லோக்பால் நியமனத்தில் மோடி அரசு செய்த கோல்மால்!

You may also like...

1 Response

  1. சம்பத் says:

    அரசின் இது போன்ற செயல்பாடுகள் பெயரளவில் இருக்கும் ஜனநாயக நெறிமுறைகள் முற்றிலும் கருகி எதேச்சிகார சர்வாதிகாரத்துக்கு இட்டு செல்லும். இறுதியில் மக்கள் புரட்சி வெடித்து இரத்த களரி நிலை காஷ்மீரில் ஏற்பட்டதை போலவே ஏற்படும். மோடியின் பேரக்குழந்தைகளும் நிம்மதியாக வாழமுடியாத சூழ்நிலை உருவாகும். அனைவரின் எதிர்காலமும் இருள் சூழ்ந்த கால கட்டத்திற்கு இவர்கள் கொண்டு செல்கிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress