2020 : நம்பிக்கையின் ஆண்டு

You may also like...

4 Responses

 1. Naan Thamizhan says:

  These pictures disturb me a lot. Fascism is disgusting. Unfortunately these people have huge majority. I can only feel sorry for the common public.

 2. Selvarajan says:

  பாசிசம் …நாசிசம் …ராணுவயிசம் எனறு மூன்றும் கலந்து மக்களை பயமுறுத்தினாலும் …மணி அவர்கள் கூறியதை பாேல மேகம் விலகும் ஔி பிறக்கும் ..பன்முகத்தன்மை என்றும் நிலைக்கும் …. வாழ்த்துக்கள் …!

 3. Jayachandran.N. says:

  இந்திய மக்களால் இந்தியா மீண்டெழும்.பாசிசம் நிலைத்தாக வரலாறில்லை.சமரசமின்றி நிறைய எழுதுங்கள். வாழ்த்துகள்.

 4. T v sivakumar says:

  மிக ஆழமான அருமை யான கருத்துக்கள்…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress