வேள்வி – 27

You may also like...

4 Responses

 1. Anonymous says:

  may be vasanthi is also planted by singaravelu

 2. Anonymous says:

  வீட்டுக்கு வேணா போயி…… ……..….. பேசிக்கிட்டு இருக்கலாமா ?”

 3. Anonymous says:

  “குழந்தைகளாக இருக்கும் ஆண் பிள்ளைகள், ஒரு வயதுக்குப் பிறகு பொம்மைகளை வைத்து விளையாடுவதில்லை.  அப்படி பொம்மைகளை வைத்து விளையாடும் வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு அறிவு வளர்ச்சி குறைவோ என்ற சந்தேகத்தோடே பார்க்கப்படுகிறார்கள்.  ஆனால் பெண்கள் எத்தனை வயதானாலும் டெட்டி பேர் வைத்துக் கொள்வது ஏன் ஒரு முரணாகத் தோன்றுவதேயில்லை ?” super lines sir! wonderful analyse

 4. Viswa says:

  Kalakuringa Bro. Semmmmmmmmma. you made me think to love someone again. good narration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress