ரஃபேல் ஊழல் பயணத்தின் அதிர்ச்சியூட்டும் கதை – 7

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    Koorai yeri kozhi pidikka theriyaadahavan vaanam yeri vaigundam ponanaam. Good for nothing Anil.

  2. Anonymous says:

    Kooai Teri Kozhikode pidikka theriyaadahavan vaanam Teri vaigundam ponanaam. Good for nothing Anil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.