பட்ஜெட்: வானளாவிய வாக்குறுதிகளால் என்ன பயன்?

You may also like...

1 Response

  1. Chinnalagu Tholkapiyan says:

    மத்தியில் ஆளும் பிஜேபி அரசு, நிர்வாகத்தில் அரசு வெளிப்படைத்தன்மையை முற்றிலும் ஒழித்து பின்வாசல் வழியாக தங்களது சித்தாந்தத்தை நடைமுறை படுத்த எடுத்துவரும் முயற்சிகளில் அதனது நிதிக்கொள்கையும் வருவதால் இந்திய பொருளாதாரம் தேக்க நிலை அல்லது பின்னோக்கி செல்லும் நிலையை அடைந்துள்ளது . பெரு முதலாளிகளை வளர்த்து தனியார்மயமாக்களை முன்னெடுத்து , அரசு நிறுவனங்களுக்கு மூடுவிழா நடத்தி இடஒதுக்கீடு மூலம் பயன் பெறும் நலிந்த,பிற்படுத்தப்பட்ட , சமூக மக்களை மேலும் வளரக்கூடாது என்ற இந்த அரசின் முயற்சி வெற்றிபெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.