10 % இட ஒதுக்கீடு புதிய கல்வி ஆண்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும்.

You may also like...

1 Response

  1. வருசம் பூரா மோடி பதிவுதானா சார்..படிச்சு படிச்சு மோடியை விட இந்த தளத்து மேலே வெறுப்பு வந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு…

    தமிழக அரசியலையும் பேசுங்க சார்..:-(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress