பாட நூல்களில் பாசிச பாம்பு

You may also like...

2 Responses

  1. saravanan ranganathan says:

    டாக்டர் அம்பேத்கர், பிர்சா முண்டா ஆகியோர் மண்ணின் மைந்தர்கள்….இவர்களை தவிர்த்து கொண்டு அவர்கள் பாடநூல் தயார் செய்திருக்கலாம்

  2. vijay says:

    hindu madham entraal pidikatho…savukkukku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress