10 சதவிகித ஒதுக்கீடு என்னும் அபத்த நாடகம்!

You may also like...

2 Responses

  1. Rajan says:

    Even Govt colleges and schools including IITs and IIMs are not in a position to increase their intake.While 27% reservation was done as per Mandal Commission recommendations,the UGC granted funds for creating additional infrastructure.But this time the Central Govt asked all colleges/universities/schools to fend for themselves.

  2. Chinnalagu tholkapaiyan says:

    முன்னேறிய சமூகத்திற்கு இடஒதுக்கீடு வருமான அடிப்படையில் என்பது ஒரு ஏமாற்று வேலையே . இந்த வருமான சான்றிதழ் வழங்கும் அதிகாரிகள் காட்டில் இனி மழைதான். காசு உள்ள யார் வேண்டுமானாலும் இந்த சலுகையை தவறான வழியில் எளிதாக பெற முடியும். மேலும் இதனால் பலன் பெறப்போவது என்னவோ பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினராகவே இருக்க கூடுதல் வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை அனைவரும் அறிவர். பிஜேபி அரசானது தன்னுடைய கொள்கையை மிக அழகாக தந்திரமாக சட்டவடிவமாய் மாற்றியுள்ளது . இதனால் பலன் யார் அடைய போகிறார்கள் என்பதை தேர்தல்தான் முடிவு செய்யும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.