வன்முறைக் கும்பலுக்கான துணிச்சல் எங்கிருந்து வருகிறது?

You may also like...

1 Response

  1. Scorpio says:

    Thambi,, Sanjay Subramanyam ….was famous for writing against Aryan existence ……Avar peusrathu ellam correctnu neneicca Adhaiyum podalaame mozhi peyarthu…. [ Nan avar solrathi erkavillai based on Linguistics TAMIL has a different family tree I believe]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress