பிரதமர் அலுவலகத்தில் குட்டி குஜராத்.

You may also like...

1 Response

  1. nallasollu says:

    ஏன்டா டே 65 மந்திரி 650 செகரட்டரி உள்ள இந்தியா அரசாங்கத்தில் நாலு பேர் அவன் ஆள் இல்லாம இருப்பானா . திடர்றதுனால் கெட்ட வார்த்தைல திட்டிவிட்டு போ . வெட்டி கதை எழுதாத .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress