2019இல் மோடி எதிர்க்கட்சித் தலைவர்?

You may also like...

2 Responses

  1. SUDHARSAN says:

    வாய்ப்பே இல்ல ராஜா. இவர்களுக்கு மோடியே மேல்

  2. செந்தில் வடிவு says:

    மாயாவதி இந்த நாட்டின் பிரதமர் !
    கேட்கவே அச்சமாக உள்ளது. அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் ஆம்ஸ்ட்ராங் தமிழக தாதா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.