இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் – ஊழலல்ல, மதவெறியே

You may also like...

1 Response

  1. ராம் says:

    ஆதார் அட்டையை வைத்து உபயோகமில்லாத (வருமானமில்லாத) பாமர மக்களை அடையாளம் கண்டு அப்புறப்படுத்த வாய்ப்புகள் உண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress