மேன்மைமிகு ஜியோ இன்ஸ்டிட்யூட்

You may also like...

2 Responses

  1. Selvarajan says:

    இந்த பதிவு சவுக்கில் எதற்காக ..? என்பது ஒரு புறமிருக்க … ஆரம்பிக்கவே இல்லை செயல்பட துவங்கவே இல்லை என்கிற ஒரு நிறுவனம் தலைசிறந்த நிறுவனம் என்கிற பட்டியலில் சேர்ந்தது எப்படி என்பது நமாே அரசுக்கு தான் தெரியும் …..!

  2. Prem says:

    Ambani pondaati intha vayasliyum gummunu irruku ya!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress