மோடியின் சித்து விளையாட்டுக்கள்.

You may also like...

3 Responses

  1. Kannamma says:

    அது போல மோடியை பற்றி என்ன கூறினாலும் புறம் பேசுபவர்களை புறம் தள்ளி போய்க் கொண்டே இருப்போம் ! காரியம் சாதிப்பவன் அதிகம் பேசமாட்டான்!

  2. kannamma says:

    எழுதி செல்லும் விதியின் கைகள் எழுதி எழுதி மேல் செல்லும்! அழுது புரண்டு தொழுதாலும் அதிலொரு எழுத்து மறைந்திடுமோ?/ என்பது கலீல் கிப்ரானின் கவிதை வரிகள்!

  3. Kannamma says:

    மோடியின் சித்து வேலை என்று சொல்லுங்கள். அல்லது மோடியே ஒரு சித்தர் என்று கூட சொல்லுங்கள்!! ஆனால் மோடியால் காங்கிரசை ஒழிக்க முடிந்தால் அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே அடுத்த முறையும் போடலாம் ஒட்டு மோடி அவர்களுக்கு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress