மாமா ஜி ஆமா ஜி – 15

You may also like...

2 Responses

  1. தமிழ் நேசன் says:

    ஆம் ஒரு மாதத்திற்கு பல லட்சம் சம்பளம் வாங்கும் மோடி இன்னும் தனது தாயை ஏழையாகவே வைத்திருப்பது யார் குற்றம்? மனைவி குழந்தை குட்டிகள் இல்லா மோடி தனக்கு வரும் அணைத்து வருமானத்தையும் என்ன செய்கிறார்? இதில் ஒரு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் தனது தாய்க்கு கொடுத்தாலே அந்தத்தாய் பணக்காரியாக வாழலாமே! ஜூம்லா மோடிக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஜூம்லா எனும் பொய் பொய்யை தவிர வேறொன்றுமே தெரியாதோ!?

  2. Raja says:

    நான் ஒரு ஏழைத் தாயின் மகன் – in tamil film industry whose that person registered this name….oh???? The director and producers try to ask the great actor Mo(sa)di Hall sheet and start the movie after the election 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress