‘சௌகிதார்’ பிரசாரத்தில் மறைந்திருக்கும் ஆபத்து

You may also like...

1 Response

  1. s.selvarajan says:

    சவ்கிதார் அதாங்க பாதுகாவலன் தான் மட்டுமே என்கிற எண்ணத்தில் மாேடி பதிவிட பாேய் …பாஜக தலைவரில் இருந்து காமெடி பீசு சேகர் வரை அனைவரும் ஏதாே பத்ம விருது பாேல தங்களின் பெயர்களில் சேர்த்து பெருமைப்பட கடைசியில் இது ஒரு தமாஷாக நாறிப்பாேய்விட்டது …தான் மட்டுமே என்கிற அவரின் நினைப்பை வீணாக்கியவர்கள் ..அவரது கட்சியினரே …அடுத்து வேற ஏதாவது புதுசா வருமா …?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.