நீதிக்கு நீதி வழங்கு.

You may also like...

3 Responses

  1. mahendraboopathiveerakumar says:

    நண்பா எனக்கும் நீதி வேண்டும் எவ்வித corruption குற்றம் இல்ல சட்டப்படி நடந்த எனக்கு என்மேல் நடவடிக்கை எடுக்க சொன்ன நீதியரசர் portfolio மாவட்டத்தில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை நீதி கிடைக்கவில்லை

  2. சம்பத் says:

    நமது நீதிமன்றத்தின் நம்பகத்தன்மை credibility பற்றி கடந்த வாரத்தில் முன்னாள் காவல் துறை அலுவலர் திரு. சித்தண்ணன் அவர்களிடம் திருச்சி. வேலுச்சாமி கூறிய கருத்தை இப்போது இந்த கட்டுரையை படிக்கும் போது நினைத்து கொண்டேன். The eye opener என்ற யூடியூப் சேனலை பார்க்க வேண்டும்.

  3. சம்பத் says:

    நமது நீதிமன்றத்தின் நம்பகத்தன்மை credibility பற்றி கடந்த வாரத்தில் முன்னாள் காவல் துறை அலுவலர் திரு. சித்தண்ணன் அவர்களிடம் திருச்சி. வேலுச்சாமி கூறிய கருத்தை இப்போது இந்த கட்டுரையை படிக்கும் போது நினைத்து கொண்டேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.