மோடி அரசை விமர்சித்ததற்கான விலை

You may also like...

1 Response

  1. Sulaiman John says:

    நேஷனல் ஹெரால்ட்லருந்து காப்பி பண்ணும் போதே உன்னோட அருமை தெரிகிறது மோடியே மீண்டும் வருவார் , மோடியை ஆதரிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress