்லை.அல்லது இரைச்சல் வேண்டுமென்று உருவாக்கப்படுகிறதா?

 5. Tamil says:

  Nothing to say.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.