நீதித் துறை நாடகம்: மாறும் பாத்திரங்கள், மாறாத காட்சிகள்!

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    புனிதம் என்று எதுவும் இல்லை. மக்களுக்கு மேலான பதவிகள் என்றோ அதிகாரம் என்றோ ஏதுமில்லை.. புனித தன்மையை உடைப்பதன் வழியே இந்தியா நீதித்துறை இன் விடுதலை சாத்தியம்

  2. Anonymous says:

    Punitham endru eduvum illai …makaluku melana pathavigal endro athikaram endro ethuvum illai…punitha thanmaiyai udaipathin vazhiye india needi thuraiyin viduthalai saathiyam….the hindu tamil news …samas article writter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.