நரேந்திர மோடி எதற்காக நினைக்கப்படுவார் ?

You may also like...

1 Response

  1. Chinnalagu Tholkapiyan says:

    டிவி நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கும்பொழுது சில விளம்பரங்களை பார்த்தவுடன் வெறுப்பும் நம்மை அதைப்பார்க்க விடாமல் நம்மை அறியாமல் ரிமோட் மூலம் அதை மாற்ற நமது கையானது முயற்சிப்பது எப்படியோ அதுபோலத்தான் மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்களது விளம்பர புகைப்படங்களை பார்க்கும் போது வாக்கு பதிவு எந்திரத்தை மனதில் நினைத்து மாற்றவேண்டும் எண்ணம் வருவதை தவிர்க்கமுடியவில்லை.

Leave a Reply to Chinnalagu Tholkapiyan Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.