லோக்பால் நியமன தாமதம்: மோடியே காரணம்!

You may also like...

1 Response

  1. சம்பத் says:

    இது போன்ற கட்டுரைகள் நமது அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் நம்பகதன்மையை அம்பல படுத்துகிறது. சவுக்கு ,தி வயர் போன்ற வெகு சில ஊடகங்கள் மட்டுமே வெளியிடுகின்றன. ஜனங்களிடம் இது போன்ற தகவல்கள் முழுமையாக சென்றடைந்தால் அரசியல் விழிப்புணர்வு ஏற்படலாம். இல்லையெனில் நக்சல் புரட்சி மூலமாக தான் ரத்த கிளரி ஏற்பட்டு மாற்றம் உருவாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress