மோடியின் பேட்டி எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும்?

You may also like...

2 Responses

  1. Shan says:

    I just stopped reading after this.

    உங்கள் பிரச்சாரத்தில் சிறுபான்மையினரைத் திருப்திபடுத்துவது என்னும் விஷயத்தைப் பேசியிருக்கிறீர்கள். இப்போது முத்தாலக்கில் ஈடுபடும் முஸ்லிம் ஆண்களைக் குற்றவாளியாக்கும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளீர்கள். ஆனால், தங்கள் மனைவியை கைவிடும் இந்துக்கள் பற்றி மவுனமாக உள்ளீர்கள். (0.28 மில்லியன் முஸ்லிம் பெண்கள் பிரிந்து வாழ்கின்றனர் என்றால், 1.19 மில்லியன் இந்துப் பெண்கள் பிரிந்து வாழ்வதாக கூறுகின்றனர்). இந்துப் பெண்கள் கைவிடப்படுவதை தவிர்க்க நீங்கள் என்ன செய்யப்போகிறீர்கள்?

    You also don’t know where to see religious partiality. This line is similar to how RSS speaks.

  2. Chinnalagu tholkapaiyan says:

    தான் என்ற நினைப்பு ஒருவரை நிச்சயம் அழித்துவிடும் . ஆட்சியின் சாதனைகளுக்கு தான் என்றும் ஆட்சி பொறுப்பில் உள்ள மற்றவர்கள் வெறுமனே இந்த ஆட்சியில் அதிகாரத்தை அனுபவித்து வாழும் உங்களது கட்சியினர் என்று கொடுத்துக்கொள்ளலாமா ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress