ஏபீபி சேனலிலிருந்து வெளியேறியது ஏன்? புன்யா பிரசூன் பாஜ்பாய்

You may also like...

2 Responses

  1. சு.செந்தில் குமார் says:

    அனைத்து ஊடகங்களும் விலைபோய் விட்ட நிலையில் பிரசுன் பாஜ்பாய் போன்றவர்கள் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் இந்த சனநாயக விரோத மோடி அரசை மக்களிடம் அம்பலபடுத்த வேண்டும்.இனிவரும் நாட்களில் அச்சு ஊடகத்திலும்,காட்சி ஊடகத்திலும் பலமான மோடி ஆதரவு ஜால்ரா சத்தம் காதை கிழிக்கும்.தினத்தந்தி இன்று ஆரம்பித்துவிட்டது.

    • Raja says:

      தின தந்தி மட்டுமல்ல தோழர்… அனைத்து ஊடகங்களுமே தான்… அரசின் செயல்பாட்டை நிர்வகிக்க குழு அமைக்க வக்கில்லாமல் வெட்கமில்லாமல் ஊடகங்களை உளவு பார்க்க ஒரு அமைப்பு.. உடனுக்குடன் கேட்க ஒரு பிரதமர்??? யாருக்கும வெட்கமேயில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress