புல்வாமா தாக்குதல்: இந்திய ஊடகங்கள் கேட்கத் தவறிய கேள்விகள்

You may also like...

1 Response

  1. திலீபன் says:

    ஊடகங்களின் இத்தகைய செயல்கள் ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து.

Leave a Reply to திலீபன் Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.