மோடி ஏன் மல்லையாவை தப்பிக்க விட்டார் ?

You may also like...

2 Responses

  1. Selvarajan says:

    // மோடி ஏன் மல்லையாவை தப்பிக்க விட்டார் ? // ஆங் …54 பிரமாண்ட சைஸ் சூட் கேசுகளுடன் நம்மாளு எவ்வளவு சாமர்த்தியமா தப்பிக்கிறார் என்று பார்ப்பதற்கும் …நீங்கள்ளாம் இது பற்றி எழுதுவதற்கும் தான் …?

  2. Anonymous says:

    Modi oliga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.