சோராபுதீன் தீர்ப்பு: நீதிச்  சுதந்திரத்தின் மீது படிந்த கறை

You may also like...

3 Responses

 1. Emaya Varamban says:

  எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் இதே மாதிரி தீர்ப்பு தான் கோத்ரா ரயில் எரிப்பு வழக்கிலும் வரும்
  பேய் அரசாண்டால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள்

 2. B.Thirunageswaran says:

  Excellent draft

 3. SMP. Sampath. Coimbatore says:

  Judicial accountability நீதிபதியின் நம்பகத்தன்மை இப்படி இருந்தால் Rule of Law சட்டத்தின் ஆட்சி படிப்படியாக காணாமல் போய்விடும். ஒரு கட்டத்தில், ஏன் இப்போது கூட பல நிகழ்வுகளில் நீதிமன்றம் உத்தரவுகள் செயல்படுத்தப்படாமல் காகிதத்தில் மட்டும் இருப்பதை பார்க்கலாம். குன்ஹா தீர்ப்புபடி ஜெ. சொத்துக்களை அரசுடைமை இன்று வரை ஆக்கவில்லை. நாட்டில் உள்ள Bar Associations அனைத்து த்தும் இது போன்ற நிகழ்வுகளை விவாதம் செய்யும் தகுதியில் உள்ளதா? இந்த நாட்டில் இப்போது தகுதியான வழக்கறிஞர்கள் போதிய அளவில் இல்லை. நீதித்துறை என்பது தகுதியான வழக்கறிஞர்களையம் உள்ளடக்கியதாகும் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress