கச்சத் தீவு … மூழ்காத உண்மைகள்!

You may also like...

1 Response

  1. விடுதலை says:

    இராஜா செந்தூர் பாண்டியன் அவர்கள் கச்சத்தீவு தாரைவார்ப்பு விவகாரத்தில் எம்ஜிஆர் செய்த சாதனைகளை மூடி மறைத்து சொல்லி இருக்கிறார்… அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அதிமுக கையெழுதிடாமல் வெளிநடப்பு செய்ததையும், தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி ஆர்ப்பாட்டங்கள் முதற்கொண்ட தரவுகளை நழுவ விட்டார்… எமெர்ஜென்சி காலத்திற்கு பிறகு எம்ஜிஆர்- இந்திரா கூட்டணி கோலோச்சியதை ஜெயாவும் மறந்துவிட்டார், செந்தூர் பாண்டியனும் மறந்து விட்டார் போல…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress