மாமா ஜி ஆமா ஜி – 19

You may also like...

2 Responses

  1. shankar says:

    சவுக்கு ஷங்கர் அவர்களே , முதலில் தங்களை பார்த்து கொள்ளுங்கள் , அரசையோ , மோடியையோ விமர்சிப்பவர்கள் ஆன்டி இந்தியன்ஸ் , இரண்டாவதாக மோடி கடவுளுக்கு சமமானவர் என்ற தோற்றத்தை கொடுக்கும் பத்திரிகைக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பு உண்டு , சர்வ ஜாக்கிரதை. வாழ்த்துக்கள

  2. Bala says:

    Hahahaha!
    Arumai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.