தோல்விகளை மறைக்கும் மோடியின் அற்பத்தனம்

You may also like...

1 Response

  1. ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு பயன்படுத்திய அளவுகோலை 2004-05 என்பதிலிருந்து 2010-2011 என மாற்றியது ஏன்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress