எங்கும் பரப்பப்படும் பீதி,  வெறுப்பு –  இதுவரை காணாத தேர்தல் பிரச்சாரம்

You may also like...

5 Responses

 1. Anonymous says:

  You are doing outstanding work sir which shows the real face of our country politicians.
  Salute you sir.

 2. Anonymous says:

  Sankar Sir,

  We dont want translations from multiple news sources against BJP alone. You mentioned and initiated a countdown in 2016 as Jayalalitha ‘s ADMK government is coming to end and you disappeared till Jayalalitha’s Death. If Modi comes to power again , its Decision of Indian People, not you alone or writers who say #packupmodi2019 . I request you to respect People’s decision and never keep abusing them. You dropped lot of articles requesting Hindus to vote against BJP-ADMK (indirectly favoring for Congress-DMK alliance). In 2014, ADMK won 37 seats and it went of no use since BJP came with majority. Ki.Veeramani , DK spoke a lot bad about Hindus. He is a follower of Periyar who said no god exists (hope Nathigam talks against all gods includes hindu, Muslim, Christianity , Sikhs etc). you never advice him as what he speak is wrong. words in Music has attraction power in the name of Songs across the globe ,similarly the pronounciation of Sanskrit mantras has its own power ( atleast on hindus belief) . Please speak about everything ,not one sided.

 3. Anonymous says:

  வர வர பக்கித் தனமான பதிவுகளையே காண்கிறேன். முன்னால் போலீசாச்சே. போலித்தனமாத்தான் இருக்கும்.

 4. Anonymous says:

  வர வர சவுக்கின் வேசமும் கலைந்து விட்டது.

 5. gnana says:

  tamil nadu election patri katturai ethavathu……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress