அம்பலமாகும் ஆதார் தகவல்கள்

You may also like...

1 Response

  1. பாஸ்கரன் says:

    தனிபட்ட தகவல்கள் இதனால் பகிரங்க படுத்த படுகிறது என்பதுதான் ஆதார் விவகாரம். ஆனால் எனது அந்தரங்க தகவல் பொது வெளியில் உள்ளதாலோ அல்லது தானே வெளிபடுத்துவதோ அவரவர் விருப்பம். சர்மா விவகாரத்தில் பண இழப்பை தடுக்க மட்டும் தான் ஆதார் தேவைபடுகிறது என்பது போன்ற கோணத்தில் பார்க்க வைக்க முயற்சிக்கிறார்.
    நமது அந்தரங்க தகவல் பொது வெளியில் விடபடுவதால் ஏற்படும் தீமைகளை பற்றிய ஆய்வுகள் எடுக்க படவேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress