நகர்புற நக்சல் என்று கைது செய்யப்பட்டோரின் விடுதலையை கோரும் வழக்கு

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    ஏண்டா நாதாரி மவனே இந்த கம்யுனிஸ்ட் நாய்ங்க

    பச்சய சுப்ரிம் கோர்ட்ல போய் முல்லை பெரியார்ல தண்ணீர்
    திறந்து விட்டதானலதான் நாங்க முங்கி கிடக்கிறோம் அப்ப்டினு புளுகிராங்களே

    அதப்பத்தி எழுத மாட்டிய

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress