அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் சார் !   ஒரு தீவிர ரசிகனின் கடிதம். 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.