பாஜகவைப் பிடித்துள்ள தேர்தல் ஜுரம்

You may also like...

1 Response

  1. SMP. Sampath. Coimbatore says:

    இந்த மோடி இப்போது போய் தொலைந்து பிறகு வேறு ஒரு கேடி இந்த இந்திய நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றி இதுவரை செயல்படுத்திய கார்ப்பரேட் நலனை பாதுகாத்த திட்டங்களை தொடருவான். எவன் வந்தாலும் இதே நிலைதான் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress