மோடியின் மவுனம் அல்லது தாமதம் என்னும் அபாயகரமான உத்தி

You may also like...

1 Response

  1. truth says:

    குண்டன் மோடி தின்று விட்டு குசு விடத்தான் லாயக்கு . சீனாவுக்கு டோக்லாமை தானம் கொடுத்துவிட்டு இந்திய வீரர்களை பாகிஸ்தான் தலை அறுப்பதை பார்த்து எல்லா ஓட்டைகளையும் மூடி பார்த்து கொண்டிருப்பானா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.