மாற்றப்பட்ட தேசத்தின் முகம்

You may also like...

5 Responses

 1. Anonymous says:

  Savukku Sankar sir,

  I saw this article in Junior Vikatan today. It’s related to a book written by Kannigasasthri and related to Paliyal Vangodumai by Bishop’s of church.

  I shared the link ,Can you check with integrity of the same.

  https://www.vikatan.com/news/controversy/sister-lucy-kalapura-controversial-book

  • Gideon jenith says:

   இத சொல்லுற நீ ஏன் அனானி பெயரில் உலாவி கொண்டு இருக்கிறாய்.. உன் பெயர் தான் என்ன

   • Anonymous says:

    Brother Gideon , I dont want to reveal my identity. I’m also a Christian . I feel sad to see what is going on with Kerala Bishop. Savukku is always work behind these kind of activities. Hence asking him to investigate and bring actual.

 2. Anonymous says:

  ராமர் சிலர் நிறுவப்பட்டது plz correction the word

 3. mallaiyaa says:

  ராமர் சிலர் நிறுவப்பட்டது plz corrrect thw word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress