மோடி மௌனத்தின் பின்னணி என்ன?

You may also like...

1 Response

  1. அருள்மாணிக்கம் says:

    சட்டியில் இருந்தால்தானே அகப்பையில் வரும்?
    ஒரு பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு நடத்தி கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து விடுவாரா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress